Maand van het Vinden

 Onder de zoekmachinetermen op het dashboard (‘controlepaneel’ in ander Nederlands) van mijn blog The Sausage Machine:

hoeveel dagen lente

over hoeveel dagen is het lente.

Wat een leuke vondst! (Haastjerepje, mijn nieuwjaarswensen zijn nog niet verstuurd!) Kan mijn winterfoto van 9 januari 2010 een antwoord zijn voor de lentezoekers? Het is niet dat ook ik niet vol ongeduld op de lente wacht.

Nog iemand die op zoek is … : Peter den Hollander van de vakcommunity Nederlands van digischool.kennisnet.nl die druk doende is met het voorbereiden van activiteiten voor de Maand van het Vinden (april 2010). Hij wil o.a. een website opzetten. Ik geef hem door:

[…] op zoek naar (les)materiraal dat ik op (de nog te ontwikkelen) website Maand van het Vinden wil zetten.

Doelgroepen zijn leerlingen, studenten, maar ook ‘gewone’ burgers, misschien dat jullie i.s.m. de bibliotheek iets kunnen of willen organiseren. […]

Een hoofdonderdeel is: de estafette informatievaardigheden: ik zoek tenminste 12 scholen die in een estafette een project gaan doen dat uitmondt in een project a la Farewell: dat is een speelfilm gebaseerd op allemaal origineel materiaal van een wereldreis van een zepplin.

De communicatie tussen de scholen zou moeten plaatsvinden via videoconference […]

Peter den Hollander, vakcommunity Nederlands, e-mail 11-01-2010, vetjes van mij.

Informatievaardigheden, dat is hét onderwijswoord wel van het begin van de 21e eeuw, en niet alleen in Nederland. Staat het ook niet bovenaan in de checklijsten van de Vlaamse onderwijsinspectie? Mediaskills, skills, skills: dé mantra. Dé paradoxale dreun: we leven in een kennismaatschappij en zonder informatievaardigheden kennen we dus niet(s) (meer)? Natuurlijk niet. 

Informatievaardig kunnen we wel zoveel meer, sneller en beter. Met mijn leermeester Margreet van den Berg gebruik ik liever de term mediawijs, die is veel betekenisvoller dan ‘informatievaardig’. Wat zij met ‘mediawijs’ bedoelt? Haar hele blog ademt mediawijsheid! Volgen dus die wijze vrouw! 

Met informatievaardigheid is de kous van onderwijs echter lang niet af. Natuurlijk houdt die eeuwige vraag naar de ‘content‘ me bezig, het essentiële wat, nog belangrijker dan het how to do … Wat zullen we leren … én onderwijzen?

À propos, weet u/je al wat zoeken? Geen nood. Nog even geduld, u/je vindt het vast in de Maand van het Vinden. En de lente? Coming ASAP, elk jaar opnieuw, zolang de tijd voor ons mag duren … Gelukkig Nieuwjaar!

Update

Ondertussen is het aftellen op de beloftevolle site van Peter den Hollander. Op 7 april 2010 is er een openingscongres dat de start geeft aan de Estafette Informatievaardigheden – ook voor scholen uit België.