Dyslexiesoftware! En nu?

Een kleine groep leerlingen van ongeveer 2 à 3 procent heeft een heel ernstige beperking in schriftelijke communicatie. Deze groep heeft meer kansen om beter te functioneren in het onderwijs en in de maatschappij wanneer zij op school compenserende ICT-hulpmiddelen mogen gebruiken.

Het gebruik van dyslexiesoftware op school is echter nog al te vaak iets dat door betrokkenen als niet-evident ervaren wordt. Leerrkachten hebben soms drempelvrees of vragen hiervoor specifieke ondersteuning. Scholen vrezen soms conflicten i.v.m. de gelijke behandeling van leerlingen die wel en niet met een laptop kunnen werken. Ook ouders hebben soms vragen. Om antwoorden te bieden op deze vragen en een inspiratiebron aan te bieden om ICT-hulpmiddelen te integreren in het zorgbeleid van de school hebben het Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw, Die-‘s-lekti-kus vzw, Gelijke Kansen in Vlaanderen, de Onderwijsinspectie en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een brochure uitgewerkt.

Dyslexiesoftware! En nu? kan je hier downloaden

Het onderwijsmagazine Klasse besteedde deze maand eveneens uitvoerig aandacht aan de problematiek. 

De Vlaamse overheid financiert ook een project Adibib waarbij gebruikers van dyslexiesoftware digitale handboeken kunnen bestellen. Dit project gebeurt i.s.m. vzw dieslektikus. zie:  www.letop.be

ICT-gereedschappen voor leerkrachten van de 21e eeuw

De Nederlandse ict-coördinator Leendert-Jan van Splunter heeft een engelstalig boekje vertaald EN BEWERKT :  “Tools for teachers of the 21st century” van Michael Zimmer.

Zelf schrijft Leendert-Jan op zijn blog : “Omdat ik veel van de in het handboek genoemde tools inmiddels ook kende en weet dat ze door
enthousiaste collegae, die actief bezig zijn met “onderwijs met ict”, worden gebruikt, leek het me nuttig een poging te wagen het boek te vertalen. Er zijn ook nog veel collegae die deze ictgereedschappen niet kennen.”

Mij lijkt het vooral  interessant om te lezen HOE een ander deze (dikwijls reeds gekende) tools inzet in de leercontext.

Volgende tools worden er besproken :

 • Twitter
 • Blogsoftware : Blogger, Edublogs, WordPress
 • Google RSS Reader
 • Social Bookmarks : Diigo
 • Glogster als een persoonlijk digitaal prikbord
 • presentatietoepassing Prezi
 • Online opslagplaats Dropbox
 • Online notitieboekje Evernote
 • Quizlet
 • Wallwisher als een gedeeld virtueel prikbord
 • Titanpad (online en real time samenwerken op een doc)
 • Skype
 • Wordle
 • GoogleSites en Weebly
 • Wikispaces
 • TimeRime ( Dit besprak ik zelf eerder al op deze blog. En is zelf toegevoegd door Leendert-Jan)

De pdf  haal je hier.

Nectar Plus Ultra

In de categorie “Toffe Tips” wil ik jullie een spel meegeven dat begrippen als “competentiemanagement, competentie-ontwikkeling …” bevattelijk verklaart. (Zet het geluid op!)

Zelfs als je geen docent of student in de HR/personeelszaken bent, moet je het toch eens proberen. Verwacht nu geen flashy toestanden maar een echt degelijk edugame.

Dit ESF-project met de welluidende naam COLIBRI heeft tot doel het competentiedenken in de sector chemie, kunststoffen en life sciences te ontwikkelen.
Maar zoals ieder zichzelf respecterend ESF-project, delen ze hun nectar via een site : http://www.colibriproject.eu/

Je vindt in de kennisdatabank wel 20 casussen uit bedrijven, heel wat bevattelijke teksten, nuttige links, ict-toolbox…

Een echte aanrader om een opdracht voor groepswerk rond te verzinnen. 🙂

Oh ja, er is een pagina waar je je bevindingen (voor verbetering) over het game kan meegeven.

Google Lit Trips: nieuwe remedie tegen ontlezing van jongeren

  A Different Way to Read Great Literature! Literatuur lezen of onderwijzen met Google Earth: hulde aan Jerome Burg, 2010 Microsoft Education Award voor Google Lit Trips! De wereld draait vooruit. Alle beetjes helpen tegen ontlezing van jongeren, toch. Moet er nog zand zijn!?

Humo tipte ze deze zomer al, de Google Lit Tripsga met een goed reisverhaal in de tuin zitten en zet achteraf de laptop aan om op Google Lit Trips de voetsporen van de personages te drukken.

