Education, eLearning

Waarom gaat een leerkracht uit België naar de US om daar een paar dagen in hun onderwijs mee te draaien. Misschien heeft België dan toch niet het beste onderwijssysteem van gans de wereld. Of misschien moeten we niet alles geloven wat er over ons onderwijs wordt gezegd. Dat moeten we zeker niet en we mogen zeker niet blijven staan waar we nu staan, anders geraken we hopeloos achterop met ons onderwijs.

Je kan kinderen allerhande leerstof aanbieden, ze iets wiskundig laten oplossen, leren lezen en schrijven, maar onze basis competenties zijn we wel vergeten: hoe gaan we met elkaar om. Onze leerlingen zitten nog te veel op hun stoeltje en knikken braafjes ja als de juffrouw of meester de les geeft. Zijn er enkelen die een kritische vraag willen stellen, dan worden ze terug gefloten in de groep. Leren moet, een visie hebben niet. Dat ondervind ik meermaals in ons onderwijssysteem. Dan maar gepakt en kijken hoe het elders is.

Ik kwam terecht in een school in Anaheim, Californië, US. Geen gewone school, maar een school met blinde en slechtziende kinderen. Het eerste wat me opviel was dat ze les liepen met “gewone” kinderen en dat ze computerles kregen van een Juf Carol Anne. Computerles met blinden, niet alleen Braille, maar ook video montage en muziek maken met de computer. Video zou je zeggen, maar ze zien bijna niets??? “Education, eLearning” verder lezen

Audiovisuele vorming achterop

Uit allerlei onderzoek blijkt dat ICT definitief de weg gevonden heeft in scholen van allerlei onderwijsniveaus. Elektronische leeromgevingen, open leercentra, blogs, het zijn concepten en technieken die ingeburgerd geraken als ondersteunend didactisch materiaal of als leermiddel. Hoewel de technologie in de scholen aanwezig is blijkt één aspect van het gebruik ervan sterk op de achtergrond, nl. alles wat te maken heeft met audiovisuele beeldvorming. Nochtans is het audiovisuele beeld alomtegenwoordig in onze leefwereld. Niemand ontkomt nog aan de beeldenstorm op straat, in winkels, op televisie en websites, in computerspellen, films, videoclips en reclamespots. Onze perceptie en betekenisgeving worden diepgaand beïnvloed door audiovisuele media. Ondanks de grote hoeveelheid beeldmateriaal die kinderen en jongeren dagelijks te verwerken krijgen, blijft het kijken vaak intuïtief en vluchtig.

Op initiatief van de CANON Cultuurcel en het IAK (Vlaams steunpunt voor de audiovisuele kunsten) werd eind 2004 een onderzoek gevoerd naar de huidige omgang met audiovisueel beeld en media in het Vlaamse onderwijs.
“Audiovisuele vorming achterop” verder lezen

De rol van ICT in het onderwijs

Titel van mijn denk-en werktekst is ‘De rol van ICT in het onderwijs’ met daarin de portaalsite KlasCement.net als gangmaker.

Titel van mijn denk-en werktekst is ‘De rol van ICT in het onderwijs’ met daarin de portaalsite KlasCement.net als gangmaker.

Als ICT-coördinator van een grote scholengemeenschap (22 scholen) en als medewerker van KlasCement.net en als leraar met een 32-jarige schoolervaring hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen tot méér en betere ICT in het onderwijs.

Inleiding

Waarom is het gebruik van ICT in het onderwijs belangrijk? Welke onderliggende grondgedachte noopt ons tot het gebruik van de computer in de klas? Zijn er te onderkennen pedagogische en didactische beginselen die ICT anno 2005 noodzakelijk maakt? Waarom zijn we overtuigd dat ICT niet meer weg te denken is in het onderwijs? Waarom vind ik en waarom vinden vele collega’s het een must dat leerlingen de computer gebruiken in het leerproces?

