Als vreemde eend in Wonderwijswereld – Edushock Leerfestival

edushock

Op 11 december kon je het 2e Edushock Leerfestival bijwonen in het ICC in Gent. Zoals het in onderwijsmiddens past, braafjes op een woensdagnamiddag zodat er geen onmogelijke kunstgrepen nodig zijn om een grotere opkomst te verzekeren, een groter publiek te bereiken en als deelnemer makkelijk zelf te kunnen beslissen over je aanwezigheid.

Om een relaas van deze uiterst aangename namiddag te hebben, moet je maar even Twitter doorzoeken op #elf13 en @edushock. Ik wil me hier beperken tot een paar impressies en observaties…. als vreemde eend.

De keynotes waren een duidelijke poging om andere vreemde eenden uit andere werkterreinen hun licht te laten werpen op onderwijs. Peter Hinssens (@hinssen) was de waardige vervanger van de mensen van Kennisnet en wellicht nog beter geplaatst om even een por te geven richting toekomst. Vertrekkend vanuit de technologische en digitale (r)evolutie rondom ons, kon je niet anders dan vaststellen dat verandering onontkoombaar is. “Het is 5 na 12.”

De keynote van Joan De Winne(@joandewinne) legde de focus op leiderschap in tijden van verandering. Als dat niet kan tellen als een vingerwijzing? En dan toch opvallend hoezeer de “officiële instanties” afwezig waren op een leerfestival dat als missie heeft : “We willen impact hebben op directies en beleidsmakers, leerkrachten, studenten en onderwijsindustrie.”

De meeslepende, overdonderende keynote van Frank Van Massenhove (@FVMas) hield de volledige zaal een uur lang muisstil… zelfs het aantal tweets zakte op dat moment aanzienlijk.

 

De boodschap kwam over: “Onderwijs moet veranderen. En jullie kunnen het.”

 

Verder waren de hele trits aan “workshocks”, doe-sessies over “flipped classroom“, “activerende werkvormen”, de Max-methode, enz enz

Een mens kan nu eenmaal niet alles tegelijk volgen. Daarom is mijn indruk wellicht zeer fragmentarisch maar ik vond het opvallend dat:

 • technologie en digitalisering weinig aan bod kwam
 • didactiek sterk op de voorgrond kwam (maar goed ook)
 • er heel wat “grass root” projecten werden voorgesteld zoals de MaxMethode en de implementatie ervan in 1 school
 • er netjes buiten de invloedsfeer werd gebleven van visitaties, inspecties, leerplannen, koepels, …
 • onderwijsvernieuwing vooral leeft aan de basis (gelukkig maar)
 • daarentegen onderwijsstructuren en -koepels uit het zoeklicht bleven of zelfs afwezig waren
 • enthousiasme aanstekelijk werkt
 • vreemde eenden kunnen helpen (you are as strong as your network is)

Ik wil de organisatoren uitdrukkelijk en bij name bedanken voor zo’n geslaagde namiddag vol inspiratie en passie. Onderwijsvernieuwing is dus volop aan de gang maar er zijn meer Edushock Leerfestivals nodig om het vuur brandend te houden.

#elf13#onderwijsvernieuwing van binnenuit zal sneller gaan dan van bovenuit”.

 

Bezoek het klaslokaal van de toekomst

Het Future Classroom Lab is een nieuw project waarbij een hal van het European Schoolnet (bekend van o.a. e-twinning en het saferinternet programma) is uitgerust met de nieuwste technologieën zoals digiborden, digitale apparatuur voor wetenschappen, mediatechnologie en innovatief interieur.  De Vlaamse overheid is een van de 30 Europese ministeries van onderwijs die deel uitmaken van European Schoolnet.

Het “klaslokaal van de toekomst” is echter niet enkel een demonstratieruimte maar wil vooral een plek zijn waarbij leraren, lerarenopleiders en beleidsmakers nadenken over de plaats van ICT en digitale media in het onderwijs van morgen en hoe conventionele leslokalen gemakkelijk opnieuw kunnen worden ingericht, zodat er ruimte is voor veranderingen op het gebied van onderwijs- en leermethoden.

