Recht in de ogen

Filmposter Recht in de ogenSommige onder ons herinneren zich misschien nog het TV-programma “de acht” dat vanaf eind januari 2008 op één te zien was. Als alternatief eindwerk verbouwden zeven jongens en één meisje van de ‘vakschool’ SIBA in Aarschot een rijhuis in Herent tot een buurthuis. Eveneens een fantastisch idee qua onderwijsvernieuwing: aan de renovatie van een volledig huis leer je immers veel en krijg je een pak meer voldoening van dan wanneer je een muurtje moet bouwen op school dat een paar weken later weer moet afgebroken worden. Het bouwproject was echter slechts een alibi om de leefwereld van de acht jonge ketten te portretteren. Tegelijk maakte de reeks komaf met de vele clichés over het BSO aka het vakonderwijs.

Regisseur Julien Vrebos liet het echter niet bij deze reeks alleen. Woensdag aanstaande komt immers “Recht in de ogen” in de zalen: de film naar de TV-serie van de hand van dezelfde regisseur. Julien Vrebos vraagt het zichzelf ook af: “Waarvoor dienen die schotten tussen bso, aso en tso?” De man hoopt dat de film bijdraagt tot een andere visie, waardoor iedereen zelf het parcours kan uitkiezen dat hem het best ligt. Iets waar ondergetekende zich graag bij aansluit.

Crossposted op mijn eigen blog.

Drastische onderwijshervorming toegejuicht

Nieuws van de (lente)dag. Ik neem in cursief over van MSN Nieuws. Dat overneemt van DeMorgen.

Onderwijshervorming schaft aso, tso en bso af

Geen Latijn in de eerste twee jaar van het secundair onderwijs, lesblokken van twee à drie uur en een afschaffing van de opdeling in algemeen, technisch en beroepsonderwijs. Dat zijn enkele opvallende punten uit een voorstel tot hervorming van het secundair onderwijs dat besteld is door Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. De Morgen kon het plan inkijken.

Een begin maken met een hervorming van het secundair onderwijs was voor sp.a-minister Vandenbroucke het laatste agendapunt voor de verkiezingen van juni. Om de aansluiting met het basisonderwijs te vergemakkelijken wordt voorgesteld om de lesuren van vijftig minuten te vervangen door blokken van twee à drie uur. Het merendeel van de lessen bestaat uit een basispakket, waarbij een grotere aandacht is voor cultuur en technologie. Een viertal uur per week zal men kunnen kiezen uit een van de vier zogenaamde “belangstellingsgebieden”: “natuur en techniek”, “talen en cultuur”, “handel en economie” en “gezondheid en samenleving”. Zij vervangen de huidige opdeling in aso, tso en bso. Daarnaast komen er ook nog twee “keuze-uren” die mogelijk besteed zullen worden aan remediëring. (DWM)

Een eerste reactie

* Voor een afschaffing van de beschotten tussen aso en tso heb ik altijd al gepleit, o.a. hier, n.a.v. uitspraken van Mieke Van Hecke van het VSKO in de zomervakantie 2007. Ik denk dat ook Peter Dedecker deze hervorming zal toejuichen. Het einde van de waterval eindelijk in zicht. Iedereen ‘geleerd’.

* Ook wat lesblokken betreft: hoera! Alleen al organisatorisch zoveel comfortabeler en efficiënter: zeker ook voor project- en ander groepswerk, voor samenwerking onder vakken, collega’s, klassen. Voor infrastuctuurbenutting, buitenschoolse activiteit. Ik heb het geluk gehad van voor mijn schoolvak Nederlands meestal over blokken van twee lesuren te kunnen beschikken: dat betekende volgens mij een hoger rendement en een grote tijdsbesparing.

* Geen onderwijsvernieuwing zonder cultuur en technologie! Dat spreekt vanzelf. Laat het u/jou nog maar eens gezegd zijn van een (edu)(lit)bloggertje.

Onderwijshervorming. Education reform. Niet alleen Vlaanderen, ook Obama ligt er vandaag wakker van. Zo meldt Associated Press via mijn Google Alerts.

Dit artikel verscheen vandaag ook in The Sausage Machine.