Studiedag ICT en leerzorg – 05/06/2009

ICT kan in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een belangrijke rol spelen. Denken we maar aan de inzet van (aangepaste) computers en software om te remediëren, te differentiëren en te compenseren. Maar de kansen van ICT zijn in heel wat scholen nog onontgonnen terrein. Daarom werd in het kader van het ICT-beleid een sensibiliseringscampagne uitgewerkt. Het doel daarvan is de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de kijker te zetten en de integratie van de ICT-ontwikkelingsdoelen gericht te ondersteunen. In dit kader werden lesmateriaal, een publicatie en een CD-rom ontwikkeld.

Op vrijdag 5 juni 2009 zal het ontwikkelde materiaal voorgesteld worden op een studiedag in het Departement Onderwijs & Vorming in Brussel, die wordt georganiseerd i.s.m. MODEM. De studiedag is bedoeld voor personeel en ICT-coördinatoren buitengewoon onderwijs, leerkrachten gewoon onderwijs met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, GON-begeleiders, zorgcoördinatoren en CLB-personeel. Deelnemen aan de studiedag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan uitsluitend elektronisch, via het inschrijvingsformulier op www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/ictleerzorg.

Op deze website kunt u ook terecht voor het programma en alle praktische informatie omtrent deze studiedag.

Meaningful Play

Op 11 en 12 december 2008 organiseert GROEP T Internationale Hogeschool Leuven ‘MEANINGFUL PLAY’, een tweedaags symposium over de ontwikkeling en het gebruik van serious games in het onderwijs.

Op vrijdag 12 december richt het symposium zich exclusief tot leerkrachten/directies van het basis- en het secundair onderwijs en studenten/docenten van het hoger onderwijs. Die dag zullen de gebruiksmogelijkheden van serious games in het onderwijs kritisch ter discussie worden gesteld én kunnen de deelnemers de nieuwste games voor het onderwijs onderwijs zelf actief verkennen in een reeks van praktische workshops.

Meer informatie over dit symposium vindt u als bijlage en op www.meaningfulplay.be. Voor verdere informatie en inschrijvingen kan u ook steeds mailen naar meaningfulplay@groept.be.

Internetopvoeding in de leefgroep en daarbuiten

Op 4 december 2008 organiseert KHLimburg een studiedag rond ‘internetopvoeding in de leefgroep’, waar diverse facetten rond internetgebruik bij jongeren aan bod komen. Specifiek wordt naar mogelijkheden en gevaren gekeken binnen de leefwereld van jongeren, met tips en praktijkvoorbeelden voor lesgevers, orthopedagogen, begeleiders, …
Ondergetekende edublogger staat alvast op het programma met een lezing over de milleniumgeneratie.

Meer informatie vind je in de folder.
Noteren in de agenda!

Leren in een genetwerkte samenleving

Tip van de dag, voor alle innovatoren en kennismanagers.
In september start een (gratis!) online cursus van twee kennisgoeroes (Stephen Downes en George Siemens), met als titel “Connectivism & Connective Knowledge“. Op het cursusblog kan je alvast mee volgen hoe de ontwikkeling loopt.

De cursus heeft al een 600 tal ingeschreven cursisten van over de ganse wereld, en vooral origineel is het concept van het traject: alles verloopt grotendeels decentraal, vertrekkende van een aantal optionele wekelijkse visieteksten of beperkte literatuur. En daarop gebaseerd wordt geblogd, wiki’s volgeschreven, gecommuniceerd synchroon of asynchroon… Het ganse netwerk lerenden zal zo interageren met elkaar, met de experten, en met de inhouden, op een erg informele manier. Zo zijn er al regionale netwerkjes ontstaan met cursisten die een aantal face to face sessies gaan houden, zijn er cursisten die zich al geengageerd hebben om de teksten te vertalen…

“Ga ik niet veel informatie missen op deze manier, wanneer 600 personen door elkaar gaan praten, bloggen, schrijven, mailen, discussiëren…”, vraagt u zich af. Het antwoord van de organisatoren: “Ja natuurlijk – da’s normaal in deze tijd – get used to it“… enigszins simplistisch, en volgens mij ook gedoemd om een erg chaotisch experiment te worden… maar wel erg boeiend! Men vertrekt dus vanuit de web2 filosofie “the network is the filter“. Vertaald betekent dit dat de boeiendste discussies en inzichten door het netwerk lerenden naar boven gehaald worden, doordat bijvoorbeeld vaak gelinkt wordt naar interessante meningen.