Het Future Classroom Lab is opgedeeld in  zes zones of “sferen” waar er rond bepaalde leeractiviteiten technologie gebruikt kan worden. Zo is er een zone voor interactieve lesvormen, voor presenteren en instructie, voor onderzoek, voor creatie en creativiteit, voor uitwisseling en voor ontwikkeling.

Verschillende Europese landen hebben al zo’n denk- en demonstratielokaal, maar voor België is dit een primeur. Wie geïnteresseerd is in een rondleiding en demosessie van ca. 2 uur kan zich melden bij jan.decraemer@ond.vlaanderen.be. Er kunnen max. 15 personen aan dit bezoek deelnemen.  Dit bezoek zal doorgaan op dinsdag 5 maart 2013 van 10.00 – 12.30 op de locatie van het Future Classroom Lab: Trierstraat 61, 1040 Brussel (vlakbij metrostation Maalbeek). 

Meer info: http://fcl.eun.org/

 

Als iedere druppel telt.

Soms vallen projecten en nieuws wonderbaarlijk en ongepland samen.

Zo ook vrijdag laatstleden zat ik mijn dagelijkse portie nieuws te consumeren. TV-zender Eén bracht een nieuwsitem over de lacunes van startende verpleegkundigen. Het blijkt dat de onmiddellijke inzetbaarheid van afgestudeerden mindert : http://www.deredactie.be/permalink/1.1132215

Wil het nu toch wel lukken dat ik deze week 2 projecten heb afgerond voor verpleegkundigen en een nieuw zal opstarten.

Elke druppel telt.
Dat de rekenvaardigheid van van Jan Modaal vermindert, weten we al langer. Maar verpleegkundigen kunnen het zich niet veroorloven om rekenfouten te maken in doseringen.
Rekenen in de gezondheidszorg moet snel, nauwkeurig en onder stresserende omstandigheden. Een foute berekening van een dosering kan fatale gevolgen hebben en leidt in elk geval tot ernstige ongemakken en gevolgen bij de patiënt. Studies wijzen uit dat fouten nog te vaak voorkomen. Een doseringsfout komt minder vaak voor, maar heeft een grote kans op ernstige gevolgen en moet dus ABSOLUUT worden vermeden.
Het UZGent heeft in een samenwerking tussen de dienst Apotheek, de dienst Vorming en VDAB-Webleren een unieke e-learningmodule over Medisch Rekenen ontwikkeld.

Zo zie je dat op het kruispunt van Onderwijs, Werk en Bedrijfsleven, e-learning zijn steentje bijdraagt. En daar ben ik blij om.

De webcursus staat gratis ter beschikking voor ieder individu en je kan er hier meer over lezen: http://contact.vdab.be/webleren/2011/03/medisch-rekenen.html

Knelpuntberoep
Ik trap een open deur in met “Verpleegkundige is een knelpuntberoep”. Daarom lanceerden we als tweede online infosessie die voor verpleegkundige : http://vdab.be/infosessie/verpleegkundige/index.html

Nog even aanstippen dat op 18 maart 2012 de Dag van de Zorg zal georganiseerd worden.
Als iemand een goed idee heeft om dit online te promoten en zorgberoepen online in het zoeklicht te zetten, of als je een online “ziekenhuisgame” kent… geef me maar een seintje via  onze fanpage op FB.

Projectoproep Mediawijsheid

 

Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor het mediabeleid, lanceert een oproep ‘Stimuleringsregeling Mediawijsheid’. Met deze oproep wil ze de actoren actief op het vlak van mediawijsheid stimuleren doeltreffende activiteiten op te zetten die op een Vlaams niveau impact hebben en ertoe bijdragen dat burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Mediawijsheid kan omschreven worden als het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die mensen het vermogen biedt tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

 

De oproep betreft initiatieven rond opleiding, methodieken, veilig en verantwoord mediagebruik en beeldvorming. De uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 oktober 2011, 12 uur. Meer informatie vindt u via www.vlaanderen.be/media.

 

Aankondiging studiedag “Mediageletterdheid in een digitale wereld”

De Studiedienst van de Vlaamse Regering nodigt u uit voor de studiedag “Mediageletterdheid in een digitale wereld”. Die studiedag vindt plaats op 30 september 2011 in de voormiddag in Brussel. Tijdens de studiedag en in het gelijknamige boek presenteren medewerkers van de Studiedienst en onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten onderzoeksresultaten over mediabezit en –gebruik, over de digitale kloof en over de gevolgen ervan. De data komen van de jaarlijkse survey naar waarden, houdingen en gedragingen (SCV-survey) die in 2010 en in enkele voorgaande jaren een speciale module rond media en ICT bevatte.

