World Summit Award

Op 29 juni 2005 vind de uitreikingsplechtigheid van de “Belgian World Summit Award 2005” plaats. Dit event is tevens de nationale preselectie voor de World Summit Award in Tunesië (november 2005).

Wie een e-Content toepassing ontwikkeld heeft in één van de categorieën e-Culture, e-Science, e-Government, e-Entertainment, e-Health, e-Inclusion, e-Learning of e-Business, kan zich inschrijven.

Onder het motto: “wie niet waagt, niet wint” heb ik deze weblog ingeschreven in de categorie e-Learning.

Op de website van ISOC België lezen we dat: “ISOC is de internationale organisatie voor globale samenwerking en coordinatie voor het internet en gerelateerde technologieen en toepassingen, en die een toegankelijk, stabiel en veilig internet op wereldschaal nastreeft. Zij doet dat door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, concrete projecten en door kennis beschikbaar te stellen voor belanghebbenden.”

Meer info vind je hier, inschrijven kan met dit formulier.

Leerlingen motiveren in een kleiner wordende wereld…

U hebt het zeker ook al eens meegemaakt. De telefoon rinkelt, je legt je werk neer en je sprint naar de telefoon om nog op tijd te zijn. Oef.. nog net gehaald. Je krijgt iemand aan de telefoon die met een ietwat vreemd accent vertelt dat hij je veel goedkoper kan laten bellen. De eerste maal bedank je vriendelijk, de vijfde maal ben je ietwat geërgerd.

Enkele weken terug zag ik op – ik denk – Canvas een reportage over Bulgaarse mannen en vrouwen. Ze werden op vier maanden tijd opgeleid om op een vlotte manier een gesprek in het Nederlands te voeren. De bedoeling? Bij de aanvang van hun opleiding tekenen ze een contract waarbij ze aangeven na afloop van hun studie minstens zes maanden voor het callcenter te zullen werken. De meesten zijn blij werk te hebben en blijven veel langer dan zes maanden. Het is voor die bedrijven veel goedkoper om mensen daar op te leiden en via Internet te laten telefoneren, dan hier mensen in dienst te nemen en ze lokaal te laten bellen. Stel je voor!

Toen ik in mijn lessen “basiscursus Internet” vorig jaar nog vertelde dat het wereldwijde netwerk de grenzen van tijd en ruimte zou teniet doen, had ik mij zo’n concrete situatie nog niet anno 2005 voorgesteld. Weet ú hoeveel iemand betaalt die vanuit Sri Lanka via het steeds populairder wordende Skype naar mijn telefoontoestel in Vlaanderen belt? 1.7 eurocent per minuut! Wanneer ik overdag via mijn GSM naar mijn broer bel, betaal ik 30 eurocent per minuut. “Leerlingen motiveren in een kleiner wordende wereld…” verder lezen

5-jarige kleuter in de boeien

Zaterdagavond in De Standaard Online gelezen, en dadelijk gaan natrekken op een Amerikaanse website, wegens bijna niet te geloven:
De politie van St.Petersburg (Florida) heeft een kleuter van 5 jaar met metalen handboeien geboeid naar haar moeder gebracht, omdat de juf, en de directrice haar niet konden kalmeren. Je kan zelfs de volledige video’s van het incident gaan bekijken op de site van een lokaal TV-station.
Je moet het zien om het te geloven … Het gaat om een situatie die zich zo vaak voordoet – een kind dat in een crisis terecht komt en niet te kalmeren lijkt – en die je vaak simpel met een korte periode van ‘time-out’ kan oplossen, maar dat wordt de Amerikaanse kleuterjuffen blijkbaar niet aangeleerd. Waar gaan we naartoe?

Hogescholen hebben financiële injectie nodig

Het was een mailtje van ons departementshoofd dat me erop attent maakte. Eigenlijk zijn de grote lijnen van deze brochure voor ingewijden niet echt een verrassing:

  • Er zijn steeds meer studenten hoger (niet-universitair) onderwijs;
  • De opdracht van hogescholen wordt uitgebreid, terwijl de financiering is tot 2006 bevroren;
  • De financieringskloof tussen hogeschoolstudenten en andere studenten wordt steeds groter.

Maar toch wordt een mens stil als hij het volgende leest (ik heb voor de duidelijkheid de cijfers in het vet gezet):

“De kloof tussen de investering die de overheid doet per hogeschoolstudent t.o.v. een leerling uit het secundair onderwijs wordt jaarlijks groter en bedraagt nu reeds 670 euro per student.
Deze kloof is nog groter wanneer men de vergelijking maakt tussen de hogeschoolstudent en de student aan de universiteit. Het verschil stijgt jaarlijks en bedraagt nu reeds 7.444 euro per student.”

