Vlaamse Chamilo gebruikersdag 25 mei

Chamilo is de nieuwe VZW die o.m. alle belanghebbenden bij elkaar brengt om samen te werken rond de ontwikkeling van het splinternieuwe Chamilo 2 platform. Aansluitend bij een intern seminarie over Digitaal Leren volgt de eerste Vlaamse gebruikersmiddag over Chamilo 2. Dit splinternieuwe leer- en samenwerkingsplatform wordt op diverse plaatsen uitgetest. De Hogeschool Gent plant een roll-out voor het academiejaar 2011-2012.

De key-note van prof. Frederik Questier (VUB), Lesmateriaal? Open moet het zijn! om 11u30 is de afsluiter voor het seminarie en tegelijk het startpunt voor de Chamilodag.

Het is dé gelegenheid om kennis te maken met collega’s die ook Chamilo 2 zullen gaan gebruiken. De lunch wordt een informele ‘greet en meet’ met voldoende tijd om contacten te leggen en overleg te plegen. Er zijn parallelle sessies gepland met telkens een andere invalshoek, zodat er op elk ogenblik voor iedereen iets interessants te beleven valt. De nadruk ligt natuurlijk op al het nieuwe wat Chamilo 2 te bieden heeft. Portfolio, reservatietool, externe repositories, assessment, enquêtetool, stageplanner, de personal messenger en de vernieuwde opdrachtmodule worden voorgesteld. Ook de algemene ontwikkelingen van Chamilo 2 zullen worden belicht.

We verwelkomen je graag op 25 mei 2011 vanaf 11u.
Meer informatie over alle sessies en over hoe in te schrijven vind je op http://digitaal-leren.hogent.be/gebruikersdag2011/ .
Beslist doen!

Aankondiging studiedag “Stop Cyberpesten”

Roddels verspreiden via internet of gsm, vertrouwelijke informatie op een website plaatsen of doorsturen naar anderen via sms of e-mail. Iemand beledigen of bedreigen via internet of gsm. Compromitterende foto’s of (webcam)filmpjes verspreiden via internet of gsm of ze op een website publiceren, gemanipuleerde foto’s verspreiden,…

Het zijn allemaal vormen van cyberpesten. Deze relatief nieuwe vorm van pestgedrag begint of krijgt vaak een verlengstuk op school. Naar aanleiding van een advies van de Vlaamse Jeugdraad en de Safer Internet Day 2011 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming een studiedag met als thema “Stop Cyberpesten!”

Tijdens deze studiedag willen we het brede onderwijsveld sensibiliseren en informeren over de problematiek en de aanpak van cyberpesten op school. We voorzien twee dagdelen, waarin resp. de aard en omvang van cyberpesten en de concrete aanpak aan bod komen.

In de ochtendsessie komt aan bod wat cyberpesten is en hoe groot het probleem is. Daarbij wordt vertrokken vanuit een presentatie met gegevens over hoe kinderen en jongeren zich in het algemeen online gedragen. Deze inleidende sessie wordt gevolgd door een presentatie van onderzoek (EU Kids Online II) dat meer specifiek focust op cyberpesten en negatief online gedrag. In de namiddag komt dan de concrete aanpak van cyberpesten op school aan bod. We gaan dieper in op de mogelijkheden qua aanpak op klasniveau (lesmateriaal, leermiddelen), schoolniveau (regels en afspraken), en bovenschools niveau (meldpunten, ouderbetrokkenheid, …)

De doelgroep bestaat uit leerkrachten en directies uit de derde graad van het lager onderwijs, het secundair onderwijs en de lerarenopleidingen.

De studiedag gaat door op 24 mei 2011 in het Auditorium van het Ministerie van Onderwijs & Vorming, Koning Albert II-laan 15, te 1210 Brussel

Inschrijvingsmodule, programma en praktische info vind je hier

Edubit – ELearningDay

Op maandag 28 maart werd E-LearningDay door Edubit georganiseerd. Edubloggers present dus…

Ik heb toch heel wat mooie presentaties gezien, nieuwe dingen en oude kennissen.

Omdat belofte schuld maakt, zet ik mijn eigen presentatie  over Tools online. Deze bevat ook een downloadknop van een interne studie over online authoringtools. Dus kijk er zeker  niet over als je ict-coördinator bent.

Ook een extra… weeral belofte… de thesis van Marlies over “motivatoren voor e-learning“.

Speciaal nog even de presentatie toelichten van Instruxion. Geert Coppens stelde het nieuwe business concept voor dat leidde tot Explania. Tijdens de vele projecten voor hun klanten werden regelmatig dezelfde generieke inhouden gevraagd. Daarom ontwikkelt Instruxion nu animaties met generieke inhoud voor eigen gebruik met behoud van copyright.  Als een bedrijf dan een aansluitend project heeft, kan er goedkoper ontwikkeld worden. En kunnen de generieke animaties ook voor anderen gebruikt worden.