Literatuurprofessor Jerome Burg heeft op Google Earth de trajecten en locaties van onder meer Cormac McCarthys ‘Blood Meridian’, ‘A Portrait of the Artist as a Young Man’ en de Odyssee uitgezet en van relevante tekstfragmenten, foto’s en links voorzien. (HUMO, The Wild Site, 28-07-2010.)

GLT is free software: Jerome Burg heeft hem ontworpen om wereldwijd in de klas te gebruiken. Hoe dat in zijn werk gaat, tonen tutorials op YouTube. Jerome Burg zelf publiceert op zijn site GLT-video’s die ons op het goede spoor zetten van deze motiverende manier van lezen.

De GLT sporen – hoe kan het anders – helemaal met het ‘nieuwe lezen’, waarin bijvoorbeeld Libroid een geavanceerd totaalspektakel ambieert. Lezen wordt een kaleidoscopische sensatie met steeds meer snelheden. Speciaal aan de Google Lit Trips is dat ze voor wereldwijde leesbevordering bedoeld zijn. Hun maker Jerome Burg huldigt immers de filosofie van delend leren of classroom 2.0.

Besluit 1. Iedereen kan gratis littrippend leren lezen en met zijn eigen littrip bijdragen aan de ‘ontsluiting’ van grote literatuur voor grote groepen (jonge) lezers. Ik dacht hierbij aan een recente stelling van Wilfred Rubens: De motivatie van studenten en leerlingen wordt niet alleen beïnvloed door de manier waarop we ICT inzetten, maar ook door de technologie op zich.*(Presentatie #owd10 Vormt motivatie de sleutel tot leren in 2011? Slide 35) Dit geldt zeker ook voor het lezen/bestuderen/doceren van literatuur met GLT.

Besluit 2. Geen zin in virtuele ver-beeld-ing? De verbeelding live en letterlijk laten spreken? Er is altijd nog het motiverende en inspirerende van voorlezen, vraag dat maar aan de Stichtingen Lezen met hun voorleesacties in Vlaanderen en Nederland en daarbuiten in Europa. Lekker gezellig intiem met zijn tweeën (of meer) op de bank. Of in de klas, zoals leraar/docent Paul de Loore die Kaas van Elsschot elk jaar integraal voorleest, en het boek na meer dan 30 jaar uit het hoofd kan reciteren!

*Voetnoot
Hoor ik daarin warempel good old Marshall McLuhan doorklinken? Is ook hij niet één van Wilfred Rubens’ (en mijn) helden?

Crossposted: The Sausage Machine.

Poverty Is Not a Game

Gaming is aan een steile opmars bezig. De Koning Boudewijnstichting en IBBT hebben een interessante toepassing klaar die luistert naar de naam PING (Poverty is Not a Game). Het 3D serious game PING, dat werd ontwikkeld door GriN, toont aan dat games een geschikt hulpmiddel kunnen zijn om complexere maatschappelijke thema’s als armoede aan te kaarten. Op die manier willen de Koning Boudewijnstichting en IBBT zowel bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van computergames op school als een concrete toepassing aanreiken aan het onderwijs om het thema ‘armoede’ bespreekbaar te maken. PING wil jongeren kennis laten maken met een moeilijk thema als armoede. De ministeries van Onderwijs (Smet) en Media (Lieten) co-financierden het project.

In Vlaanderen staat het gebruik van games in het onderwijs nog in zijn kinderschoenen. Nochtans wijst onderzoek van de onderzoeksgroep IBBT-MICT (Universiteit Gent) bij meer dan 400 leerlingen erop dat serious games in de klas een positief effect hebben zowel op leren als op leerplezier. Bijna drie kwart van de leerlingen had het gevoel dat ze door het spelen van PING hadden bijgeleerd over armoede. Meer dan 70% wil vaker les krijgen door middel van games en 75% vond PING een leuk spel. Interessant was ook dat meisjes tenminste even positief stonden ten aanzien van de game en dat zowel ASO als TSO leerlingen zich aangesproken voelden

Het spel PING wordt gratis online ter beschikking gesteld van alle secundaire scholen in Vlaanderen, samen met een cd en een handboek voor leerkrachten over de mogelijkheden van games op school en hoe het thema van armoede in het kader van het spel in een les kan worden aangebracht. Meer informatie is te vinden op www.povertyisnotagame.be Dit Vlaamse innovatieve spel zal bovendien ook in scholen in Portugal, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk worden verspreid. Het is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Portugees en Engels

Onderwijstijdschrift Klasse brengt in haar oktobernummer een uitgebreide reportage over serious games. Over de didactische meerwaarde, hoe je games gebruikt in de klas en nieuw onderzoek over gamende jongeren.

“The Social Network” 2. Of fictie-onderwijs volgens KISS

ABC-zomervakantiepost met uitvalswegen naar meer (naar believen in te vullen). KISS from The Sausauge Machine.