Waarom wordt al bij al zo weinig geïnvesteerd (financieel, qua mankracht) in ICT in het onderwijs? Hoe komt het dat vele collega’s het met bord en krijt nog blijven doen, het ook vaak goed doen, en angst hebben voor het gebruik van de computer? Hoe komt het dat hogere instanties vooral lippendienst bewijzen en vaak nalaten de noodzakelijke concrete maatregelen te nemen om ICT daadwerkelijk en op grote schaal te integreren in het onderwijs? “De rol van ICT in het onderwijs” verder lezen

Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs

In het maartnummer van OnderwijsInnovatie gaan de auteurs Sybilla Poortman en Peter Sloep in op het fenomeen “bloggen” in het algemeen en op edublogging in het bijzonder. Het gehele artikel kan je nalezen op de website van het Nederlandse tijdschrift. Het interessantste aan het artikel leek me het stukje over de inzetbaarheid van weblogs in het onderwijs. Volgens de auteurs moet daarvoor minstens één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

“1) er wordt aangesloten bij de behoefte aan groepsvorming, of 2) zorgvuldig
formuleren en argumenteren is gewenst, of 3) de beschikbaarheid van een verslag
van gebeurtenissen is belangrijk.”

“Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs” verder lezen

‘Ik wil mijn studenten in de ogen kunnen kijken.’

Voor elk voordeel van e-leren kan elke genuanceerde leerkracht of docent wel een nadeel opsommen. Omgekeerd kan ik ook voor elke goeie klassieke les evenveel slechte hoorcolleges opsommen. Het is vooral belangrijk genuanceerd te kijken naar technologie en/in onderwijs…

Het komt evenwel hard aan wanneer je in een genuanceerd en gedocumenteerd opiniestuk leest hoe een gemotiveerde, enthousiaste en vooral goeie leerkracht, met veel en gevarieerde online ervaringen, afstapt van e-leren. “‘Ik wil mijn studenten in de ogen kunnen kijken.’” verder lezen

(sociaal) netwerk

Social Software is de voorbije jaren een ‘hot topic’ in diverse sectoren. We gebruiken ze al jarenlang (e-mail, nieuwsgroepen, instant messaging, virtual communities, multi-user games, …) en deze virtuele ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen ondersteunen en versterken het sociale weefsel van onze reële leefwereld. “It makes the real world a bit easier”. Binnen het onderwijs werden deze nieuwe media wel eens onder de noemer ‘a-sociaal’ gekwalificeerd. Dit kan nooit het ‘persoonlijke ‘ contact tussen leerling/ student en leerkracht/docent vervangen en zal ons vervreemden in eenzame internetgebruikers, luidt de kritiek. Terwijl juist veel studies aantonen dat deze ontwikkelingen op het internet juist interessante mogelijkheden genereren om sociaal contact uit te breiden en bestaande netwerken te onderhouden. Dit is niet nieuw, het volstaat om al even te verwijzen naar de langstlopende virtuele gemeenschap op het net, nl. WELL.
“(sociaal) netwerk” verder lezen

Kansen voor vrije software in het onderwijs

De software waarover scholen beschikken is uitgebreid en divers van aard: bureausoftware, servertoepassingen, edutainment en educatieve software, geïntegreerde elektronische leersystemen, administratieve applicaties, etc. Aan de andere kant is ook het softwareaanbod zeer divers. Naast commerciële software is er ook een ruim aanbod aan freewareprogramma’s en vrije software.

De commerciële softwareleveranciers hebben de weg naar de scholen al langer gevonden. Via gerichte sensibilisering vanwege de Vlaamse overheid werd het freewareaanbod al eerder ontsloten. Maar vrije software in het onderwijs bleef vooralsnog onontgonnen terrein. Nochtans biedt vrije software veel voordelen voor de scholen en is het aanbod op kwaliteitsvlak zeker concurrentieel met de meeste commerciële alternatieven.

In een door het ministerie van onderwijs besteld advies pleiten 5 experts onomwonden voor de introductie en integratie van vrije software voor educatieve doelen. “Er bestaan geen gegronde redenen meer om een (op termijn doorgedreven) invoering van vrije software in het onderwijs nog langer uit te stellen. Dit moet in de eerste plaats gebeuren door stimulering en niet door verplichting.”, zo luidt de slotconclusie van het advies aan de onderwijsminister. “Kansen voor vrije software in het onderwijs” verder lezen

Schoolkrantdag

Via BLOKLETTER kwam ik op de website van schoolkrantdag.nl terecht.

Driehonderdvijftig schoolkrantredacteuren verzamelden vorig weekend voor een dagje, met op het programma workshops en met als hoogtepunt een Schoolkrant Award 2005.

Op de website zijn ook tips voor de schoolkrant terug te vinden en een paar links naar online schoolkranten, waaronder ook het Sint-Barbara college uit Gent.