De verzameling van deze generieke animaties vind je op Explania. Ideaal voor educatief gebruik en herbruik ! En als je zelf een goed idee hebt voor ontwikkeling, kan je het hen melden.

Digitale kermis

Van zaterdag 26 februari tot en met vrijdag 4 maart 2011 vindt de Digitale Week opnieuw plaats. Tijdens deze week worden digitale media in de kijker gezet met meer dan honderd gratis activiteiten in Gent. Digitaal.Talent@Gent – het programma van Stad Gent en OCMW Gent dat zich inzet voor digitale inclusie – organiseert daar bovenop samen met twintig partners de Gentse Digitale Kermis, een ludiek evenement waar iedere Gentenaar op een positieve manier kan kennis maken met de digitale wereld.

Nassim, medewerker van het VDAB-WebLeerTeam, nam een interview op met Sara Van Damme.

Beluister het even maar let op je lijn !

Inge vertelt dan weer wat VDAB hier nu te bieden heeft. Beluister ook dat fragment.

En wellicht wil je meer weten : bekijk dan de infopagina van stad Gent.

De trage mars der pinguïns

Onlangs raakte ik op de ICT-dag, waar ook een kleine beursruimte was opgesteld, aan de praat met iemand van een bedrijfje dat Linuxoplossingen bood aan scholen. Al gauw kwam de vraag waarom de overheid toch niets deed om open source te steunen. Ik vertelde hem over de campagne die ik in 2005 had gerund om opensource software beter bekend te maken en ingang te doen vinden in scholen. Die heeft twee jaar gelopen en behelsde sensibilisering via publicaties, vormingsinitiatieven, experimenten in scholen, de verdeling van Ubuntu distributies op CD naar alle scholen, een OSS-leermiddelendatabank op Klascement  enz., kortom de hele rimram. Ik moest de vertegenwoordiger van het Linux-bedrijfje echter bekennen dat ik aan het verhaal een beetje een kater had overgehouden. Ikzelf en een pak mensen die eraan hadden meegewerkt hadden immers verwacht dat “de” open source community na de campagne de draad verder zouden oppikken zodat er een kritische massa kon ontstaan.

 Maar feit is dat het hele open source verhaal na de campagne als een pudding ineen is gestuikt. Al gauw werd het weer letterlijk business as usual. Tot op heden zie ik maar één verdienste van die hele campagne, nl. dat we toen open source daadwerkelijk onder de aandacht van leerkrachten en ICT-coördinatoren hebben gebracht en dat het fenomeen nadien geen onbekend gegevens meer was.

Laat me duidelijk wezen. Ik ben nog steeds een overtuigd open source voorstander én gebruiker. Maar structureel zoiets invoeren is andere koek. De idee “open source” krijg je momenteel aan de straatstenen niet meer kwijt. De slinger gaat weer helemaal de andere kant uit en niemand (in onderwijsmiddens) lijkt er nog echt in geïnteresseerd of mee bezig, eenzame uitzonderingen daargelaten. Nochtans lijken de meeste argumenten om destijds zo’n campagne op te zetten  nog steeds valabel:

  • Stabiliteit, veiligheid en uitwisselbaar
  • Gratis, goedkoop, kostenefficiënt , ja ook al neem je de total cost of ownership in overweging, dat heeft het inmiddels ter ziele gegane Becta  netjes berekend.
  • Een democratisch alternatief dat nauw aansluit bij onderwijswaarden: kennis delen, expertise uitwisselen, samenwerken,…    

“De trage mars der pinguïns” verder lezen

Safer Internet Day 2011

Vandaag, 8 februari 2011 is het weer Safer Internet Day: de dag waarop onder auspiciën van de Europese Commissie veilig internetgebruik in de kijker gezet wordt. Met als thema “It’s not a game, it’s your life!” legt deze achtste editie het accent op je digitale of virtuele leven. Want of het nu gaat om virtuele werelden, online games of sociale netwerken, hun digitale identiteit is een belangrijk onderdeel geworden van het leven van kinderen en jongeren.

Child Focus is organisator en coördinator van de Safer Internet Day in België en moedigt iedereen aan om op 8 februari 2011 één of meerdere acties rond veilig internetgebruik te organiseren. We roepen op om in alle scholen op Safer Internet Day extra aandacht aan het thema e-safety te geven. Child Focus heeft met www.clicksafe.be een coördinatie- en uitwisselingsplatform gecreëerd Je vindt er als leerkracht tal van tips en kant-en-klaar lesmateriaal. Je kan ook zelf activiteiten inbrengen op het e-platform.