  A) Video als intro: teaser trailer 2 van The Social Network met een inleiding van DutchCowboys. Voor trailer 1 verwijs ik naar Knack Focus

B) Facebook de film according to Wikipedia (met weglating van een aantal hyperlinks):

The Social Network is an upcoming 2010 drama film directed by David Fincher about the founding of Facebook and the pop culture phenomenon it created. The film features an ensemble cast which consists of Jesse Eisenberg, Brenda Song, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Rooney Mara, Armie Hammer, and Joe Mazzello. The film was written by Aaron Sorkin and adapted from Ben Mezrich’s 2009 book The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal. The film is distributed by Columbia Pictures and is set for an October 1, 2010 release. (Aldaar nog veel meer.)

C) Facebook het boek according to Paul Harris:

A sexy saga of Facebook’s birth – but is it fantasy?

Vertaald naar literatuuronderwijs: de zoveelste mooie illustratie bij de fictie-hamvraag: hoe bouwt een auteur zijn schepping op, wat is het aandeel ‘bestaande werkelijkheid’, hoe groot is het percentage fantasie? In een vorig leven in de literatuurles placht ik de roman/de film – fictie bij uitstek – op een lijn af te beelden. Met het uitroepteken kan de ‘maker’, de ‘schepper’, voor de creatie van zijn nieuwe wereld naar believen en wellust schuiven op die lijn. Didactische pure basics, uiterst minimalistische voorstelling, weetikwel, Simple, Stupid en Short van KISS, voor veel verbetering vatbaar, maar toch wel ‘bevattelijk’ voor (mijn) jonge lezers en kijkers/ kijkers en lezers, weet ik uit decennialange praktijkervaring.

 W______!_______________F

““The Social Network” 2. Of fictie-onderwijs volgens KISS” verder lezen

E-leren voor laaggeschoolde volwassenen

Deze week publiceerde Ghislain De Bondt de eerste bevindingen van zijn onderzoek naar de mogelijkheden van blended learning als leerweg voor laagggeschoolde volwassenen. Ghislain doet dit onderzoek voor OCB vzw (Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie) én in het kader van zijn scriptie ( Sociale Agogiek). Hij heeft als lesgever en stafmedewerker ICT reeds 14 jaar ervaring in de basiseducatie, en is dus goed geplaatst om enkele theoretische principes aan de realiteit te toetsen.

Computerlokaal

Het onderzoek gaat na of laaggeschoolde cursisten ook door middel een blended leren-traject de vooropgestelde eindtermen kunnen halen, en welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn. Er wordt ook nagegaan in hoeverre enerzijds cursisten, anderzijds lesgevers blended leren als geschikt beschouwen voor laaggeschoolden.

Het volledige artikel kan je lezen in de nieuwsbrief  ‘van A tot Z’  van maart 2010 (te vinden op de website van VOCVO ).  Ghislain komt tot bevindingen en conclusies als:

 • Lesgevers blijken in het onderzoek minder positief over blended leren dan de betrokken laaggeschoolde cursisten. Ze schatten ook de tevredenheid van de cursisten die een blended cursus volgden te laag in.
 • Cursisten van lesgevers die veel tijd investeerden in online coaching, staan positiever tegenover e-leren.
 • Weinig lesgevers achten zelfzelf in staat om e-content aan te maken. De meerderheid van hen vindt dat er op Vlaams niveau initiatief moet genomen worden om het tekort aan e-content op te lossen.
 • Open leercentra kunnen een belangrijke rol spelen om e-leren haalbaar te maken bij laaggeschoolde volwassenen.

Deze en andere conclusies in het onderzoek zijn wellicht niet echt eigen aan de doelgroep van laaggeschoolde volwassenen. Elk van de drempels die  bij het kwaliteitsvol organiseren van blended leren-trajecten opduiken, zullen wellicht wel nog hoger liggen bij deze doelgroep. Zo zal er nood zijn aan nog meer coaching,  nog meer zorg voor kwaliteitsvolle e-content, nog betere ICT-ondersteuning vanuit het centrum, een nog sterkere visie, …

Ghislain De Bondt concludeert op basis van zijn bevindingen dat er – mits er aan dergelijke randvoorwaarden wordt voldaan – wel degelijk een rol is weggelegd voor gecombineerd leren. En dat blended leren een meerwaarde kan creëren, ook voor laaggeschoolde volwassenen. Ik zie alvast uit naar het volledige eindrapport (wellicht juni 2010).

Haal veel meer uit LinkedIn

Logo_linkedin De netwerksite LinkedIn is je waarschijnlijk al bekend. Misschien heb je al een profiel of kreeg je al uitnodigingen om aan te sluiten bij het netwerk van mensen die je kent. Maar ken je ook de wàre kracht van LinkedIn? Wist je bijvoorbeeld dat LinkedIn ook een schitterend instrument is als je op zoek gaat naar een nieuwe job?