Ik ben alvast geïnteresseerd in het resultaat van dit experiment… Food for thought! Misschien zie ik wel een aantal Vlamingen?

(Meer informatie op de cursus wiki of de aggregatiesite

Aankondiging studiedag digitale leermiddelen 2/10/2008

… ja ja, nog voor de zomervakantie wensen we jullie al bij wijze van teaser te informeren over een interessante studiedag over digitale lesmaterialen… Allen daarheen: inschrijven is gratis maar verplicht, en je krijgt er een gratis netwerklunch bovenop!

Op donderdag 2 oktober 2008 organiseert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een studiedag over digitale leermaterialen in secundair onderwijs en volwasseneneducatie. Op deze studiedag wordt een overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen op vlak van digitale leermiddelen voor lesgevers, scholen en centra voor volwassenenonderwijs. Bovendien wordt specifiek de link gelegd met het verantwoord gebruik in de digitale leeromgevingen.

Deze studiedag kadert in een ondersteuningsactie die de Vlaamse onderwijsoverheid opzet rond beter gebruik en hergebruik van digitale leerinhouden en leertechnologiestandaarden. Deze actie sluit aan bij het ICT-ondersteuningsbeleid van de Vlaamse overheid. Voor meer informatie over deze actie kan u terecht bij Chris Peeters (chris.peeters [AT] khm.be). Algemene informatie over het ICT beleid van de Vlaamse onderwijsoverheid kan u terugvinden op http://www.ond.vlaanderen.be/ICT

Meer informatie en inschrijven via http://www.ond.vlaanderen.be/ict/seminaries/20081002/

Je bent jong en je wil wat…

Het zal toeval zijn, maar de laatste maanden gebeurt er toch wel wat studiewerk rond een bepaalde gebruikersgroep van het internet en hun verwachtingen tegenover leren en werken : de net-generatie, de digital natives, de einstein-generatie, de e-generatie, de homo zappiens…

En waar studiewerk wordt verricht, worden artikels/studies geschreven zoals in Opleiding & Ontwikkeling, uitgave juni 2008 (die hebben verdorie nog geen online versie??? shame!)

En waar studies worden geschreven, worden seminaries georganiseerd :

De rode draad doorheen mijn persoonlijke kennismaking met dit thema is Pedro De Bruyckere. (waarvoor hartelijk dank Pedro ! Heb je zin om occasioneel schrijver van deze blog te worden?)

En wat typeert deze jongeren dan?

1. Generatie Einstein is mediasmart. Opgegroeid in een 24/7 informatiewereld waardoor informatie over elk denkbaar onderwerp razendsnel gaat, informatiemonopolies niet bestaan, waardoor ze eerlijkheid en openheid eisen.

2. Zij zijn professionele ontvangers, die snappen hoe communicatie en marketing werkt. Als een product/campagne/idee/dienst voor hen niet relevant is of hen om wat voor reden dan ook niet raakt, dan zien of horen ze je niet, ben je onzichtbaar.

3. Ze staan constant in contact met elkaar, waardoor informatie razendsnel verspreid wordt. Dit kan positief zijn (buzz rondom een product dat leidt tot verkoop), maar ook negatief (buzz rondom een film waardoor die flopt)

4. Generatie Einstein hecht emotionele waarde aan middelen en media. Zo zien zij een computer en een mobiele telefoon als een sociale machine, als onderdeel van de manier waarop ze in constant contact staan met hun sociale netwerk van vrienden en kennissen. Zij vinden technische functies van middelen en media niet interessant. Deze zijn ondergeschikt aan de emotionele functie.

5. Generatie Einstein maakt onderdeel van verticale segmenten, een segment gebaseerd op hobby en interessen, dat zich wereldwijd uitstrekt over alle leeftijden en nationaliteiten.