Meer informatie vindt op de  webpagina, waar u ook kan inschrijven:

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-08-19-studiedag-media.aspx

Een miljoen euro voor de School voor de Toekomst

Jongeren van vandaag moeten op school competenties verwerven die hen in staat stellen zich steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe evoluties. Het verwerven van zulke competenties kan echter niet alleen via kennisoverdracht. Scholen gaan dus op zoek naar een competentiegerichte didactiek. Minister van Onderwijs Pascal Smet en minister van Media en Innovatie Ingrid Lieten investeren 1 miljoen euro in innovatieve concepten voor een competentiegerichte leeromgeving. Dankzij het nieuwe beleidsinstrument Innovatief Aanbesteden van de Vlaamse Regering kan dit project gerealiseerd worden.

Innovatief Aanbesteden helpt de overheid in haar actieve zoektocht naar innovatieve oplossingen om haar dienstverlening te verbeteren en de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De maatschappelijke uitdagingen voor het project ‘Een school voor de toekomst, op zoek naar een leeromgeving voor competentiegericht onderwijs’ zijn groot en divers. Voor toekomstgericht onderwijs gaan scholen op zoek naar een competentiegerichte didactiek waarbij probleemoplossend leren, contextgebonden opdrachten, het verwerven van leervaardigheden, het samenwerkend leren en het verwerken en delen van kennis centraal staan. Deze competentiegerichte didactiek vereist een mix van werkvormen. Deze mix van werkvormen wordt samengevat in het begrip blended learning. Een competentiegerichte leeromgeving stelt echter bijzondere eisen. Zowel aan de integratie van binnen- en buitenschoolse leerplekken, de indeling van het schoolgebouw als aan de uitrusting en de inrichting van de ruimte en aan de ICT – uitrusting.

Op maandag 2 mei 2011 werd de Prior Information Notice (PIN) voor het IWT project Een school voor de toekomst officieel gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en het Europese aanbestedingsbulletin. Het project start met een innovatieplatform waar we samen met alle mogelijke partners een totaalconcept voor een competentiegerichte leeromgeving proberen te ontwikkelen.

Geïnteresseerde bedrijven, onderzoeksinstellingen, didactici en verenigingen worden uitgenodigd tot deelname aan de Kick off van het innovatieplatform op 31 mei 2011.  Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail.

Meer info en achtergronddocumenten www.innovatiefaanbesteden.be – selecteer onderwijs

Aankondiging studiedag “Stop Cyberpesten”

Roddels verspreiden via internet of gsm, vertrouwelijke informatie op een website plaatsen of doorsturen naar anderen via sms of e-mail. Iemand beledigen of bedreigen via internet of gsm. Compromitterende foto’s of (webcam)filmpjes verspreiden via internet of gsm of ze op een website publiceren, gemanipuleerde foto’s verspreiden,…

Het zijn allemaal vormen van cyberpesten. Deze relatief nieuwe vorm van pestgedrag begint of krijgt vaak een verlengstuk op school. Naar aanleiding van een advies van de Vlaamse Jeugdraad en de Safer Internet Day 2011 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming een studiedag met als thema “Stop Cyberpesten!”

Tijdens deze studiedag willen we het brede onderwijsveld sensibiliseren en informeren over de problematiek en de aanpak van cyberpesten op school. We voorzien twee dagdelen, waarin resp. de aard en omvang van cyberpesten en de concrete aanpak aan bod komen.

In de ochtendsessie komt aan bod wat cyberpesten is en hoe groot het probleem is. Daarbij wordt vertrokken vanuit een presentatie met gegevens over hoe kinderen en jongeren zich in het algemeen online gedragen. Deze inleidende sessie wordt gevolgd door een presentatie van onderzoek (EU Kids Online II) dat meer specifiek focust op cyberpesten en negatief online gedrag. In de namiddag komt dan de concrete aanpak van cyberpesten op school aan bod. We gaan dieper in op de mogelijkheden qua aanpak op klasniveau (lesmateriaal, leermiddelen), schoolniveau (regels en afspraken), en bovenschools niveau (meldpunten, ouderbetrokkenheid, …)

De doelgroep bestaat uit leerkrachten en directies uit de derde graad van het lager onderwijs, het secundair onderwijs en de lerarenopleidingen.

