Privacy-beleid

Bij het ingeven van een comment (reactie) op deze weblog bewaren wij:

* het door u ingegeven e-mailadres
* de door u ingegeven naam
* het IP-adres

Het invullen van een naam en een emailadres is verplicht om 2 redenen:

* om spam te voorkomen
* om onszelf, onze lezers, en eventueel het slachtoffer van een reactie te beschermen tegen inbreuken op de wet.

De GDPR-wetgeving 2018 garandeert u dat:

* De informatie niet wordt doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.
* Mocht Edublogs.be de gegevens willen gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy-beleid, dan zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
* Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze weblog toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren via e-mail.
* Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze weblog de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u Cindy De Smet contacteren via mail: info AT drsmetty DOT be