6. Generatie Einstein is gewend aan lezen en direct reageren. Zij zijn eraan gewend te praten, maar ook te luisteren. Zij verwachten tweerichtingscommunicatie, waar wij gewend zijn aan eenrichtingsverkeer. Zij zijn ook zelf zenders geworden. Op het internet profileren ze zichzelf door middel van weblogs en profielensites.

7. Generatie Einstein heeft respect voor iedereen die zichzelf is, authentiek en oprecht met een ware identiteit, niet gekopieerd, maar volstrekt zichzelf. Je hoeft het niet met zo’n persoon eens te zijn, je hoeft die persoon zelfs helemaal niet aardig te vinden, het belangrijkst is dat iemand echt is. Bedrijven moeten dan ook zichzelf blijven en niet jong of hip gaan doen.

Bekijk de presentatie van Pedro op slideshare :

En hoe willen jongeren leren ? Wat verwachten ze van toekomstige werkgevers?

Ze vertellen je het op deze steengoede film met interviews. ( Echt de moeite waard maar opgepast : traaaaaaag ! ) Het zijn allemaal studenten van de Provinciale Hogeschool Limburg. Je weet wel… “de school met de laptop”.

De onderstaande presentatie van Wouter Hustinx van de PHL is slechts een deeltje, maar dan wel dat deeltje wat mij persoonlijk is bijgebleven : E-learning evolueert want de doelgroep en de techniek evolueert.

En wat moeten bedrijven bieden om deze jongeren te werven / te houden?

Wel hier toch al enkele tips :

* wees eerlijk en authentiek.
* stop met mailen (want dat is outdated en traag)
* gebruik instant messaging
* stel web2.0 applicaties ter beschikking
* laat hen informeel samenwerken en communiceren
* geef hen zelfstandigheid
* zorg voor technologische tools
* ..? (zelf aanvullingen? zet het in de commentaren.)

Er valt nog veel te zeggen over dit thema, maar laten we toch ook niet alles over één kam scheren. Er is nog een groep van jongeren die de digitale trein mist, er is nog een groep die niet de capaciteiten heeft ontwikkeld om zelfstandig te leren, te werken, te ontdekken.
Dus is de e-generatie zoveel anders dan voorgaande?

Onderwijsvernieuwing!

Woensdag 4 juni 2008 organiseert het Onderwijsvernieuwing &
OnderwijsServiceCentrum (OSC) van de Vrije Universiteit Brussel
samen met ICTO van de Erasmushogeschool Brussel, de zevende
Dag van de Onderwijsvernieuwing.

De Dag van de Onderwijsvernieuwing groeide uit tot hét platform
waar onderwijsgevenden hun ervaringen met het opzetten van
onderwijsinnovatieprojecten kunnen delen met elkaar en beleidsmakers.
Tijdens de Dag zal het thema ‘Evidence based education’ en de relatie
tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk onder de loep worden
genomen.

Dit jaar krijgen de deelnemers het boek ‘Onderwijsvernieuwing: een
continu proces’. In dit boek worden een aantal best practices
beschreven en wordt gekeken naar wat werkt en wat niet. Het boek zal
ook een overzicht geven van het onderwijsbeleidskader waarin deze
innovatieprojecten zich ontwikkeld hebben en formuleert een aantal
prognoses voor de toekomst.

Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u naar de officiële
website: http://www.vub.ac.be/onderwijsvernieuwing/dag2008/

e-Leren in de volwasseneneducatie: Workshops, cursus, netwerk

In Vlaanderen roert zich wat op het vlak van e-leren specifiek gericht op leerkrachten / docenten uit de volwasseneneducatie. Onder impuls van de vzw diva wordt Toll-net ingericht, een netwerk van geïnteresseerden in technologie-ondersteund levenslang leren.

  • Er wordt per provincie een reeks hands-on workshops georganiseerd over zin en onzin van e-leren in de volwasseneneducatie, waarvan in mei en juni de eerste reeks loopt. Meer info in deze pdf
  • Er zal in het najaar een online cursus ingericht worden, speciaal gericht op lesgevers uit alle sectoren van de volwasseneducatie, die voortbouwt op de Eliseleren-cursus van de voorbije jaren.
  • Er wordt een netwerk opgestart voor geïnteresseerde lesgevers, binnenkort ondersteund door een interactieve website, waar indrukken en materialen gedeeld kunnen worden.