Die know-how kreeg VDAB van networking coach Jan Vermeiren.  Hij is de auteur van de boeken ‘Let’s connect’ en ‘Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken’ en dé specialist bij uitstek als het om netwerking gaat.  Je kan een light versie van zijn laatste boek op zijn site aanvragen. Hier verklappen we alvast de essentie.

Je vertrekt vanuit je doel, een nieuwe job vinden. De DOEN-oefening helpt je om je doel duidelijk te stellen. Daarna volg je een basisstrategie in 3 stappen:
• een aantrekkelijk profiel maken op LinkedIn,
• je basisnetwerk of eerstegraadsnetwerk opbouwen,
• je netwerk efficiënt en effectief verder uitbouwen.

Wanneer je dan op zoek gaat naar de juiste mensen die je kunnen helpen om een nieuwe job te vinden, maakt LinkedIn de connecties zichtbaar die je met hen hebt. En juist daarin schuilt de grote kracht van LinkedIn. Het geheim tot succes schuilt hem dus in je 2e-graads netwerk : de kennissen van je kennissen.

De volledige strategie die je naar je toekomstige job kan leiden, met alle details, voorbeelden en waardevolle tips vind je in een nieuwe webcursus ‘LinkedIn om een job te vinden’. De eerste reacties zijn al binnen, allemaal positief. Samengevat: warm aanbevolen!

Speciaal voor de edubloggers : hierbij een gratis en voor niets demo-toegang :

– surf naar http://e-leren.vdab.be
– Gebruikersnaam: st_dlinkedi
– Paswoord: f5z5etti

Maar dan moet je wel eerst onze netwerkgedachte delen !

Online Educa Berlin: verandering en PLE

OEBlogoDe bedevaart naar Online Educa Berlin zit erop. Meer dan 2000 deelnemers uit 92 verschillende landen waren begin december present op de conferentie waar innovate, share, succeed de kernwoorden waren voor 2009. Hoewel iets lauwer dan de editie van vorig jaar, kon OEB zijn imago als barometer van wat er e-learning- en mediagewijs in onderwijsland speelt, opnieuw waarmaken. Een crossposted impressie:

“Online Educa Berlin: verandering en PLE” verder lezen

TACCLE: het e-learning handboek

Vandaag werd in Gent een TACCLE (teachers’ aids on creating content for learning environments) studiedag georganiseerd. Zoals u hier al eerder kon lezen, is het TACCLE- project een Europees onderwijsproject gecoördineerd door het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en gesubsidieerd door de Europese Commissie via het Levenlang Leren Programma – Comenius. Het TACCLE-project heeft als doel om leerkrachten te helpen om hun eigen lesmateriaal te ontwikkelen voor gebruik binnen een elektronische leeromgeving (ELO).

Op het programma van de studiedag vandaag stonden enkele lezingen en workshops, daarnaast kregen alle deelnemers ook een Nederlandstalige versie van het handboek mee naar huis. Het handboek kan nu hier al in het Engels gedownload worden en via deze link kan een Nederlands exemplaar besteld worden. Vermoedelijk zal het handboek weldra ook in het Nederlands gedownload en in grotere aantallen besteld kunnen worden.

Het handboek bevat 5 delen (en 25 hoofdstukken): de eerste stappen (oa. wat is e-learning, uitleg over wiki’s – podcasten – weblogs etc), e-learning in een pedagogische context (vormen, rol van de leerkracht, doelgroep, evalueren), leeromgevingen (LMS, PLE), het creëren van digitale leerobjecten en netwerken en gemeenschappen. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit leerdoelstellingen, een beschrijvende uitleg, opdrachten en literatuur. “TACCLE: het e-learning handboek” verder lezen

Studiedag Taccle

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is al langer in de klas voorhanden en stilaan breken ook elektronische leeromgevingen door. Het is een uitdaging om dit op een zinvolle manier in de klas te gebruiken. Technologie op zich is immers niet voldoende. Wie bij het lesgeven een ELO wil gebruiken, moet kwalitatief hoogstaande leerinhouden kunnen aanmaken en ze didactisch juist kunnen gebruiken.

Daarom is het belangrijk om leerkrachten te leren hoe ze zelf lesmateriaal kunnen ontwikkelen, hoe ze een leerpad moeten uitwerken, hoe ze hun leerlingen ermee laten omgaan en hoe ze ontwikkelde materialen met collega’s kunnen delen. Dit is het doel van het Europees gefinancierde TACCLE-project.