De studiedag gaat door op 24 mei 2011 in het Auditorium van het Ministerie van Onderwijs & Vorming, Koning Albert II-laan 15, te 1210 Brussel

Inschrijvingsmodule, programma en praktische info vind je hier

Edubit – ELearningDay

Op maandag 28 maart werd E-LearningDay door Edubit georganiseerd. Edubloggers present dus…

Ik heb toch heel wat mooie presentaties gezien, nieuwe dingen en oude kennissen.

Omdat belofte schuld maakt, zet ik mijn eigen presentatie  over Tools online. Deze bevat ook een downloadknop van een interne studie over online authoringtools. Dus kijk er zeker  niet over als je ict-coördinator bent.

Ook een extra… weeral belofte… de thesis van Marlies over “motivatoren voor e-learning“.

Speciaal nog even de presentatie toelichten van Instruxion. Geert Coppens stelde het nieuwe business concept voor dat leidde tot Explania. Tijdens de vele projecten voor hun klanten werden regelmatig dezelfde generieke inhouden gevraagd. Daarom ontwikkelt Instruxion nu animaties met generieke inhoud voor eigen gebruik met behoud van copyright.  Als een bedrijf dan een aansluitend project heeft, kan er goedkoper ontwikkeld worden. En kunnen de generieke animaties ook voor anderen gebruikt worden.

De verzameling van deze generieke animaties vind je op Explania. Ideaal voor educatief gebruik en herbruik ! En als je zelf een goed idee hebt voor ontwikkeling, kan je het hen melden.

Digitale kermis

Van zaterdag 26 februari tot en met vrijdag 4 maart 2011 vindt de Digitale Week opnieuw plaats. Tijdens deze week worden digitale media in de kijker gezet met meer dan honderd gratis activiteiten in Gent. Digitaal.Talent@Gent – het programma van Stad Gent en OCMW Gent dat zich inzet voor digitale inclusie – organiseert daar bovenop samen met twintig partners de Gentse Digitale Kermis, een ludiek evenement waar iedere Gentenaar op een positieve manier kan kennis maken met de digitale wereld.

Nassim, medewerker van het VDAB-WebLeerTeam, nam een interview op met Sara Van Damme.

Beluister het even maar let op je lijn !

Inge vertelt dan weer wat VDAB hier nu te bieden heeft. Beluister ook dat fragment.

En wellicht wil je meer weten : bekijk dan de infopagina van stad Gent.

E-Dinges

E-dinges is een driedaags evenement over onze informatiesamenleving, het digitaal Vlaanderen van morgen en overmorgen.

Aan de hand van een brede waaier aan activiteiten wil het zoveel mogelijk bezoekers aan het denken zetten over de impact die digitale technologieën (kunnen) hebben op wie we zijn, wat we doen en vooral waar we naartoe willen.

De overgang naar een digitale samenleving verloopt niet puur technologisch. Ze heeft mensen en generaties nodig die zich willen of moeten aanpassen aan veranderingen. Vaak versterken nieuwe technologieën bestaande ongelijkheden tussen mensen of vergroten ze de kans op nieuwe vormen van sociale uitsluiting. Vandaar de dubbele ondertitel: over leven en overleven in het digitaal Vlaanderen. De menselijke kant van de digitalisering van onze samenleving: daarover gaat E-dinges. Dit belangt ons allemaal aan.

Concreet bestaat E-dinges uit de ‘E-dinges Awards’ (donderdagavond 18 november 2010), de ‘E-dinges workshopdag’ (vrijdag 19 november 2010) en de ‘E-dinges festivaldag’ (zaterdag 20 november 2010). E-dinges gaat door in de gebouwen van het Vlaams Parlement, in het hartje van Brussel.

