Links: DIDACLAB

Deze website werd ons doorgestuurd door Bart Diliën van de VUB. Ook een interessant website? Mail ons uw website mét een woordje uitleg.

Didaclab:

De cel wetenschapscommunicatie van de Vrije Universiteit Brussel levert inspanningen die het maatschappelijke draagvlak voor wetenschap en technologie vergroten. Deze inspanningen resulteerden in diverse ICT-jongerenprojecten. Om deze projecten qua usability te onderbouwen zag didaclab het daglicht.

Via de website didaclab kunt u als leraar/docent made-to-measure ondersteuning krijgen bij de digitaal-(vak)didactische & technische implementatie van ICT in de leeromgeving. Tevens kan je doorheen de website ideeën opsnuiven voor het multifunctioneel educreatief gebruik van ICT.

ICT vormt in deze steeds de bouwsteen van een krachtige leeromgeving.