Creative Commons

Wil u gebruik maken van materiaal afkomstig op deze website? Lees dan eerst de Creative Commons bepalingen:

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
  • Afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: de gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden.
  • Niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen: indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

De volledige licentie