TACCLE voorziet in:

 1. een stap-voor-stap handboek met mogelijkheden en hulpmiddelen voor e-leren op maat van de leerkracht;
 2. op de praktijk gerichte nascholingen om vaardigheden te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de klas en bij het ontwikkelen van materiaal voor e-leren;
 3. een website boordevol informatie: www.taccle.eu;
 4. jaarlijkse internationale nascholingscursussen.

Op zaterdag 17 oktober worden de resultaten van TACCLE gepresenteerd op een studiedag aan het departement HABE van de hogeschool Gent (Voskenslan 270, 9000 Gent). Deelname aan deze studiedag is gratis (maaltijden inbegrepen). Allen daarheen dus!

Meer info en het volledige programma op de website.

VTI Sint-Lucas in hogere sferen

VTI SL - UBA logoDat Frank De Winne hoog boven de wolken rondjes draait rond onze aardbol, zal iedereen ondertussen wel geweten hebben. Ruimtevaart is een discipline die tot ieders verbeelding spreekt en een prachtig staaltje van het menselijk vernuft. Dat Frank momenteel als eerste Europeaan boordcommandant is van het hoogtechnologische ISS, heeft dan ook zijn weerslag op vanalles en nog wat in ons landje. Een mooi voorbeeld is het project VTISL-ARISS: een jaar lang zijn leerkrachten en leerlingen aan het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas in Oudenaarde in de ban van ruimtevaart, het ISS en Frank De Winne in het bijzonder, en werden de lessen hiermee doorspekt. Het grote einddoel: een zendinstallatie bouwen met een zelf ontworpen Cross Yagi antenne en zo radiocontact maken met onze landgenoot tijdens een van zijn vele passages aan een rotvaart boven onze hoofden.
foto uit Het Laatste Nieuws
“VTI Sint-Lucas in hogere sferen” verder lezen

Van chaostheorie naar de praktijk van samen-e-leren

De e-leerder zit niet meer in zijn hokje. Hij heeft kennisgemaakt met de Web2.0 tools en communiceert ijverig met zijn medecursisten. Hij deelt zijn kennis, zijn ervaringen, zijn frustraties en… levert feedback. Zelf wordt hij er ook wijzer van. 

Als e-coach zie je het vaak met lede ogen aan. Je wordt meegesleurd in de chaos van nieuwe mogelijkheden. Je raakt het overzicht kwijt. Welke tools zijn er? Hoe kunnen ze een meerwaarde leveren in het leerproces? Wat zijn de gevolgen voor je rol als coach? 

Aan deze oefening in creatief denken is het seminarie gewijd. We willen je informeren, uitdagen en stimuleren om met collaboratief e-leren aan de slag te gaan.  

Programma

 8u30 : Welkom met ontbijt

 9u00 – 10u10 : Collaboratief e-leren: definitie en begripsvorming
Valère Awouters, coördinator Education & ict, KHLim departement Lerarenopleiding,
 

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,

but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”  (Alvin Toffler)

 Het connectivisme – namelijk beseffen dat er ook geleerd kan worden door met anderen online geconnecteerd of verbonden te zijn – in combinatie met ‘whisdom of crowds’, in de zin dat de gemiddelde groep veel intelligenter is dan de slimste individu in de groep, geeft een heel ander perspectief op leren, onderwijzen & begeleiden.

 Tijdens deze presentatie wordt het begip “collaboratief e-leren” nader omschreven en gekaderd in de leertheorie van het connectivisme.

 • Wat is collaboratief e-leren (niet) ?
 • Hoe en waar past dit in de didactische opbouw?
 • Wat zijn de voordelen, wat zijn de  gevaren ?
 • Moet deze chaos gestuurd en/of gecoacht worden?
 •  Hoe maak je het efficiënt?

10u 10– 10u50: Collaboratief e-leren: een case study rond het gebruik van tools
Margarita Pérez-García, Educational research, MENON Network EEIG

– presentatie in het Engels –

 We weten allemaal wat een blog, een wiki, een social bookmark is, maar hoe gebruiken we die efficiënt? Zijn er nog andere veelbelovende tools op komst ?

Met een praktische case study als uitgangspunt, een overzicht gegeven van de nieuwe Web2.0 tools die je kan gebruiken om het collaboratief e-leren te ondersteunen.

 10u50 – 11u10 : pauze

 11u10 – 11u50 : Collaboratief e-leren in het onderwijs
Wouter Hustinx, ICT-coördinator en onderzoeker e-learning, PHL

 Aan de hand van een aantal praktijkervaringen lichten we toe hoe collaboratief e-leren in het onderwijs zijn toepassing vindt.

 11u50 – 12u30:  Collaboratief e-leren in de bedrijfswereld
Dirk Kenis, Onderzoekscoördinator beeld & nieuwe media, PHL, Zaakvoerder iForumConsult

 Geïllustreerd met voorbeelden uit het bedrijfsleven wordt aangetoond hoe nieuwe inzichten rond kennisdeling en Web 2.0 opportuniteiten bieden voor collaboratief e-leren in een bedrijfscontext.