Het Departement Onderwijs verspreid n.a.v. de Safer Internet Day 2011 een nieuw lespakket: “Stop Cyberpesten”. Binnenkort vinden alle secundaire scholen dit in hun brievenbus. Nog naar aanleiding van Safer Internet Day organiseert het Departement een studiedag over het thema Cyberpesten. Deze zal doorgaan op 24 mei 2011 in Brussel. Programma en praktische info binnenkort op www.ond.vlaanderen.be

Google Apps just got smarter

Currently reading:

Google Apps Stocks Its Marketplace Full of Educational Apps. Article by Audrey Watters, RWW, Silicon Valley, January 25, 2011.

Must read, find out, learn more:

  • why the Marketplace matters for schools.
  • why the Marketplace matters for ed-tech developers.

Aha! Google Apps Marketplace EDU!

Just reading around:

  • Google Apps Marketplace Gets An Education Category by Leena Rao, TechCrunch.
  • Google Apps just got smarter by Google.

Haiku, BrainPOP, Grockit, DreamBox … EDU sounds like poetry op Google Apps Marketplace.

To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge. (Toch? Mijn quote of the day: Benjamin Disraeli, 1845, via Google Books on Twitter.)

See you also @ The ‘new’ Sausage Machine?

Dramatisch tekort aan stageplaatsen in de lerarenopleidingen

Voor een leraar in opleiding is de stage meestal het belangrijkste moment van het academiejaar. Sinds dit jaar lijkt deze zo noodzakelijke ervaring honderden studenten overal in Vlaanderen niet meer gegund. De toestand is dramatisch en pijnlijk voor alle betrokken partijen, zoveel is duidelijk. Maar vooral de studenten in opleiding zijn de pineut. Het missen van een stageplaats is een ontgoocheling van formaat en een aanslag op de kwaliteit van hun studieloopbaan.

De zogenaamde “expertisenetwerken”, de samenwerkingsverbanden tussen de lerarenopleidingen, hielden een bevraging en daaruit blijkt dat 30 tot 35 procent van de aanvragen geweigerd wordt. Volgens die bevraging weigeren steeds meer scholen systematisch stagiairs, wat dan weer de druk op andere scholen verhoogt. (De Standaard, 25/01/2011).

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft, in samenspraak met de lerarenopleidingen, een task force opgericht die naar oplossingen moet zoeken, liet hij weten aan Vlaams parlementslid Kathleen Deckx (sp.a). (Het Laatste Nieuws, 25/01/2011).

De hogescholen verwijzen als oorzaak al langer dan vandaag naar het afschaffen van de mentoruren. Het mag dan ook niet verbazen dat minister Smet, die de uren heeft afgeschaft, dit argument weigert te aanvaarden. Volgens hem, aldus de hierboven geciteerde artikels, ligt de oorzaak bij de grotere stageomvang sinds de curriculumhervorming in 2006 en het recente gestegen aantal studenten in de lerarenopleiding.

Ook Tom Demeyer, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten reageert via een persbericht. “We begrijpen de verhoogde druk op de leerkrachten die als stagebegeleider moeten optreden,” zegt Demeyer. “Het is dan ook verstaanbaar dat hier extra ondersteuningsmiddelen en maatregelen voor moeten zijn. Het afschaffen van de mentoruren mag echter geen excuus zijn om de maatschappelijke verantwoordelijkheid om toekomstige leerkrachten te vormen van zich af te schuiven”.

Wie een beetje de actualiteit binnen het onderwijs volgt, zag het probleem al lang aankomen. Met de mentoruren en de daaraan verbonden mentorenopleiding was er een gezonde samenwerking ontstaan tussen stagescholen en lerarenopleidingen, een win-win situatie waar iedereen zich kon in vinden. Met de afschaffing van het systeem werd in één keer alle expertise overboord gegooid en moet er weer gerekend worden op de goodwill van het werkveld. De minister gaat het oplossen met een “task force”. Maar kan er bij de leerkrachten nog een druppel bij?

Auteursrechten. De case-Houellebecq

Reblogging The Sausage Machine, 1 december 2010.

Auteursrechten in paradox. In definities van Florent Gallaire, Michel Houellebecq en Flammarion, en last but not least Wikimédia France. Het begon met Houellebecqs Prix Goncourt 2010 en de Wikipedia. Het eindigt bij Wikipedia. Of begint het debat nu pas echt?

Le Prix Goncourt 2010 est le premier grand prix littéraire à être décerné à une œuvre littéraire libre. Ou encore, ‘La carte et le territoire’ est la première œuvre libre a recevoir un grand prix littéraire, a fortiori le Prix Goncourt.

Florent Gallaire blogging, onder het motto Free (libre) software and free (libre) culture (science and law).