Ik zou zeggen: “Zorg dat je erbij bent, want het belooft erg interessant te worden”. En haast je als je wil inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt.

KlasCement.net en Oracle Education Foundation slaan de handen in elkaar

Vanaf 1 september 2007 staat vast wat elke leraar via ICT moet nastreven of bereiken in de klas. Tien eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de eerste acht voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het buitengewoon basisonderwijs (types ‘1’, ‘2’, ‘7’ en ‘8’) en alle tien voor de leerlingen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom) en van het buitengewoon secundair onderwijs OV 3.

Het vraagt van de leraar een behoorlijke investering om creatieve en zinvolle toepassingen te bedenken. De medewerkers van KlasCement zijn al tien jaar van mening dat het wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden. Tal van mooie voorbeelden ‘nu al bijna 4000’  – kunnen op klascement.net door meer dan 35000 leden gratis gebruikt worden. De leerobjecten die je op de site terugvindt, werden door collega’s minstens één maal in de klas getest (en goed bevonden), becommentarieerd en van een score voorzien. Toch zijn wij van mening dat het steeds beter kan. “KlasCement.net en Oracle Education Foundation slaan de handen in elkaar” verder lezen

Last Minute van de week – social software in je vereniging/bedrijf/school/community/familie…

community

Voor de late (en dus vlugge) beslissers…
De Stichting Lodewijk De Raet (een referentie voor sociale competentie) organiseert maandag 12 november 2007 een opleidingsdag rond “social software”, waar ondergetekende een divers publiek zal onderhouden over sociale software, en de toepassingen ervan in je vereniging/bedrijf/school. Op het programma staat onder andere hoe een weblog inzetten om kennis te delen, of hoe je via social bookmarking op de hoogte blijft van ontwikkelingen in je kennisdomein.

Men deelt mij vandaag mee dat er nog plaatsen vrij zijn in de computerklas. Personen die meer willen weten over social software, weblogs, wikis, web2, of kennis delen binnen groepen mensen, en die over basis computer- en internetkennis beschikken, zijn altijd welkom na inschrijving.

Vergeet ook niet dat de inschrijvingen voor de ICT praktijkdag ook lopen – snel wezen is de boodschap!

Aankondiging: conferentie ePortfolio 2007, 18-19 Oktober Maastricht

Binnen twee weken (18-19 oktober) vindt in het MECC in Maastricht de 5e internationale ePortfolio conferentie plaats met als thema “Employability and lifelong learning in a knowledge society”. Het programma omvat zowel praktijkgerichte als meer academische bijdragen. Het volledige programma van Dag 1 en Dag 2 zijn beschikbaar. Op woensdag 17 oktober is er een plugfest, en zijn er enkele masterclasses en workshops. Momenteel zijn er een 200 tal deelnemers aangemeld, waarvan 70 Nederlandse, 40 Britse en maar 7 Belgische collega’s. Klopt het dan toch dat het elektronisch portfolio in Nederland en Groot-Brittanië actueler is dan bij ons? Er zijn in elk geval nog plaatsen beschikbaar, via de conferentie website.

Edublog diner

Bloggers organiseren bijeenkomsten, dus Edubloggers ook. We hebben 2 data om in uw agenda te zetten.

Edublogs.be bijeenkomst Gent (29/09):

Overmorgen verzamelen enkele Edublogs.be schrijvers in Gent. Wil je als niet-schrijver mee een tas koffie komen drinken (of liever een verse pint)? Dat kan vanaf 14u in Cafe Parti (gelegen vlak naast het station Gent-Sint-Pieters). Aanmelden niet vereist.

Hèt Nederlands-Vlaamse Edublog diner (12/11):

Bloggers en niet-bloggers gaan naar aanleiding van de SURF Onderwijsdagen in Utrecht een hapje eten. Aanmelden kan via deze speciale wiki of bij organisator Wilfred Rubens.