Bestaat een dergelijk initiatief in Vlaanderen? Het lijkt mij erg leerrijk voor de leerlingen, leerkrachten én de school. Er wordt veel energie gestoken in deze krantjes en ze zijn belangrijk voor de identiteit van de school. Ik verwacht in de toekomst trouwens de intrede van weblogs in dit hele verhaal, niet als vervanging van de schoolkrant, maar wel als aanvulling op de schoolkrant of schoolwebsite. Een erg mooi voorbeeld daarvan is het Sint Jozefscollege uit Izegem.

Het waarom van een digitale leeromgeving

Op verzoek van Smetty schrijft ook ondergetekende dus mee aan edublogs.be. Een fijn initiatief, vind ik, want de Vlaanderen kan m.i. een open communicatiestructuur waar samen wordt gereflecteerd over onderwijs best gebruiken: we kunnen immers altijd leren uit elkaars ervaringen.

Maar laat ik beginnen met mezelf even voor te stellen: i. is de naam, kerygma de persoonlijke blog en Gent.blogt het laatste projectje. Ik ben bezeten van schrijven, van onderwijs en van technologie. Deze laatste twee kan ik naar hartelust combineren in mijn job op Hogeschool Gent, als projectmedewerker digitaal leren.
Ik hou me binnen het Departement Lerarenopleiding bezig met het oude (Blackboard) en het nieuwe (Dokeos) digitale leerplatform, met ePortfolio’s en met het re-oganiseren van de interne communicatie.

In deze eerste post wil ik graag even ingaan op een vraag die me de afgelopen maanden vaak is gesteld: “Waarom zouden we een digitale leeromgeving gebruiken? Het doceren verloopt toch vlot zoals het nu gaat?” “Het waarom van een digitale leeromgeving” verder lezen

IM Software: Gratis tools. (deel 2)

Chat
Naast een blog infrastructuur zijn er andere dingen om een interactief gebeuren op te starten.
IM software is daarbij onontbeerlijk.
Even op een rijtje:

Skype: DE gratis oplossing om te audiochatten. De audiokwaliteit is superieur tov alle andere geteste systemen. Werkt via het P2P netwerk, en heeft daardoor betere kwaliteit.

MSN: het populairste IM systeem in Europa -let wel: in Amerika is het absoluut onpopulair, dus als je denkt aan een interactief project samen met andere landen: ‘be aware’-
De audiokwaliteit is laag en dat is gelijkaardig met de video. Chatten echter, doet het als de beste.
Msn werkt perfect tussen 2 pc’s, maar naar Mac toe is het helemaal niet functioneel.

YahooMessenger: Zelfde kenmerken als MSN, met die opmerking dat het perfect werkt tussen Apple en PC, en dat daarenboven videochatten tussen beide mogelijk is.

AIM van AOL: razend populair in Amerika. Mac compatibiliteit met de Apple versie ‘iChat’. Videochatten is mogelijk.

Een nieuw videochatting tool op de markt: Ineen. Werkt als Skype met VoIP (voice over IP)
“IM Software: Gratis tools. (deel 2)” verder lezen

Digitaal leren, het boek.

Vakantie. Het moment om bij te lezen.

Meestal post ik een bespreking op een blog nadat ik het boek gelezen heb, maar dit keer wordt het een aankondiging. Het boek werd geschreven door meerdere auteurs, en één van de redacteurs is een collega. Dat verscherpt de interesse weliswaar, maar is toch niet de hoofdreden waarom ik het gekocht heb. Ik was al een tijdje op zoek naar boek een over ICT en digitaal leren. Niet zozeer het technische luik interesseert mij, maar wel de didactiek. Dat onderwerp is nog redelijk nieuw in mijn eigen bibliotheek, maar dit lijkt me wel een mooi begin.

Het boek: “Digitaal leren, het boek.” verder lezen

To Blog or Not to Blog

‘Blog’ was het meest opgezochte woord van het jaar 2004 volgens Merriam-Webster. In 2005 lijkt de vraag niet langer te zijn ‘wat is een blog’ maar wel ‘waarom moet ik bloggen’. Wie blogt er waarom?