Op de blog van Florent Gallaire kon je een link vinden naar een gratis download van La carte et le territoire onder CC-BY-SA, de roman waarmee Michel Houellebecq onlangs de prestigieuze Prix Goncourt won. Kon je: verleden tijd. In een update van zijn post heeft hij de link vandaag 1 december verwijderd. Jammer toch. Hij doet dat onder druk van uitgever Flammarion. Ook wil hij niet langer commentaren op zijn open-source-actie modereren. Het door hem gelanceerde debat kan elders voortgezet.

Met welk recht gooide Florent Gallaire de roman integraal te grabbel op het web? Simple comme bonjour: dankzij Wikipedia! Hij beriep zich op CC-BY-SA, omdat Michel Houellebecq in zijn roman uit Wikipedia geciteerd heeft. Zonder zijn bron(nen) te noemen. Hij wil(de) hem op deze manier de les lezen over CC-auteursrecht in open source. Maar ging hij hiermee het recht niet te buiten?!

Wikimédia France had gisteren de gratis-actie van Florent Gallaire al officieel veroordeeld. Op hun blog lezen we hun antwoord op cruciale vragen i.v.m. het auteursrecht en de Creative Commons. Wikimédia brengt de basisprincipes van de Wikipedia nog eens onder de aandacht (0.a. Wikipédia n’est pas un auteur) en licht de Creative Commons-licentie CC-BY-SA toe waaronder zijn gebruikers bijdragen plaatsen. Ook wijzen ze erop dat Houellebecq zijn bronnen had moeten opgeven, uit respect voor de Wikipedia-bijdragers:

Michel Houellebecq aurait donc dû, à tout le moins, indiquer soit en bas de page, soit en fin d’ouvrage, que le contenu provenait de l’article X ou Y de Wikipédia, et donner l’URL des articles en question. Cela permet de remonter facilement à la liste des auteurs, accessible par l’onglet « historique » en haut de chaque article de Wikipédia.

Dat is ook mijn standpunt. Ik ging niet helemaal akkoord met Bart Van Loo een tijd geleden, waar hij de plagiaatkwestie-Wikipedia die direct na verschijnen van de roman de kop opstak, overroepen noemde.

Algemeen gesproken ben ik ook vurig voorstander van open source. Dat wil ik bij deze gelegenheid nog eens herhalen. Terug naar Wikipedia. Die wereldencyclopedie-van-en-voor-iedereen, daaruit ‘pikt’ iedereen toch wel. Dat is toch gewoon gemeengoed. Ja, dat is haar bestaansrecht, maar dat wil niet zeggen dat je ze niet als bron zou opgeven. Ik ben tegen plagiaat, voor de grootste transparantie, het openste boek, dus voor bronvermelding, tout court, altijd en overal, ook van het kleinste citaat, uit het diepste respect voor elke auteur, elke maker, ook voor wie onder Creative Commons publiceert.

Wat die Creative Commons betreft – waarop Florent Gallaire zich dus beriep om het boek van Houellebecq door de wereld te laten ‘hergebruiken’ – Wikimédia France besluit zijn officiële stellingname fijntjes met:

Les licences Creative Commons s’appuient sur le droit d’auteur pour donner à chacun la liberté de partager ses productions intellectuelles. Elles ne peuvent en aucun cas servir de prétexte au fait de bafouer le droit moral d’un écrivain. Personne n’a à se faire justice soi-même, nous avons un système judiciaire pour cela.

Het debat over auteursrechten en vrije licenties is open als nooit te voren, dankzij Florent Gallaire. Houellebecq en zijn uitgever bakken er de zoetste broodjes bij, neem dat van me aan. Hoeveel exemplaren zouden er zijn gedownload? Ik durf te denken dat de ‘schade’ erg beperkt is gebleven. Zou zo’n eenmansprotest als dat van Florent Gallaire nu echt zoveel lezers weglokken van de (e-)boekhandel? Ik geloof er niks van. Niet iedereen leest literatuur, en een aantal lezers kiezen nog altijd radicaal voor de ‘tastbare‘ papieren boekvorm. Soms naast een (legaal) e-exemplaar. Een troost: La carte et le territoire is ook mooi meegenomen promo voor Wikipedia. Dat een gevestigd en bekroond auteur als Houellebecq er zich informeert (ik laat zijn plagiaat heel even buiten beschouwing) versterkt de positie van de open, vrije encyclopedie.

Afbeelding: screenshot van de cover van Florent Gallaires pdf. Gallaire verwees eerst naar RapidShare voor zijn pdf. Nadien verlegde hij de link naar Archive.org waar je verschillende e-formaten kon downloaden.Vandaag meldt die site: The item is not available due to issues with the item’s content.

Update 2 december 2010. Het hoofd koel (!) neem ik vandaag al de uitspraak boven van francofiel en expert Bart Van Loo nog eens  in de mond, maar dan in ‘bijvallende‘ zin, en tegen de context van Gallaires protest: overroepen. Lifehackend klasseer ik Houellebecq CC-BY-SA bij de literaire stunts. Goed om bij te blijven, ev. voor  personal learning. Of voor in de klas, als actuele debataanzet. Of doodgewoon: nieuws van de dag.