 Praktisch

donderdag 10 september 2009

8u30 – 12u30

ALM

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

 http://www.almpoint.be/index.html

Inschrijven op de site van BE-ODL : http://www.be-odl.org/si.aspx?id=330

Competentiegroei via gaming

Oblivionoblivion3
[…] het onderzoek heeft opgeleverd wat we hoopten aan te tonen: het inzetten van games in het onderwijs levert resultaten op. Maar het betekent ook nog iets anders.

In de eerste plaats betekent het dat self reports waarschijnlijk toch niet zo’n valide en betrouwbare bron van informatie zijn als vaak wordt aangenomen. Veel onderzoek naar de effecten van gamen is echter juist daarop gebaseerd.

In de tweede plaats roept deze bevinding vragen op rond de sleutelrol van motivatie. In vrijwel al het onderzoek naar gaming in het onderwijs bleek dat gaming een positief effect had op de motivatie van leerlingen, behalve in het enige andere onderzoek in Nederland waarbij ook een quasi experimentele opzet gebruikt werd: Frequency 1550. Leerlingen in de experimentele groep leerden meer feitenkennis over geschiedenis dan leerlingen in de controlegroep, maar ze ontwikkelden geen positievere attitude t.o.v. het vak. Betekent dit dat succes van gamen in het onderwijs helemaal niet zo direct te maken heeft met een hogere motivatie? Dat het om iets anders gaat, iets dat vooral een rol speelt bij gaming?

Als dat zo is, lijkt ‘flow’ een goede kanshebber. Geen enkel ander medium heeft zozeer de potentie om je ‘naar binnen te zuigen’, je onder te dompelen in waar je mee bezig bent.

Het is aan de andere kant ook mogelijk dat de factor motivatie wel degelijk van belang is, maar dat deze pas een faciliterende rol bij leren speelt wanneer gaming daadwerkelijk deel uitmaakt van de leefwereld van de leerder.

Bron: VERHEUL, Ineke, Wim van DIJK, Effectiviteit van een COTS (commercial off the shelf) game in het MBO: Oblivion, Samenvatting eindrapportage, CLU, Universiteit Utrecht, mei 2009, p. 2. Via Kennisnet via SIG-Group (C. Verheul). [De vetjes in het citaat zijn van mij.]

Uit hun theoretisch kader distilleerden onderzoekers Ineke Verheul en Wim van Dijk een model voor leren via games. Het visualiseert heel mooi op welke punten games renderen. Het meeste onderzoek over het gebruik van educatieve games was gericht op het aanleren van een vakinhoud. (Verheul en van Dijk, Eindrapportage, p. 6) Zoals het model illustreert, focussen de Nederlandse onderzoekers op competenties: kennis, vaardigheden, attitudes. Door het spelen van Oblivion leerde de experimentele groep meer op het vlak van oriëntatie, samenwerken en Engels. Er was m.a.w. leerwinst t.o.v. de controlegroep.

Dat is bijzonder goed nieuws voor de onderwijspraktijk: gamen doet competenties groeien!

GamesmodelVerheul.450png
Leren via games, model Ineke Verheul- Wim van Dijk, Eindrapportage, 2009, p. 19. Tekst en uitleg: zie de Conclusies in het eindrapport, p. 67-74.

* Oblivion? Waar kan ik een betere recensie vinden dan bij serious games-expert Margreet van den Berg?
* Meer over Ineke Verheul … en The Doors.
* Dit heuglijke nieuws verschijnt ook in The Sausage Machine.

Een update over games op Onderwijsvanmorgen.nl (12-05-2010) n.a.v. de grootste game-expo ter wereld, de E3: wat is er nieuw op het gebied van gaming? Gerelateerd, op dezelfde site: De sociale stijlen van gamers volgens Richard Bartle.

!  Leren met plezier via games (#in): nieuws bij Wilfred Rubens op 19-05-2010!

e-Tijdslijnen voor leerkrachten

obama

Hora ruit, tempus fluit.

De tijd loert altijd om de hoek. In ieder vakdomein.

Ik kan me al wel inbeelden wat leerkrachten/docenten (en hun leerlingen) kunnen doen met een internettool die visuele (!) tijdslijnen maakt. Enkele voorbeelden :

Je kan dus overal wel ergens een tijdslijn voor maken. Gedaan met het kunst- en vliegwerk in Word of Powerpoint. Gebruik gewoon Timerime.