Bedrijven bloggen

Een weblog zorgt ervoor dat het bedrijf ‘een gezicht’ krijgt. Zelfs een bedrijf als Microsoft is erin geslaagd sympathiek en menselijk over te komen met de ‘objectieve’ blog van een van zijn werknemers. Robert Scoble becommentarieert op een nuchtere manier (met zelfrelativerende humor) ontwikkelingen binnen en buiten M$. Blogs zorgen voor gratis reclame en gratis feedback van de klanten. Niet een of andere onpersoonlijke persmededeling maar wel het bedrijf door de ogen van een sympathiek personeelslid. Leuk meegenomen!

“To Blog or Not to Blog” verder lezen

Hoe een vraag een idee werd

Ik geef dit jaar, als onderdeel van mijn onderwijsopdracht, een reeks navormingen aan mijn collega’s. Het departementshoofd had mij voorspeld dat het een plezante ervaring zou zijn, en voorlopig kan ik dat alleen maar bevestigen. Het leverde mij zelfs een kleine opdracht op waar ik ontzettend naar uitkijk. En dat kwam zo:

Een collega nam na de start-up van een andere blog, die veel persaandacht heeft gekregen, contact met mij op. Zijn studenten maken elk jaar werkjes die passen binnen het onderwerp van die weblog (Gent en de regio). Hij vroeg zich af, of en hoe die werkjes daarin zouden kunnen passen.

Als lector aardrijkskunde heeft hij elk jaar studenten die een werkje maken over een aspect uit de regio. Jaar na jaar levert dat mooie werkjes op. Maar wat gebeurt er met die hersenspinsels? Niets eigenlijk. Als je er over nadenkt is het jammer hoeveel onderzoeken en bijdragen, door studenten geschreven, één keer gelezen worden, om nadien stof te vatten in de kelder van de bibliotheek. “Hoe een vraag een idee werd” verder lezen

Goeie inhoud

Taal leren is geen doel op zich. Taal leren om succesvol te communiceren is wel het einddoel. Vanuit die optiek probeer ik mijn studenten aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin, de grondbeginselen van taal & communicatie bij te brengen. Ik doe dit in het Duits, het Engels en het Nederlands.
Zelf ben ik nog maar recent “echt” aan het bloggen geslagen (passito.blogspot.com), maar in feite ben ik er al veel langer onbewust mee bezig, door op mijn website vroeger een soort agenda voor mijn studenten te zetten die dan regelmatig (minstens wekelijks) werd geüpdatet.
Waarom ik instap op Edublogs.be, is voor mij vrij evident: bloggen beïnvloedt, meer nog dan e-learning (die andere “killer app”), in toenemende mate het dagelijkse leren van jonge mensen. Technologische systemen voor e-learning of bloggen zijn er genoeg. Op zich heb ik maar 1 criterium voor die technologie: hoe gemakkelijk kan ik, als eindgebruiker, het platform gebruiken. Daarom ben ik ook meer geïnteresseerd in de content-zijde van alles wat met onderwijsinnovaties te maken heeft. Uiteindelijk meen ik ook van mijn studenten te begrijpen dat zij precies in die content het meest geïnteresseerd zijn. Voor hen speelt de technologie niet echt een rol (they take it for granted, you know…).
De voornaamste reden om hier mee te doen is dus tweeledig: enerzijds de aandacht trekken op de leerinhouden (inderdaad, Maarten, we zijn bezig met mensen en niet met technologie) en anderzijds contacten leggen met gelijkgezinden om ideeën over ervaringen (en later misschien materiaal) uit te wisselen.

Gratis software, deel 1: blogsystemen.

Als je met een educatief blog wil beginnen in een school, dan is het eerste onoverkomelijke probleem: welke blogsysteem moet je kiezen?

Hoewel Nucleus en Movable Type en consoorten bijzonder uitgebreid zijn, toch zijn ze absoluut niet eenvoudig om te installeren. Je hebt bovendien een eigen hosting service nodig met de nodige technische vereisten. Enige programmeerkennis is vaak vereist, en dan zijn de systemen zeker interessant om voor groepen te gebruiken. Toch is het een hele opdracht iets dergelijks op poten te zetten voor een klas.

Een geintegreerde combinatie van hosting en blogsysteem zijn daarom vaak interessanter.
Zij laten ook meestal toe met eenvoudige template systemen te werken, voorzien door de hostingprovider, waardoor er nauwelijks technische kennis vereist is.