Related: Arnoud Engelfriet over internetrecht. Zijn boek heb ik hier nog ergens liggen. Maar waar? Ik moest er binnenshuis nog maar eens lifehackend tegenaan gaan. Kijk toch, hoe mooi, het sneeuwt al tot hier. Kan ik echt beter niet in het verkeer vandaag, beste weerman? En à propos, beste Sint, hoe zit dat met de gladheid van de daken zondagnacht?

Vlaamse Bib Web Awards

Afgelopen lente vatte ik het plan op om voor de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector in Vlaanderen een evenement te organiseren: de Vlaamse Bib Web Awards. Een groep cursisten van de Gentse bibliotheekschool kreeg in het kader van mijn lessen de opdracht om voor 10 categorieën telkens circa 10 genomineerden te selecteren. Een combinatie van publieksstemmen (50%) en vakjury (50%) zal in elke categorie het eindresultaat bepalen. De winnaars worden op 13 december 2010 in de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke happening in het auditorium van de school.

Ondertussen kennen de Awards een groot succes. Niet zo gigantisch als dat van de Clickx Site van het Jaar, maar toch, over heel Vlaanderen (en in Nederland) wordt erover gepraat en geschreven. De publieke stemsite werd al meer dan 10000 keer bezocht. Op de blog kwamen al 7500 geïnteresseerden naar meer informatie zoeken over de nominees, de vakjury, tussenstanden, enz. Ook op Facebook en Twitter zijn er heel wat fans.

In de categorie Voor kinderen en/of jongeren en de categorie Voor doelgroepen zitten een aantal websites- en toepassingen die ook onderwijsmensen kunnen interesseren. Verder bevinden zich onder de genomineerden ook websites en -toepassingen van hogeschool– en universiteitsbibliotheken.

Wil je stemmen voor de Vlaamse Bib Web Awards, dan kan dat nog tot en met 26 november. Kies je favoriet op de stemsite en maak kans op een van de 25 boekenbonnen.

E-Dinges

E-dinges is een driedaags evenement over onze informatiesamenleving, het digitaal Vlaanderen van morgen en overmorgen.

Aan de hand van een brede waaier aan activiteiten wil het zoveel mogelijk bezoekers aan het denken zetten over de impact die digitale technologieën (kunnen) hebben op wie we zijn, wat we doen en vooral waar we naartoe willen.

De overgang naar een digitale samenleving verloopt niet puur technologisch. Ze heeft mensen en generaties nodig die zich willen of moeten aanpassen aan veranderingen. Vaak versterken nieuwe technologieën bestaande ongelijkheden tussen mensen of vergroten ze de kans op nieuwe vormen van sociale uitsluiting. Vandaar de dubbele ondertitel: over leven en overleven in het digitaal Vlaanderen. De menselijke kant van de digitalisering van onze samenleving: daarover gaat E-dinges. Dit belangt ons allemaal aan.

Concreet bestaat E-dinges uit de ‘E-dinges Awards’ (donderdagavond 18 november 2010), de ‘E-dinges workshopdag’ (vrijdag 19 november 2010) en de ‘E-dinges festivaldag’ (zaterdag 20 november 2010). E-dinges gaat door in de gebouwen van het Vlaams Parlement, in het hartje van Brussel.

Meer informatie vindt u op www.e-dinges.be/over-e-dinges

IT en armoede: erger dan we denken…

Op 20 oktober 2010 organiseerde EduBIT binnen haar project fair-it  een overlegronde omtrent eerlijke IT  (zie de site met allerlei info).  De IT-sector en consumenten zijn medeverantwoordelijk voor armoede…

Op 20 oktober getuigden 2 onderzoekers en mensen uit Maleisië hoe het verloopt in de IT-sector aldaar. De situatie is schrijnend. IT-bedrijven schakelen onderaannemers in (Labour agencies) die zelf weer immigranten inschakelen. Zo komen buitenlandse werknemers in de IT-sector terecht. Die Labour agencies nemen het niet zo nauw met de arbeidsomstandigheden: ze verplichten medewerkers te werken tot 12 u op een dag, geven zeer slechte lonen (net genoeg om het eten in de kantien te betalen), houden paspoorten van medewerkers achter enzoverder. De mensen van Somo.nl / MakeITfair brengen dit alles in een rapport en een aangrijpende reportage die wellicht in november beschikbaar worden.

