Onderwijs Actua

Leuvense studenten buizen 3 proffen
Drie Leuvense proffen met een tijdelijke aanstelling mogen volgend academiejaar geen les meer geven aan de universiteit. Dat meldde De Standaard vandaag. Bij de evaluatie van hun onderwijscapaciteiten door de studenten kregen ze alledrie een onvoldoende, en wordt hun aanstelling dus niet verlengd. Het interne kwaliteitssysteem van de Leuvense universiteit – waarin permanente onderwijscommissies centraal staan – lijkt dus te functioneren, al blijft het een open vraag of dit ook met vastbenoemde docenten zou kunnen gebeuren.
Lees verder bij DS Online.

90 procent !

Volgens een studie (Pew Internet & American Life Project) zit bijna 90% van Amerikaanse jongeren tussen 12 en 17 online. Niet alleen wordt er vrolijk op los gesurft, maar het gebruik van informatie en communicatiehulpmiddelen wordt ook breder en breder. Ze gebruiken internet voor hun hobbies, schoolwerk, communicatie met peers, kopen, gaming…
Wat vooral opvalt: “e-mail” wordt aanzien als ‘verouderde’ technologie, wat ze nog gebruiken om te communiceren met leerkrachten en scholen. Communicatie met hun vrienden gebeurt via Instant Messaging.
Uit de studie: “90 procent !” verder lezen

Onderwijs Actua

Tuchtprocedure tegen professor UGent
De Standaard meldt dat de Universiteit Gent een tuchtprocedure gestart is tegen een prof die al 10 jaar geleden van onregelmatigheden verdacht werd, en nu beschuldigd wordt van het opzetten van een postgraduaat van een bedroevend laag niveau enkel omwille van de inschrijvingsgelden. Een dergelijk feit kan misschien aanleiding zijn tot een discussie over ‘academische vrijheid’, ‘kwaliteitscontrole van universitair onderwijs’ en ‘academische deontologie’. Al gaat het waarschijnlijk om een spreekwoordelijke ‘rotte appel’ en mag je zeker niet veralgemenen.
Lees verder bij DS Online.

De educatieve rol van de VRT

Maandag 25 juli 2005 presenteerden minister Bourgeois, voogdijminister van de VRT en gedelegeerd bestuurder Tony Mary het eindrapport van de bevraging voor de toekomstige rol van de publieke omroep. Ongeveer 1.853 en 36 middenveldorganisaties hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Vlaamse mediaraad om hun visie op de toekomstige rol van de VRT mee te delen. Op de persconferentie maandag niets dan blije gezichten. De minister was vooral tevreden over het aantal reacties en de gedelegeerd bestuurder was blij omdat de Vlaamse burgers en verenigingen kennelijk tevreden zijn over de manier waarop de openbare omroep zijn informatie- en cultuuropdracht invult.
“De educatieve rol van de VRT” verder lezen

Onderwijs Actua

Vanaf 15/05: instap-opleiding voor snelle tewerkstelling na opleiding.
Werkzoekenden en kortgeschoolde schoolverlaters kunnen vanaf 15 augustus 2005 terecht in instap-opleidingen. Ze moeten dan wel minder dan 4 maanden tevoren een opleiding of leerplichtonderwijs gevolgd hebben. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van minister van Werk Frank Vandenbroucke. Instap-opleidingen zijn aantrekkelijk voor de werkgever (de eerste 2 maanden betaalt de RVA het loon grotendeels) en voor de werkzoekende (na de instap-opleiding moet hij of zij een vast arbeidscontract krijgen). Persbericht Dept. Ond.

Deense leerlingen willen af van incompetente leerkrachten

Even een internationaal actua-bericht tussendoor.

De Deense scholierenvereniging (DSE) is een opmerkelijke campagne begonnen, ook in de nationale Deense pers. Ze willen aandacht vragen voor het feit dat het bijna onmogelijk is om incompetente leerkrachten te ontslaan. “Het kan toch niet zijn dat het zo goed als onmogelijk is om een leerkracht te ontslaan, behalve dan voor geweld of misbruik. Ook als leerkrachten niet naar behoren functioneren, moeten ze kunnen ontslagen worden,” aldus Alexander Grandt Petersen, de voorzitter van de scholierenvereniging.
Petersen vervolgt: “Nu is het al te vaak zo dat ongemotiveerde leerlingen of veeleisende ouders verantwoordelijk gesteld worden voor de problemen in de ‘folkeskole’, terwijl vaak ook de leerkrachten niet in staat zijn om de klasgroep sociaal te laten functioneren en een behoorlijk inhoudelijk niveau te behalen.”
“Deense leerlingen willen af van incompetente leerkrachten” verder lezen

Onderwijs Actua

Cursisten basiseducatie kunnen voortaan certificaat behalen.
Cursisten basiseducatie kunnen vanaf volgend jaar officiële certificaten en deelcertificaten behalen. De opleiding die ze volgen moet dan wel aangeboden worden volgens een centraal afgesproken “modulair systeem”. Dat wil zeggen dat de opleiding opgedeeld is in kleinere gehelen die in alle centra basiseducatie dezelfde inhoud hebben. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Op deze manier moeten meer mensen de stap naar opleidingen basiseducatie zetten, en zal er een betere doorstroming komen naar andere opleidingen in het volwassenenonderwijs. Persbericht Dept. Ond.