Aankondiging studiedag Gaming (14 november 2007)

dice

Via de mailbox bereikt ons volgende interessante aankondiging:

“Games zijn vandaag de dag het voorwerp van een actueel maatschappelijk debat. Hun potentieel aan participatie en sociale interactie, hun aanzienlijk aandeel in de wereldeconomie, hun mogelijke effecten op het gedrag van kinderen en jongeren, maar ook hun rol als tool tot verdere creatieve en innovatieve ontwikkelingen, maken duidelijk dat games vanuit diverse invalshoeken kunnen worden benaderd. Ook beleidsmatig kwam het thema onder de aandacht: denken we aan de vragen in het Vlaams parlement m.b.t. pestgames (Cf. het game Bully of Canis Canem Edit), veilig internetgebruik enzovoort.)

Op 14 november vindt de studiedag ‘Gaming’ plaats in de Hogeschool Groep T te Leuven. Deze studiedag is een samenwerkingsverband getrokken door Vlaams minister voor Cultuur en Jeugd Bert Anciaux, samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek en Villanella vzw. De studiedag heeft een beleidsvoorbereidende opzet en focust o.a. op zowel de pedagogisch-educatieve als op de culturele en economische aspecten van gaming.

De dag richt zich expliciet naar stakeholders: beleidsmakers en actoren uit de domeinen cultuur, jeugd, sport, media, onderwijs, welzijn, economie en innovatie en uiteraard ook de game-industrie. U kan zich vanaf midden oktober inschrijven via www.vlaanderen.be/e-cultuur, maar alvast nu de datum noteren in uw agenda.”

Ubuntu installatiefeestje in Gent

Liberated by Ubuntu Linux, Windows Vista DismissedAltijd al benieuwd geweest naar wat Linux is, maar het nog nooit op je pc durven proberen? Na het lezen van eerdere edublogs-berichten of het doornemen van de publicatie “Vrije Software in het Onderwijs geïnteresseerd geraakt om het zelf eens te proberen?

Dan kan je op zaterdag 9 juni 2007 in het Geuzenhuis te Gent (Kantienberg 9) terecht voor een installatiefeestje van Ubuntu Linux. Dit feestje wordt georganiseerd door de Oostvlaamse afdeling van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, maar staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Om 9.30 uur is er onthaal met koffie en koeken voorzien, vanaf 10 uur tot 12.30 uur zal het eigenlijke installatiefeestje doorgaan. Inschrijven op voorhand is wel aangewezen.

Er zijn een aantal pc’s voorzien, die eigendom zijn van een school, waar Ubuntu op geïnstalleerd zal worden. Op die manier kan er kennis gemaakt worden met Ubuntu zonder risico’s. Degenen die meteen een stapje verder willen gaan, kunnen ook hun eigen pc of laptop meebrengen. Ubuntu kan dan in de plaats van of naast Windows geïnstalleerd worden. Mogelijks kan je er ook merken hoe goed Ubuntu Linux presteert op oudere hardware die typisch aanwezig is in heel wat scholen en waar upgraden naar pakweg Windows Vista een serieuze kost is.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie bekomen en inschrijven bij Dirk Dekempe of Tine Dekempe via hvv.ovl@geuzenhuis.be of via het telefoonnummer 09/222.29.48.

Voor meer informatie over het gebruik van Vrije Software in het onderwijs en nuttige tips hieromtrent, verwijzen we graag door naar Klascement.

Internationale lezingenreeks van start op 11 oktober

Venus project logo
Op 11 oktober om 16u30 start er een internationale lezingenreeks met topsprekers. De lezingen zullen niet alleen aan de deelnemende instellingen via videoconferentie kunnen gevolgd worden, maar worden ook live aangeboden via een interactieve webstroom.

De VENUS Seminars reeks geeft zowel studenten als andere geïnteresseerden de gelegenheid om actief deel te nemen aan seminaries van wereldbekende sprekers. Sprekers als water-econoom Riccardo Petrella, Europese instellingsdeskundige Wolfgang Th. Wessels, moraalfilosofe Joanne Ciulla en de Leuvense geneticus Jean-Jacques Cassiman komen spreken over het thema van de 2006-2007 seminaries “Global Issues for the European Citizen.” In het voorjaar staan nog meer sprekers op het programma, waaronder edublog-goeroe Stephen Downes, cultuurfilosoof Derrick De Kerckhove en futuroloog Risto Linturi.