De tijdlijnen op TimeRime kunnen worden aangeduid als interactief en multimediaal. De tijdlijnen kunnen worden gevuld met tekst, muziek, YouTube filmpjes, foto’s enzovoorts, waardoor TimeRime een platform is dat populaire community websites en andere portals combineert in een nieuwe portal. Op TimeRime kan je ook op zoek naar informatie over heel diverse onderwerpen. TimeRime is bij uitstek de plek voor eenieder die het internet gebruik als een grote encyclopedie.

Gebruikers kunnen zich gratis registreren voor een Basic-Account, waarmee ze gratis tijdlijnen kunnen maken. Ook is er een Pro-Account, dat nog meer mogelijkheden biedt dan een Basic-Account.

Maar wat meer is, de programmeurs van Timerime hebben een educatieve versie gebrouwen met enkele speciale functionaliteiten :

 • Afgeschermde omgeving
 • Geen advertenties
 • Tijdlijnen van jouw school alleen
 • Admin rechten voor docenten
 • Een eigen subdomein
 • Een header met het logo van de school
 • Unieke PDF printfunctie

Oké, toegegeven, het kost wel 99 euro per jaar. We verwachten altijd dat internet “gratis” is, maar overdreven is het ook niet als je dit intensief gaat gebruiken. En een ietwat e-bewuste schooldirectie kan zo’n bedragje er wel bijnemen.

Timerime.com heeft trouwens navolging gekregen. Het alom tegenwoordige Google heeft er zich nu ook op gestort. Maar geef mij toch maar de layout van Timerime.

Een variant is Dipity maar dan heeft Timerime wel weer een ander voordeel : het is van Nederlandse makelij en dus is er ook een nederlandstalige versie beschikbaar.

Welke van deze 3 varianten het  beste bij jou aanleunt ? Tempus omnia revelat.

PS : En wat dacht je van een groepstaak voor jouw studenten ?

En als ik de jongens van TimeRime een tip mag geven… geef de optie aan anderen om bestaande tijdslijnen aan te vullen. Collaboration… Web2.0…

Moral panic of een positief beeld van Gen Y ?

Dezer dagen laait de moral panic rond de jeugd weer hoog op. Aanleiding is de 17-jarige Kretschmer die in Duitsland 15 mensen doodde. En jawel… hij speelde urenlang “Counterstrike”. Dat de onfortuinlijke jongeman in psychische behandeling was, wordt even terzijde gezet in de publiekscommentaren.

Een veel betere en gedegen (lees “onderbouwde”) introspectieve dan deze volkscommentaren is het GLOEDNIEUWE boek “Is het nu Generatie x, y of einstein?” van Pedro De Bruyckere en Bert Smits. Het doorprikt enkele mythes en verklaart de belangrijkste tendensen die de generatie Y typeren. De auteurs schetsen een genuanceerd, soms grappig en telkens positief beeld, waarin je vaak je zoon of dochter, je leerling of je student zult herkennen.

Je vindt er 6 hoofstukken waarvan ik onmiddellijk naar het laatste gegrepen heb 😉 Pedro vertelde me achteraf dat ieder hoofdstuk wel bedoeld is om als apart geheel door te nemen. Oef !

1. De einsteingeneratie :
Hoofdstukje over de benamingen en implicaties errond. Generatie Y, Gen Me-myself and i, de zapgeneratie, de Furby-generatie…

2. Jongeren vandaag toch slimmer ?
Hoofdstukje over de mythe van multi-tasking, de fenomenen van telescoping, probing… (Boeide me enorm!)

3. Nieuwe informatiestromen
Hoofstuk over computer, web2.0, gsm, en mediasmart zijn, nl. de jongeren doorprikken alle marketing met gemak en ontwikkelen een totaal andere omgangsvorm met informatie. Oudere generaties snappen dikwijls niet dat hun virtueel leven even echt is/aanvoelt als hun real life.

4. Grenzen die vervagen
Hoofdstuk over het “verdwijnen” van de generatiekloof en de global village waarin jongeren opgroeien.

5. Wat is authenticiteit?
Hier komen we duidelijk bij de kern van het onderzoek van Pedro en Bert. Hierdoor kunnen zij heel wat fenomenen, tendenzen en incidenten verklaren.

6. Einsteinjongeren in de klas : tips
Hoeft dit meer betoog? LEZEN DUS !!! 🙂

Als spreker heb ik Pedro al 3 of 4 maal aan het werk gezien… boeiend, onderhoudend… telkens weer. En authentiek ! Bekijk volgende presentatie maar eens : Einstein-generatie : Pedro De Bruyckere

Ik voel me toch nog altijd een beetje generatie y ! En veel van mijn leeftijdsgenoten snappen het niet goed. Nu kan ik het hen tenminste uitleggen aan de hand van authenticiteit, probing, telescoping ….

Reality Check voor Web2.0

Een snode collega heeft een eindrapport van een studie op mijn buro gelegd… met een post-itje “Reality Check ?”.