Meer informatie vindt u op www.e-dinges.be/over-e-dinges

Aankondiging eLearning Awards 2010

Dit jaar vieren we het tweede lustrum van de  eLearning Awards, Europa’s toonaangevende competitie gebruik van technologie in het onderwijs beloont. Scholen en lerarenopleidingen worden uitgenodigd deel te nemen en zich te registreren op http://elearningawards.eun.org/register en hun projecten te presenteren die gebruik maken van ICT voor lesgeven en leren.

De deadline voor deelname aan de eLearning Awards is 28 september 2010.

Meer info op: http://elearningawards.eun.org/ /

mail : elearningawards-info@eun.org

GameHub zoekt ideeën

Loop je al langer met een idee rond voor een edugame (serious game) voor jouw organisatie ? Maar weet je niet hoe, wat, waar, …?
Dan is deze oproep misschien iets voor jou.

“GameHUB” is een consortium van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), de Universiteit Hasselt, de Katholieke Hogeschool Limburg en GROEP T Internationale Hogeschool Leuven. Dit tweejarige project “GameHUB” wordt gerealiseerd met Europese (EFRO), Vlaamse (HERMES) en provinciale (Limburg en Vlaams-Brabant) middelen en start op 24 maart met een seminarie/informatieronde. “GameHub zoekt ideeën” verder lezen

EduBIT – platform voor ICT-coördinatoren – wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT logo

EduBIT (edubit.be) is een nieuwe vzw die zich vooral richt naar ict-coördinatoren (didactisch en systeemtechnisch) met als doel snelle uitwisseling omtrent nieuwe technologieën mogelijk te maken maar anderzijds de plaats van de ict-coördinator sterker te ondersteunen.

EduBIT verleent geen diepgaandere vormingen – er zijn voldoende nascholingen via de netten, ren-vlaanderen e.a. – maar meer een breder spectrum waar de ict-coördinator op vrij korte tijd kan nagaan of technologieën een antwoord bieden op specifieke vragen.

Op de eerste studiedag (29 april 2010, Lede nabij Aalst) kan men op één dag 7 korte sessies volgen, gaande van nieuwste didactische software tot backup-systemen, van smartpen tot a-server, 32 thema’s worden aangereikt alsook enkele overlegrondes waar ict-coördinatoren overleggen rond bepaalde thema’s.

Tegelijk organiseert EduBIT de wedstrijd ‘deklasvanmorgen’ waarbij een school een project kan indienen over die klasvanmorgen (hoofdprijs: 10.000 €). Wie wil deelnemen aan de wedstrijd moet een studiedag volgen (ofwel 29 april Lede / ofwel oktober Leuven).

Digitale Week 5 maart – 12 maart 2010

(Uit persbericht)
Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Dit jaar zullen er ongeveer 460 activiteiten plaatsvinden, een toename met 30% tegenover vorig jaar. Deze actie gaat uit van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale kloof te overbruggen.
Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen genieten van de voordelen van nieuwe (digitale) technologie en zij die dit niet kunnen. Hoewel 70% van de huishoudens in België over een computer beschikt, gebruikt slechts 59% van de bevolking dagelijks een computer. 64% van de huishoudens heeft toegang tot het internet maar het internetgebruik beperkt zich vooral tot het versturen van e-mails en het opzoeken van productinformatie. Dit illustreert dat computerbezit niet noodzakelijk gelijk staat aan frequent en vaardig computergebruik.
De digitale kloof in België wordt dan ook niet zozeer bepaald door het bezit van ICT, dan wel door de vaardigheden om ermee om te gaan. Daarom ijvert het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid voor het aanleren van ICT-vaardigheden en het verminderen van digitale drempelvrees. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Digitale Week, die het aanbod van lokale organisaties in de kijker zet en mensen zo laat kennismaken met de wereld van de multimedia.

Reclamespot voor de digitale week:

e-leerstandaarden

Oproep:

Op 31 maart 2010 organiseer ik een breed overleg over e-leerstandaarden.  Bedoeling is te kijken welke nieuwe standaardiseringsinitiatieven nodig zijn  en welke impact opkomende standaarden zoals common cartridge, IMS Lode, portfoliostandaarden, etc zullen hebben op belanghebbenden in Vlaanderen.