Oplossingen zijn er bij de vleet.
Ik zweer bij TypePad, al is dat helaas geen gratis oplossing.

Wel gratis: “Gratis software, deel 1: blogsystemen.” verder lezen

Niet de technologie maar de mensen

‘Will we ever get there? We are like the family of nomads roaming the desert on the backs of camels. One of the children asks, “Are we there yet, father?” “We will never get there, son,” replies the father, “we are nomads.”

Likewise, we are on a journey of pursuit, experimentation, and exploration in a domain characterized by changing landscapes, moving targets, elusive destinations, and evolving modes of transportation.
We may never get there, but we can certainly get close.’

bron: Technologies for education (Haddad, W. & Draxler, A., 2002).

De uitdaging om technologie op een zinvolle manier in te zetten in ons onderwijs, is de kern van mijn dagelijkse job…
Halftijds op het De Nayer instituut (Hogeschool voor Wetenschap & Kunst), waar ik ICT coördinator ben, en halftijds op het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs, waar ik bij de afdeling voor volwassenenonderwijs verantwoordelijk ben voor de digitale leeromgeving van BIS Online.

Edubloggen lijkt me een efficiënte wijze om contacten te leggen, te onderhouden en te verstevigen… vandaar mijn enthousiast instappen in dit avontuur. “Niet de technologie maar de mensen” verder lezen

Vermelding in De Standaard

Edublogs.be krijgt vandaag een vermelding in De Standaard. Het onderwerp van het artikel is eigenlijk Gent.blogt (lees meer), maar De Standaard heeft altijd interesse voor het onderwijsveld. Ik mag ze daar zo stilaan eens een bloemetje sturen.

De meest gestelde vraag naar mij toe, is wie er achter deze weblog zit. Daar kan ik snel op antwoorden, het is gewoon een privé-initiatief van mezelf. Ik ben wel op zoek, naar analogie van Gent.blogt, naar een co-host voor deze weblog.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om aan iedereen te vragen, die interesse heeft om mee te schrijven aan deze weblog, om mij gewoon een mailtje te sturen. Ervaring met schrijven of weblogs is niet noodzakelijk. Iedereen die zijn ervaringen binnen het onderwijs wil delen is welkom. Het mag ook een éénmalige bijdrage zijn of een experiment met je klas. Ook mensen die niet zelf les geven zijn welkom, van bibliothecaris, onderwijsmedewerker tot onderwijsuitgever of commerciële software leverancier. Stuur mij een mailtje en doe mee! “Vermelding in De Standaard” verder lezen

Edubloggen

Smetty vroeg me deel uit te maken van het Belgische Edublogging team.
Misschien een korte voorgeschiedenis:
Zelf ben ik de laatse 2 jaar in het bloggen gerold.
Bloggen was me nog onbekend toen ik, in 2002, mijn avonturen in Israel voor vrienden en familie op een persoonlijk forum postte. Dat veranderde snel toen ik het ‘bloggen’ ontdekte, en en het forum ombouwde tot een blog.

In een verder stadium bouwde ik mee aan PhotoBlog, waar ik als fotografe en co-founder, een photoblog platform op poten zette. Een belangrijke drijfveer in dat concept was een project waar ik mee bezig was: SnowBlog.

En met dat project beland ik hier op dit blog.

SnowBlog is een project voor kinderen, waarbij we Palestijnse kinderen en joodse kinderen met elkaar in contact brengen via foto’s, en zo proberen de virtuele muur te breken. Het is veel meer dan het louter aanbieden van een blogging omgeving: ons lesprogramma is ingebouwd in het curriculum van de school, en vindt plaats in de Engelse les.
De kinderen krijgen een lesprogramma dat bestaat uit workshops fotografie en internet, waarbij ze foto’s leren maken en verhalen maken, en die posten op hun eigen blog. Ze leren commentaren geven op andere blogs en via die contacten elkaar kennen. Indien mogelijk resulteert het in een echte ontmoeting. “Edubloggen” verder lezen

3-2-1 start!

Edublogs.be gaat deze week van start. Enkele auteurs hebben hun account ontvangen, dus het schrijven kan beginnen.

Op deze weblog zullen leerlingen, leerkrachten én andere mensen uit het Vlaamse onderwijsveld hun ervaringen delen. Het wordt met andere woorden een groepsblog.

Wil jij ook schrijven? Laat iets van je horen en doe mee!