EduBIT streeft naar duurzame IT op school, maar een solo actie beginnen is onmogelijk. Met de deelnemers van de overlegronde is afgesproken een concreet plan uit te werken. Dit overleg zal wellicht in maart/april 2011 plaatsvinden. Doel is te zien welke concrete gezamenlijke acties we kunnen nemen. Deelnemende organisaties waren ondermeer van Greenpeace, Sustenuto, bewustconsumeren. EduBIT is blij dat het met deze overlegronde en het project Fair-IT een aanzet kan geven tot meer rechtvaardigheid en minder armoede, ook voor zij die op verre afstand in het IT-wereldje werken.

Poverty Is Not a Game

Gaming is aan een steile opmars bezig. De Koning Boudewijnstichting en IBBT hebben een interessante toepassing klaar die luistert naar de naam PING (Poverty is Not a Game). Het 3D serious game PING, dat werd ontwikkeld door GriN, toont aan dat games een geschikt hulpmiddel kunnen zijn om complexere maatschappelijke thema’s als armoede aan te kaarten. Op die manier willen de Koning Boudewijnstichting en IBBT zowel bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van computergames op school als een concrete toepassing aanreiken aan het onderwijs om het thema ‘armoede’ bespreekbaar te maken. PING wil jongeren kennis laten maken met een moeilijk thema als armoede. De ministeries van Onderwijs (Smet) en Media (Lieten) co-financierden het project.

In Vlaanderen staat het gebruik van games in het onderwijs nog in zijn kinderschoenen. Nochtans wijst onderzoek van de onderzoeksgroep IBBT-MICT (Universiteit Gent) bij meer dan 400 leerlingen erop dat serious games in de klas een positief effect hebben zowel op leren als op leerplezier. Bijna drie kwart van de leerlingen had het gevoel dat ze door het spelen van PING hadden bijgeleerd over armoede. Meer dan 70% wil vaker les krijgen door middel van games en 75% vond PING een leuk spel. Interessant was ook dat meisjes tenminste even positief stonden ten aanzien van de game en dat zowel ASO als TSO leerlingen zich aangesproken voelden

Het spel PING wordt gratis online ter beschikking gesteld van alle secundaire scholen in Vlaanderen, samen met een cd en een handboek voor leerkrachten over de mogelijkheden van games op school en hoe het thema van armoede in het kader van het spel in een les kan worden aangebracht. Meer informatie is te vinden op www.povertyisnotagame.be Dit Vlaamse innovatieve spel zal bovendien ook in scholen in Portugal, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk worden verspreid. Het is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Portugees en Engels

Onderwijstijdschrift Klasse brengt in haar oktobernummer een uitgebreide reportage over serious games. Over de didactische meerwaarde, hoe je games gebruikt in de klas en nieuw onderzoek over gamende jongeren.

Engels of Frans in het DBSO… “Zucht”

Goed bedoeld is het zeker. Vanaf nu moeten immers ook de zwakkere leerlingen uit ons onderwijssysteem een tweede taal leren. Alle leerlingen uit het BSO en DBSO moeten vanaf dit jaar in de tweede graad Engels of Frans als tweede taal krijgen. Later zal dit uitgebreid worden naar de derde graad. Op die manier worden deze jongeren immers weerbaarder en gaan ze zich beter uit de slag kunnen trekken, waar ook ter wereld.

Het idee is op het eerste zicht niet slecht en waarschijnlijk voor een aantal leerlingen zelfs erg nuttig. Maar wordt de realiteit van het BSO en vooral het DBSO hier niet uit het oog verloren?

Op de school waar ik les geef, een centrum voor deeltijds onderwijs in een stedelijke context, is meertaligheid niet echt een probleem. Russisch, Spaans, Portugees, Arabisch, Berber, Turks, Dari… Het is slechts een kleine greep uit de talen die onze leerlingen spreken. Sommigen trekken zich zelfs al aardig uit de slag in het Frans of Engels. En natuurlijk is er ook het Nederlands.

Hoewel, Nederlands? Taaltesten in het begin van het schooljaar zijn op dat vlak niet erg bemoedigend. Het is niet al te best gesteld met de kennis van het Nederlands van de gemiddelde DBSO leerling. Zelfs de 100% Vlaamse leerlingen slagen er vaak niet in een werkwoord correct te vervoegen of het juiste lidwoord te kiezen. Sommigen slagen er zelfs in meer fouten te schrijven in een eenvoudig dictee, dan de doorsnee Afghaanse vluchteling met niet meer dan een jaartje OKAN als basis.

Hoe moeten deze leerlingen er ooit in slagen een goede cv of sollicitatiebrief te schrijven? Zullen ze er in slagen op een adequate manier officiële documenten in te vullen? Waarschijnlijk niet, maar dat is ook geen probleem. Leerlingen in het DBSO hoeven volgens het leerplan immers geen correct Nederlands te kunnen schrijven. Dat is geen prioriteit en dus blijkbaar niet noodzakelijk voor een goed leven en een goed burgerschap.