Slik…

Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs

In het maartnummer van OnderwijsInnovatie gaan de auteurs Sybilla Poortman en Peter Sloep in op het fenomeen “bloggen” in het algemeen en op edublogging in het bijzonder. Het gehele artikel kan je nalezen op de website van het Nederlandse tijdschrift. Het interessantste aan het artikel leek me het stukje over de inzetbaarheid van weblogs in het onderwijs. Volgens de auteurs moet daarvoor minstens één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

“1) er wordt aangesloten bij de behoefte aan groepsvorming, of 2) zorgvuldig
formuleren en argumenteren is gewenst, of 3) de beschikbaarheid van een verslag
van gebeurtenissen is belangrijk.”

“Inzetbaarheid van blogs in het onderwijs” verder lezen

Kansen voor vrije software in het onderwijs

De software waarover scholen beschikken is uitgebreid en divers van aard: bureausoftware, servertoepassingen, edutainment en educatieve software, geïntegreerde elektronische leersystemen, administratieve applicaties, etc. Aan de andere kant is ook het softwareaanbod zeer divers. Naast commerciële software is er ook een ruim aanbod aan freewareprogramma’s en vrije software.

De commerciële softwareleveranciers hebben de weg naar de scholen al langer gevonden. Via gerichte sensibilisering vanwege de Vlaamse overheid werd het freewareaanbod al eerder ontsloten. Maar vrije software in het onderwijs bleef vooralsnog onontgonnen terrein. Nochtans biedt vrije software veel voordelen voor de scholen en is het aanbod op kwaliteitsvlak zeker concurrentieel met de meeste commerciële alternatieven.

In een door het ministerie van onderwijs besteld advies pleiten 5 experts onomwonden voor de introductie en integratie van vrije software voor educatieve doelen. “Er bestaan geen gegronde redenen meer om een (op termijn doorgedreven) invoering van vrije software in het onderwijs nog langer uit te stellen. Dit moet in de eerste plaats gebeuren door stimulering en niet door verplichting.”, zo luidt de slotconclusie van het advies aan de onderwijsminister. “Kansen voor vrije software in het onderwijs” verder lezen

Schoolkrantdag

Via BLOKLETTER kwam ik op de website van schoolkrantdag.nl terecht.

Driehonderdvijftig schoolkrantredacteuren verzamelden vorig weekend voor een dagje, met op het programma workshops en met als hoogtepunt een Schoolkrant Award 2005.

Op de website zijn ook tips voor de schoolkrant terug te vinden en een paar links naar online schoolkranten, waaronder ook het Sint-Barbara college uit Gent.

Bestaat een dergelijk initiatief in Vlaanderen? Het lijkt mij erg leerrijk voor de leerlingen, leerkrachten én de school. Er wordt veel energie gestoken in deze krantjes en ze zijn belangrijk voor de identiteit van de school. Ik verwacht in de toekomst trouwens de intrede van weblogs in dit hele verhaal, niet als vervanging van de schoolkrant, maar wel als aanvulling op de schoolkrant of schoolwebsite. Een erg mooi voorbeeld daarvan is het Sint Jozefscollege uit Izegem.

Vermelding in De Standaard

Edublogs.be krijgt vandaag een vermelding in De Standaard. Het onderwerp van het artikel is eigenlijk Gent.blogt (lees meer), maar De Standaard heeft altijd interesse voor het onderwijsveld. Ik mag ze daar zo stilaan eens een bloemetje sturen.

De meest gestelde vraag naar mij toe, is wie er achter deze weblog zit. Daar kan ik snel op antwoorden, het is gewoon een privé-initiatief van mezelf. Ik ben wel op zoek, naar analogie van Gent.blogt, naar een co-host voor deze weblog.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om aan iedereen te vragen, die interesse heeft om mee te schrijven aan deze weblog, om mij gewoon een mailtje te sturen. Ervaring met schrijven of weblogs is niet noodzakelijk. Iedereen die zijn ervaringen binnen het onderwijs wil delen is welkom. Het mag ook een éénmalige bijdrage zijn of een experiment met je klas. Ook mensen die niet zelf les geven zijn welkom, van bibliothecaris, onderwijsmedewerker tot onderwijsuitgever of commerciële software leverancier. Stuur mij een mailtje en doe mee! “Vermelding in De Standaard” verder lezen