Het overleg vindt plaats in het Ministerie van Onderwijs (Koning Albert-II-laan 15, 1210 Brussel) in de namiddag.  Doelgroep voor dit overleg zijn personen/organisaties die leerinhouden aanmaken (uitgevers, producenten ,…) en/of ontsluiten (ELO-beheerders, portals, …).

Graag een seintje van Edubloggers die  hiervoor een uitnodiging willen ontvangen.

Werk aan de digitale kloof : klik mee met Anja Daems

Graag breng ik even onderstaand persbericht onder jullie ogen… De Telenet Foundation werkt aan de digitale kloof, en organiseert op acht december een actie in het Centraal Station te Antwerpen…
Allen daarheen (in real life of virtueel op www.klikmee.be)

—-

logo Telenet Foundation Op 8 december neemt Radio 2 presentatrice Anja Daems plaats in een doorzichtige globe in het Antwerpse Centraal Station. De Telenet Foundation, een stichting die de digitale kloof wil dichten, daagt Anja uit om in 12 uur tijd 12 gasten te interviewen en met de verzamelde info de nieuwe website www.klikmee.be te realiseren! Van 8u ’s ochtends tot 20u ’s avonds ontvangt ze elk uur een relevante gast om over de problematiek te praten. Vincent Van Quickenborne, Minister van ICT, geeft als eerste gast om 8u ’s ochtends het startschot van deze bijzondere uitdaging.

Maar er is meer…  Om het ‘cyberroom’ project van Habbekrats – dat de focus legt op jeugd- en welzijnswerk voor kansarme kinderen – te steunen, moet Anja proberen om op 8 december 7.500 muisklikken te genereren! Want voor elke unieke klik schenkt de Telenet Foundation 2 euro aan Habbekrats. Er staat dus max. 15.000 euro op het spel. Surf dinsdag naar www.klikmee.be en klik met ons mee!

Bekijk Anja’s oproep hier: http://www.garagetv.be/video-galerij/telenet_foundation/klik_mee_.aspx

Seminarie : E-Portfolio & E-Learning

Na het toch behoorlijke succes van het vorige seminarie met meer dan 60 deelnemers uit onderwijs, bedrijfsleven en sectoren, kan je weer eens op pad voor een seminarie rond E-Portfolio & E-Learning.

Een toegenomen bewustzijn naar competentie gebaseerde curricula doet de vraag naar goede e-portfolio‘s groeien. E-portfolio is een recente technologie die de organisaties/scholen binnen waait en die het levenslang leren ondersteunt. Het biedt de mogelijkheid aan organisaties, werknemers, studenten om hun kennis en hun competenties in kaart te brengen en/of uit te breiden.

In dit seminarie gaan we dieper in op het eigenlijke gebruik van e-portfolio’s, zowel in de bedrijfswereld als binnen het onderwijs.

Datum : 20-10-2009 van 13:30u tot 17:30u

Plaats : Anderlecht

Meer info en inschrijven : http://www.be-odl.org/si.aspx?id=332

Studiedag Taccle

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is al langer in de klas voorhanden en stilaan breken ook elektronische leeromgevingen door. Het is een uitdaging om dit op een zinvolle manier in de klas te gebruiken. Technologie op zich is immers niet voldoende. Wie bij het lesgeven een ELO wil gebruiken, moet kwalitatief hoogstaande leerinhouden kunnen aanmaken en ze didactisch juist kunnen gebruiken.

Daarom is het belangrijk om leerkrachten te leren hoe ze zelf lesmateriaal kunnen ontwikkelen, hoe ze een leerpad moeten uitwerken, hoe ze hun leerlingen ermee laten omgaan en hoe ze ontwikkelde materialen met collega’s kunnen delen. Dit is het doel van het Europees gefinancierde TACCLE-project.

TACCLE voorziet in:

 1. een stap-voor-stap handboek met mogelijkheden en hulpmiddelen voor e-leren op maat van de leerkracht;
 2. op de praktijk gerichte nascholingen om vaardigheden te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de klas en bij het ontwikkelen van materiaal voor e-leren;
 3. een website boordevol informatie: www.taccle.eu;
 4. jaarlijkse internationale nascholingscursussen.

Op zaterdag 17 oktober worden de resultaten van TACCLE gepresenteerd op een studiedag aan het departement HABE van de hogeschool Gent (Voskenslan 270, 9000 Gent). Deelname aan deze studiedag is gratis (maaltijden inbegrepen). Allen daarheen dus!