Wat moeten ze hiervoor dan wel kunnen? Blijkbaar is dat Engels of Frans. OK, eerlijk, het leerplan Engels/Frans DBSO is nog niet zo slecht. Het is heel praktisch opgevat. Maar, toch vraag ik me regelmatig af waar ik mee bezig ben. Bijvoorbeeld wanneer ik een van de zwakkere leerlingen probeer bij te brengen hoe je, “How do you do?” uitspreekt, wetende dat diezelfde leerling waarschijnlijk nooit verder van huis dan de Belgische kust zal geraken en er niet in slaagt het werkwoord worden te vervoegen.

Vorige week gaf ik een eerste lesje Engels in een klasje verzorging. Eén van deze sympathieke dames ervaart de Engelse les, waarvoor in onze school geopteerd werd, als een ware marteling. Deze jonge vrouw van Afrikaanse afkomst spreekt vlot Nederlands, Frans, Portugees en dan nog enkele Afrikaanse talen. Nu moet ze Engels leren, want meertaligheid is belangrijk…

Geschreven en ingestuurd door: Sylvia Van Itterbeeck, leerkracht ASPV
Meer info: leerplan 2e graad DBSO PAVleerplan 2e graad DBSO Engels/Frans

Programma Onderwijsdagen 2010

Begin september vroegen wij uw steun om 2 Vlaamse edubloggers op het programma van de Surf Onderwijsdagen te krijgen. Gisteren ontvingen wij het goede nieuws dat het gelukt is. Ons netwerk heeft zelfs zo hard meegewerkt, dat we eerste en tweede eindigden bij de publieke stemming. Bedankt iedereen!

Het volledige programma van de Surf Onderwijsdagen 2010 kan u hier terugvinden. Voor de volledigheid een overzicht met de Vlaamse edubloggers:

  • Jean-Marie Maes, Chamilo 2: een tweede generatie Open Source leer- en samenwerkingsplatform, 9/11 om 11u30
  • Inge De Waard, Augmented reality voor mobieltjes: wat is er, wat kun je ermee?, 10/11 om 11u30
  • Cindy De Smet, De leerkracht en de ELO: visie en gebruik, 10/11 om 14u45

Mogelijks worden enkele van deze sessies gestreamd, maar meer informatie is daarover nog niet bekend.

Aan een coole onderwijsminister

Everybody teaches, everybody learns *

1 september 2010. Bijna 1 mio leerlingen naar school. Vanaf vandaag is ook mediawijsheid een ‘officieel onderwijsdoel’, m.n. een vakoverschrijdende eindterm, zoals dat heet. [N.v.d.r. voel ik daar de wind van de vernieuwing weer niet uit Nederlandse hoek aanwaaien?!] En voor de start van het nieuwe schooljaar promoot de Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet zowaar gamen in de klas. Trendy, toch? Klinkt cool, toch.

@ Pascal Smet, minister van Onderwijs

Vraagt u het Margreet van den Berg en haar zoon Martijn nog eens hoe cool gamen (in onderwijs) wel kan zijn, mijnheer de minister. Margreet kent haar stof van binnen en van buiten. En zij en haar zoon delen hun media- (en onderwijs)competenties loyaal en royaal met de wereld! For free dus. Mediawijsheid is voor Margreet van den Berg geen mode- of ijdel woord. Stel ik me pretentieus op als ik u haar ten warmste aanbeveel: dringend op haar abonneren, mijnheer de minister, als u het al niet gedaan zou hebben, en haar linken op uw site. Dat zou ik nu eens een cool gebaar vinden.

Herkent u ze, mijnheer de minister, deze übercoole gasten op mijn foto van het scherm dat enkele maanden geleden opgesteld stond in de Koninklijke Serres te Laken? We kunnen het volledige filmpje bekijken op de blog van leraar Bart Verswijvel en zijn leerlingenteams die dit jaar de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs (en meer prijzen) wonnen met het project Teacher Aid: leerlingen maken leraren mediawijs! Laten we de rollen omkeren en van de mediacompetenties van jongeren gretig gebruik maken. Of zoals Bart Verswijvel het mooier formuleert: leerlingen en leerkrachten delen hun digitaal universum. E-competent, mediawijs in no time, mijnheer de minister, met de speed en de power van generatie X, Y of Einstein. En ik kan het weten, getuige mijn blogje TSM.

Mag ik u nog een abonnement aanbevelen, zonder opdringerig te willen zijn? I happily present Bart Van Bossuyt uit mijn netwerk. Een superman in AR, teacher geek. Vanuit Vlaanderen (erfgoedstad Brugge) bouwt hij via Twitter en YouTube een sterke internationale reputatie op. Hij is een pionier van augmented reality in de klas. Of aardrijkskunde of chemie: hij drijft de leer-kracht in zijn leerlingenbundels op met 3D-visualiseringstechnieken. En wat definitely beautiful is: hij biedt het ons allemaal gratis aan op het web! Open source. Abonneren op Neogeobart, zou ik zeggen. Kijkt u even mee naar zijn methaanmoleculemodel of speurt u liever mee de hemel af naar Orion of Jupiter?

