Meaningful Play

Op 11 en 12 december 2008 organiseert GROEP T Internationale Hogeschool Leuven ‘MEANINGFUL PLAY’, een tweedaags symposium over de ontwikkeling en het gebruik van serious games in het onderwijs.

Op vrijdag 12 december richt het symposium zich exclusief tot leerkrachten/directies van het basis- en het secundair onderwijs en studenten/docenten van het hoger onderwijs. Die dag zullen de gebruiksmogelijkheden van serious games in het onderwijs kritisch ter discussie worden gesteld én kunnen de deelnemers de nieuwste games voor het onderwijs onderwijs zelf actief verkennen in een reeks van praktische workshops.

Meer informatie over dit symposium vindt u als bijlage en op www.meaningfulplay.be. Voor verdere informatie en inschrijvingen kan u ook steeds mailen naar meaningfulplay@groept.be.