Met krimpende maag even grondig doorgelezen en tja… ik moet na lectuur toegeven dat Web 2.0 botst op natuurlijke grens van implementatie en operationalisering in het domein van onderwijs en vorming.

Het is een studie van Jeroen Onstenck van eind 2008 : Onderzoek ‘WEB 2 in de BVE’ Informele digitale leermiddelen en Web 2.0 in het beroepsonderwijs in Nederland.

Ok even ophelderen…

 • Web 2.0 : verzamelterm voor interactieve web-based toepassingen en vernieuwende websites, waarbij alles in het teken staat van communiceren over en delen van informatie: ook wel genoemd social software.
 • BVE : Middelbaar BeroepsOnderwijs – Officieel : “Beroeps- en VolwassenenOnderwijs”
 • Informeel leren : het zelfsturend, soms incidenteel en soms ongestructureerd kennis en kunde verwerven

De studie, hoe kan het ook anders, is sterk onderbouwd in zijn bronnen, methodologie, case-onderzoek en verhelderend voor wie meer definities zoekt over web 2.0, leertheorieën (zoals constructivisme, collaboratief leren, informeel leren…) Dus op dat vlak een aanrader. “Reality Check voor Web2.0” verder lezen

Nieuwjaar: tijd voor voorspellingen, ook in e-leerland

Nieuwjaar is niet alleen het moment voor goede voornemens en beste wensen voor vrienden, familie en collega’s, het is ook een moment voor reflectie en vooruitkijken. Ook in de blogosfeer is het een gewoonte aan het worden om zich in de rustige periode rond Kerst en Nieuw te wagen aan een voorspelling of een trendanalyse.
Kristallen bol
Een kleine greep uit het aanbod:

Wat leren we uit al die artikels?

 • Ten eerste dat we met zijn allen te weinig tijd hebben om al die dingen kritisch te lezen (al wil ik wel nog tijd voor vrijmaken deze maand).
 • Ten tweede dat er op het vlak van technologie zoveel verschuivingen aan de gang zijn dat voorspellingen op het vlak van technologie erg moeilijk zijn.
 • Ten derde kunnen we vaststellen dat didactische veranderingen waarschijnlijk niet zo’n vaart zullen lopen. Het (hoger) onderwijs is (en blijft voorlopig) een sterk inerte entiteit. De meeste veranderingen zitten er waarschijnlijk aan te komen in volwassenenonderwijs en levenslang leren, waar het netwerkleren sterk toeneemt.
 • Ten slotte is duidelijk dat onderwijs zonder het Web volstrekt ondenkbaar wordt. Zaak is nu nog om goede werkvormen, situaties en evenwichten te vinden.

Leren!

Ik blogde al over het interessante experiment van wonderduo George Siemens en Stephen Downes. Zij starten vandaag met een massale online cursus over ‘technologie in onderwijs’, en meerbepaald ‘leren in een genetwerkte wereld’ (cursuslink: Connectivism & Connective Knowledge, of bekijk de inleidende presentatie)

Het belooft een boeiende rit te worden, zondermeer. Meer dan 1900 ingeschrevenen over de ganse wereld (!) – zie hier de Google kaart van een aantal deelnemers…

Een ‘chaotische’ cursus: “het is niet de bedoeling alles gelezen of gehoord te hebben”. Een experiment waarbij kleine subgroepjes gevormd worden, bvb in een virtuele wereld, een face to face clubje, een bende mensen die een Spaanse versie ervan maken, …
Deelnemers lezen een aantal ‘optionele’ teksten, en kunnen dan debatteren, synchroon (chat, videoconferencing elke week) of asynchroon (op een forum). Deelnemers kunnen bloggen over hun eigen ervaringen, en alles wordt ‘proper’ op één plaats bij elkaar gezet.

Bottom line: als het belangrijk genoeg is, zullen genoeg deelnemers erover bloggen, praten, chatten of herhalen, en zal het op de centrale plaats een prominentere rol krijgen. Het netwerk als filter… Mooi in theorie, of de praktijk even mooi is, zal de komende weken duidelijk worden.

In alle geval, fijn om te zien: een aantal Vlaamse deelnemers, bvb van Vlaamse e-learning content firma Opikanoba , of collega ICTO coach Linda van H.U. Brussel.

Ook al een aantal kritische stemmen, zoals deze hier, met de terechte vraag “hoe kan je in ’s hemelsnaam verwachten dat 1900 deelnemers zichzelf voorstellen op een forum, en dat je ‘elkaar leert kennen’ om op een persoonlijke manier ervaringen uit te wisselen. M.a.w. heb je met 1900 deelnemers niet eerder het effect van ‘indoctrinatie van een grote masse willoze lerenden’ in plaats van de relevante one-to-one meningsuitwisseling?

Boeiend boeiend!