De wereld op zijn kop. Slecht rapport levert computer op.
Hij belooft volgend jaar beter zijn best te doen. Maar zijn ondermaatse prestaties het voorbije schooljaar hebben Eric Van Brande toch een gratis computer opgeleverd. Een Mechelse computerwinkel deelde die uit aan de leerling met het slechtste rapport. Lees verder bij DS Online.

Werkervaring voor alle schoolverlaters.
Als het van de CD&V’ers Greta D’Hondt en Jan Laurys afhangt, krijgen alle schoolverlaters binnen zes maanden de kans om werkervaring op te doen. Schoolverlaters moeten ook intensiever begeleid worden, zeker als ze laaggeschoold zijn. ,,Ze mogen geen maand gerust gelaten worden”, zegt Greta D’Hondt. Lees verder bij DS Online.

Kan bloggen uw academische reputatie schaden?

"Er gaat niets boven een gechargeerd opiniestuk om discussies in de pruimentijd gaande te houden." Dat moeten de editors van de The Chronicle of Higher Education uit Washington gedacht hebben wanneer ze "Bloggers Need Not Apply" van Ivan Tribble (niet zijn echte naam) plaatsten.

‘Tribble’, een "professor in de menswetenschappen aan een klein college uit de Midwest", beschrijft hoe enkele beloftevolle sollicitanten hun jobkansen dramatisch zagen slinken door hun persoonlijke weblogs. De kandidaten maakten een slechte beurt door hun opinies, emotionele ontboezemingen en ‘geeky’ technologische obsessies onder de neus van het beoordelingscomité te schuiven –zij het via Google of in hun c.v.. De auteur kan zich in zijn inleiding wel voorstellen dat een academicus interessante dingen met een blog kan doen: zijn of haar wetenschappelijke activiteiten naar de student brengen, bijvoorbeeld. Maar zelfs het onderhouden van een blog wordt als risicogedrag bestempeld:

"Several committee members expressed concern that a blogger who joined our staff might air departmental dirty laundry (real or imagined) on the cyber clothesline for the world to see. Past good behavior is no guarantee against future lapses of professional decorum."

“Kan bloggen uw academische reputatie schaden?” verder lezen

Onderwijs Actua

Bijna 8 000 cv’s in de lerarendatabank.
De lerarendatabank bevat intussen 7 871 cv’s van kandidaat-leraren. Persbericht Dept. Ond.

Katholiek onderwijs verzet zich tegen hervorming volwassenenonderwijs.
De katholieke onderwijskoepel verzet zich tegen de hervorming van het volwassenenonderwijs die de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), voorstelt.
Lees verder bij DS Online.

Onderwijs Actua

Onderwijs bespaart 175.000 uur door administratieve vereenvoudigingen.
De administratieve vereenvoudigingen die in 2004 ingevoerd zijn door het departement Onderwijs leveren een tijdswinst van 174 860 uur op. 42% van de winst situeert zich bij het onderwijspersoneel, 36% bij de ouders en leerlingen en 22% bij de directies en secretariaten. … Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke is tevreden over dit resultaat en wil doorgaan op de ingeslagen weg. Persbericht Dept. Ond.

Onzekere toekomst leerkrachten-stagiairs.
Studenten van de lerarenopleiding dreigen na de zomer geen stageplaats te vinden. De scholen waar ze stage moeten lopen, weten namelijk nog steeds niet of ze de dure medische controle moeten betalen. Ze nemen liever geen stagiairs aan dan hun broek te scheuren. Lees verder bij DS Online.

Waarom het voorbije schooljaar stilte voor de storm was.
Met uitzondering van de vertragingen aan het einde van het schooljaar, heeft het onderwijs er een relatief rustig jaar op zitten. Er is niets gebeurd om echt opstandig van te worden. En er heeft niets plaatsgevonden waar onderwijsmensen massaal warm van werden. Maar achter de schermen beweegt er heel veel. Drastische hervormingen worden voorbereid, met als belangrijkste het nieuwe financieringssysteem. Lees de analyse van Pieter Lesaffer bij DS Online

Last call: blog dinner

Op maandag 27 juni om 19u30 komen edubloggers samen op het blog dinner in het Fonduehuis te Gent (lees ook eerdere info).