Nog eentje uit de overvloed, mijnheer de minister? In der Beschränkung zeigt sich der Meister, ik weet het wel, maar mag De Edublogs Daily nog snel bovenop uw stapel nieuwsbladen? Maar u was hoogstwaarschijnlijk al geabonneerd …

Tot slot wil ik u | allen een übercool gelukkig nieuw schooljaar 2010-2011 wensen!**

Voetnoten
* Citaat van de baseline van Bart Verswijvels Teacher Aid-blog.
** Zie ook mijn tweet @Phyllis in Mees’ klas (ja, die van teacher geek Maarten Hendrikx).

Crossposted in The Sausage Machine.

De Europese Digitale Agenda

De Europese Commissie heeft in maart 2010 het startsein gegeven voor de Europa 2020-strategie, die de EU uit de crisis moet helpen en de economie van de EU moet toerusten voor de komende tien jaar. De strategie staat in het teken van een hoog werkgelegenheidsniveau, productiviteit en sociale cohesie aan de hand van concrete maatregelen op EU? en nationaal niveau.

 In de Digitale Agenda voor Europa – één van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020?strategie – wordt uiteengezet welke rol informatie? en communicatietechnologieën zullen moeten spelen in een Europa dat zijn doelstellingen voor 2020 wil halen.

Centraal in de aanpak staat het verhogen van het vertrouwen in ICT. De Commissie wijst ook op de gedeelde verantwoordelijkheid van de Europese en de nationale en regionale overheden. Elk kerninitiatief bevat dan ook engagementen van de EU zelf en een aantal verwachtingen ten aanzien van de lidstaten/regio’s. 

De Digitale Agenda bestaat op zijn beurt uit zeven kerninitiatieven. Een van de zeven secties is volledig gewijd aan de digitale geletterdheid en het voorzien van digitale vaardigheden voor alle burgers. Maar ook de andere “vlaggenschepen” bevatten tal van verwijzingen naar (de rol van) het onderwijs.

“De Europese Digitale Agenda” verder lezen

“The Social Network” 2. Of fictie-onderwijs volgens KISS

ABC-zomervakantiepost met uitvalswegen naar meer (naar believen in te vullen). KISS from The Sausauge Machine.

  A) Video als intro: teaser trailer 2 van The Social Network met een inleiding van DutchCowboys. Voor trailer 1 verwijs ik naar Knack Focus

B) Facebook de film according to Wikipedia (met weglating van een aantal hyperlinks):

The Social Network is an upcoming 2010 drama film directed by David Fincher about the founding of Facebook and the pop culture phenomenon it created. The film features an ensemble cast which consists of Jesse Eisenberg, Brenda Song, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Rooney Mara, Armie Hammer, and Joe Mazzello. The film was written by Aaron Sorkin and adapted from Ben Mezrich’s 2009 book The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal. The film is distributed by Columbia Pictures and is set for an October 1, 2010 release. (Aldaar nog veel meer.)

C) Facebook het boek according to Paul Harris:

A sexy saga of Facebook’s birth – but is it fantasy?

Vertaald naar literatuuronderwijs: de zoveelste mooie illustratie bij de fictie-hamvraag: hoe bouwt een auteur zijn schepping op, wat is het aandeel ‘bestaande werkelijkheid’, hoe groot is het percentage fantasie? In een vorig leven in de literatuurles placht ik de roman/de film – fictie bij uitstek – op een lijn af te beelden. Met het uitroepteken kan de ‘maker’, de ‘schepper’, voor de creatie van zijn nieuwe wereld naar believen en wellust schuiven op die lijn. Didactische pure basics, uiterst minimalistische voorstelling, weetikwel, Simple, Stupid en Short van KISS, voor veel verbetering vatbaar, maar toch wel ‘bevattelijk’ voor (mijn) jonge lezers en kijkers/ kijkers en lezers, weet ik uit decennialange praktijkervaring.

 W______!_______________F

““The Social Network” 2. Of fictie-onderwijs volgens KISS” verder lezen

Aankondiging eLearning Awards 2010

Dit jaar vieren we het tweede lustrum van de  eLearning Awards, Europa’s toonaangevende competitie gebruik van technologie in het onderwijs beloont. Scholen en lerarenopleidingen worden uitgenodigd deel te nemen en zich te registreren op http://elearningawards.eun.org/register en hun projecten te presenteren die gebruik maken van ICT voor lesgeven en leren.

De deadline voor deelname aan de eLearning Awards is 28 september 2010.

Meer info op: http://elearningawards.eun.org/ /

mail : elearningawards-info@eun.org