Meer info en het volledige programma op de website.

eLearning Awards 2009

Voor het negende achtereenvolgende jaar organiseert European Schoolnet de eLearning Awards, Europa’s toonaangevende competitie die uitmuntendheid in het gebruik van technologie in het onderwijs beloont. Scholen en lerarenopleidingen worden uitgenodigd deel te nemen en zich te registreren  en hun projecten te presenteren die gebruik maken van ICT voor lesgeven en leren. Voor de winnaars (in diverse categorieën) is er prijzengeld en ICT-infrastructuur. De deadline voor deelname aan de eLearning Awards is 23 oktober 2009.

Meer info op: http://elearningawards.eun.org/

Van chaostheorie naar de praktijk van samen-e-leren

De e-leerder zit niet meer in zijn hokje. Hij heeft kennisgemaakt met de Web2.0 tools en communiceert ijverig met zijn medecursisten. Hij deelt zijn kennis, zijn ervaringen, zijn frustraties en… levert feedback. Zelf wordt hij er ook wijzer van. 

Als e-coach zie je het vaak met lede ogen aan. Je wordt meegesleurd in de chaos van nieuwe mogelijkheden. Je raakt het overzicht kwijt. Welke tools zijn er? Hoe kunnen ze een meerwaarde leveren in het leerproces? Wat zijn de gevolgen voor je rol als coach? 

Aan deze oefening in creatief denken is het seminarie gewijd. We willen je informeren, uitdagen en stimuleren om met collaboratief e-leren aan de slag te gaan.  

Programma

 8u30 : Welkom met ontbijt

 9u00 – 10u10 : Collaboratief e-leren: definitie en begripsvorming
Valère Awouters, coördinator Education & ict, KHLim departement Lerarenopleiding,
 

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,

but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”  (Alvin Toffler)

 Het connectivisme – namelijk beseffen dat er ook geleerd kan worden door met anderen online geconnecteerd of verbonden te zijn – in combinatie met ‘whisdom of crowds’, in de zin dat de gemiddelde groep veel intelligenter is dan de slimste individu in de groep, geeft een heel ander perspectief op leren, onderwijzen & begeleiden.

 Tijdens deze presentatie wordt het begip “collaboratief e-leren” nader omschreven en gekaderd in de leertheorie van het connectivisme.

 • Wat is collaboratief e-leren (niet) ?
 • Hoe en waar past dit in de didactische opbouw?
 • Wat zijn de voordelen, wat zijn de  gevaren ?
 • Moet deze chaos gestuurd en/of gecoacht worden?
 •  Hoe maak je het efficiënt?

10u 10– 10u50: Collaboratief e-leren: een case study rond het gebruik van tools
Margarita Pérez-García, Educational research, MENON Network EEIG

– presentatie in het Engels –

 We weten allemaal wat een blog, een wiki, een social bookmark is, maar hoe gebruiken we die efficiënt? Zijn er nog andere veelbelovende tools op komst ?

Met een praktische case study als uitgangspunt, een overzicht gegeven van de nieuwe Web2.0 tools die je kan gebruiken om het collaboratief e-leren te ondersteunen.

 10u50 – 11u10 : pauze

 11u10 – 11u50 : Collaboratief e-leren in het onderwijs
Wouter Hustinx, ICT-coördinator en onderzoeker e-learning, PHL

 Aan de hand van een aantal praktijkervaringen lichten we toe hoe collaboratief e-leren in het onderwijs zijn toepassing vindt.

 11u50 – 12u30:  Collaboratief e-leren in de bedrijfswereld
Dirk Kenis, Onderzoekscoördinator beeld & nieuwe media, PHL, Zaakvoerder iForumConsult

 Geïllustreerd met voorbeelden uit het bedrijfsleven wordt aangetoond hoe nieuwe inzichten rond kennisdeling en Web 2.0 opportuniteiten bieden voor collaboratief e-leren in een bedrijfscontext.

 Praktisch

donderdag 10 september 2009

8u30 – 12u30

ALM

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

 http://www.almpoint.be/index.html

Inschrijven op de site van BE-ODL : http://www.be-odl.org/si.aspx?id=330