“Internationale lezingenreeks van start op 11 oktober” verder lezen

Bijeenkomst Games2Learn

Margreet van de Berg, beheerder/moderator van de community en wiki Games2Learn, nodigt iedereen die interesse heeft voor ‘games in het onderwijs’ uit voor een bijeenkomst.

Op 29 juni, van 12.30 tot 17.00 uur, is in Utrecht de eerste bijeenkomst van Games2Learn voorzien, de community voor games in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Games2learn heeft als doelstelling het gebruik van games en spelsimulaties in het onderwijs te stimuleren. Dat doen we door de kennis over games in het onderwijs zichtbaar te maken en mensen die zich hiermee bezig houden bij elkaar te brengen.

Op het programma staat ondermeer ‘Serious Games, Playful Introduction’ door Willem-Jan Renger en Jeroen van Mastrigt en ‘De filosofie van Nintendo achter (serious) games’ zoals Dr. Kawashami’s Brain Training en Big Brain Academy door Frank Rittinghaus van Nintendo Benelux.

Meer info:
Locatie: SURFnet, Utrecht (routebeschrijving).
Aanvangstijd: 12.30 uur.
Het programma van de dag staat in de agenda op de website van Games2Learn. Daar vindt u ook een link naar het inschrijvingsformulier.

Oproep: mocht iemand uit België interesse hebben om te gaan: laat mij dan iets weten!

Aankondiging studiedag “digitale didactiek en praktijkervaringen e-leren”

Op 14 september 2006 organiseert het ELISE project een studie- en ontmoetingsdag rond “digitale didactiek en praktijkervaringen e-leren”.
De uitnodiging vind je hier, meer informatie over de studiedag komt op de website.

De doelgroep van de studiedag zijn lesgevers met een ruime interesse in e-learning of gecombineerd onderwijs. Vijf aparte thema’s komen uitgebreid aan bod:
– Ontwerpen van krachtige leeromgeving
– Begeleiden en coachen van studenten
– Evaluatie, assessment en eportfolio
– Nieuwe technologieën
– Gecombineerd onderwijs (voor volwassenonderwijs)

Er werd geopteerd om, gezien de forse groei van e-learning en gecombineerd leren in de Vlaamse CVO’s, dit als specifiek thema op te nemen voor de studiedag, naast de vier andere thema’s die een breder doelpubliek voor ogen hebben.

“Les van de Eeuw”

Gelezen op Vooruit.be, en helaas alleen bestemd voor scholen uit het Gentse:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober pakken we in een nieuwe Les van de Eeuw (wo 8 maart, 09:30-12:00) een actueel thema aan: democratie en ‘stemmen’.

We nodigen graag jongeren van de laatste graad van het secundair van alle Gentse scholen uit, om ’s ochtends enkele ‘lessen’ te komen volgen in de Theaterzaal. Deze lessen worden gegeven aan de hand van gesprekken tussen cultuurmensen en universiteitsprofessoren, én via treffend beeldmateriaal. Er is ruimte voor de jongeren om, na de lessen, vragen te stellen. Want democratie is toch ook inspraak, nietwaar?

Meer info: bel naar Peter Van den Eede op 0497/52.88.07 of mail naar peter(at)vooruit.be,

Online eLeercursus over eLeren

eLeren is voor vele docenten en directies een harde noot om te kraken. De zoektocht naar de meerwaarde is niet eenvoudig. Je hoort de meest uiteenlopende uitspraken, gaande van

“Tsk tsk tsk is die computer in het onderwijs nu *echt* nodig? Vroeger deden we dit ook niet en ging het toch allemaal goed? Hebben wij in Vlaanderen niet het beste onderwijs in de hele wereld, waarom dan zoveel willen veranderen? Ik heb daar helemaal geen tijd voor!”
tot
“Waw ik gebruik sinds dit academiejaar een digitaal leerplatform en de studenten zijn razend enthousiast – ze zijn veel gemotiveerder, zoeken zelf vanalles op, ik kan veel beter aan permanente evaluatie doen, en het is gewoon veel plezieriger en interactiever.”.

“Online eLeercursus over eLeren” verder lezen