Visie

Scratch in de basisschool

Codetaal aanleren, zeg maar leren programmeren, bij kinderen: het wordt stilaan een hype. Als dynamische en immer vernieuwende leerkracht sta je hier wederom maar eens voor open… Vluchten kan trouwens niet meer, in Engeland is het alvast een verworvenheid in het nationale curriculum: verplicht aan te bieden dus. Bij ons is het zover nog niet, […]

Anders gaan lesgeven met nieuwe media

Het begint stilaan te dagen bij steeds meer lesgevers: de tijd is rijp om de klassieke manieren van lesgeven definitief achter ons te laten en voluit te gaan voor echte onderwijsvernieuwing. Dus niet meer het mantra hanteren van het digitale bord dat de vernieuwing in de klas brengt, maar uitkijken naar echte vernieuwingen. De grote […]

Trend: MOOCs zetten e-leren in de schijnwerper

The New York Times doopte 2012 tot “The Year of the MOOC”. Sindsdien staan MOOCs, voluit Massive Open Online Courses, bovenaan menig trendlijstje. Een MOOC is een vorm van online leren. Net zoals bij andere vormen van afstandsonderwijs volgt de cursist enkel online lessen. Afstandleren verschilt van blended learning in de zin dat men bij […]

EduBIT: studiedag voor ICT-coördinatoren EN elearningprofessionals

Update van de Edublogs.be redactie: deze studiedag werd verplaatst naar maandag 28 maart 2011. 24 november / Brussel We kondigen graag via deze weg ook de 2de studiedag aan voor ICT-coördinatoren.Thema’s zijn ICT-beleid en elearning. Met 60 sessies over de gehele dag zeker de moeite. 1. ICT-coördinatoren volgen best de weg via edubit.be. Thema is: […]

EduBIT - platform voor ICT-coördinatoren - wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT – platform voor ICT-coördinatoren – wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT (edubit.be) is een nieuwe vzw die zich vooral richt naar ict-coördinatoren (didactisch en systeemtechnisch) met als doel snelle uitwisseling omtrent nieuwe technologieën mogelijk te maken maar anderzijds de plaats van de ict-coördinator sterker te ondersteunen. EduBIT verleent geen diepgaandere vormingen – er zijn voldoende nascholingen via de netten, ren-vlaanderen e.a. – maar meer een […]