Naast de vroege inschrijvers (i., LVB, Maarten, Lucas VDP, Hans Coppens, Hans De Four en Fred Truyen), verwelkomen wij ook:
Ine Dehandschutter
Niels Hendriks
Jan Schuer
Karolien Nijs

Nog niet ingeschreven? Voeg je dan toe aan deze lijst en schuif de 27e mee aan tafel.

Scheldtirades van docent op weg naar de hitparade

Yves De Racker, een docent wiskunde en multimedia aan de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool, zal voortaan wel twee keer nadenken vooraleer hij nog ruige taal en scheldwoorden gebruikt tijdens zijn lessen. De man, een ex-legerkolonel, houdt er een nogal pikant taalgebruik op na. Eén van zijn studenten maakte een geluidsopname van een les. Een andere student, de 19-jarige Joery Lemmens, knipte er de meest gespierde woorden en zinsneden uit, en verwerkte die in een technobeat-mix. De song kreeg de titel “De Racker Final Mix”. Het MP3-bestand circuleert op het internet en is intussen al op Studio Brussel uitgezonden. Er is een campagne op gang gekomen om het nummer in De Afrekening, de hitparade van Studio Brussel, te krijgen.

De KdG-hogeschool waar De Racker les geeft, stelt dat de manier van lesgeven van de heer De Racker “allesbehalve symbool staat voor de wijze waarop de studenten worden benaderd”. Toch heeft adjunct-departementshoofd Anne Goffin begrip voor de docent, zo citeert Het Nieuwsblad haar:

De collega geeft wiskunde en hypermedia, grote klassen vol jongens. U begrijpt dat het er dus wel eens onrustig aan toegaat. De collega heeft zo zijn eigen stijl om de aandacht van zijn leerlingen bij de les te houden, misschien een beetje geïnspireerd door zijn lange staat van dienst bij het Belgische leger. Anderzijds heeft onze ombudsdienst in al die jaren nog nooit één klacht over hem ontvangen.

De docent zelf beschouwt de mix als een eerbetuiging, en de meeste van zijn studenten zijn het erover eens dat De Racker, ondanks zijn grove taalgebruik, heel goed les geeft. “Een zalige knul“, zo schrijft een student op het webforum van ZatteVrienden.be

De zedenles: leerkrachten, let op jullie taalgebruik, want voor je het weet weerklinken jullie lapsussen en jullie krachttermen uit duizenden iPods, PC’s en radiotoestellen.

Onderwijs & Open Source software

Het departement onderwijs liet vandaag via een persbericht weten dat ze 40.000€ gaan investeren om Open Source software te stimuleren.

Alle scholen van het basis- en secundair onderwijs ontvangen volgende week een uitgebreide handleiding over het gebruik van vrije software… Daarnaast is een zogenaamde “leermiddelendatabank” ontwikkeld op de educatieve portaalsite Klascement. Eind 2005 krijgen alle scholen ook een cd-rom met vrije software en testresultaten van scholen.

Als lesgever vind ik het persoonlijk erg dat “tekstverwerking” eigenlijk geen “tekstverwerking” is, maar wel genoemd wordt onder de product naam (Microsoft) WORD. In die zin is een initiatief van het departement Onderwijs meer dan welkom. Wat mogen we dan zo al verwachten onder de noemer Open Source:

…onder meer tekstverwerking, rekenbladen en tekenprogramma’s en er zijn ook een aantal educatieve programma’s bij.

Wie interesse heeft, neemt best een kijkje bij de leermiddelendatabank:

In samenwerking met de educatieve portaalsite Klascement werd een leermiddelendatabank ontwikkeld met de programma’s uit de publicatie over vrije software. Deze databank bevat naast beschrijvingen van vrijesoftwareprogramma’s ook interessante documenten en links. Bovendien kunnen leerkrachten er eigen materialen bekend maken en ter beschikking stellen.

Een mooi initiatief.

Het ideale moment ook om bij mezelf te beginnen en Word in de toekomst zelf altijd “tekstverwerking” te noemen.

Informatica is OUT

Deze week konden we bij verschillende bronnen lezen dat het aantal informatica studenten weer drastisch gedaald is.

Sinds de IT-zeepbel in 2000 uiteen spatte, daalde het aantal studenten informatica razendsnel, zowel aan de universiteiten als de hogescholen.

,,Nochtans zijn er nog steeds heel veel analisten en programmeurs nodig”, zegt Eddy Flerackers, hoogleraar informatica aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC). ,,Zo komt er de komende tien jaar een boom in de toepassingen in huis.

Dit academiejaar zitten alle Vlaamse universitaire opleidingen samen weer op het niveau van 1992. (De Standaard Online, 31/05/2005)

DiskIdee wijdde er zelfs een podcast aan:

In DiskIdee Radio podcast nummer 13 interviewt Jozef Schildermans DiskIdee-stagiair Kevin Leppens, die binnenkort afstudeert als Bachelor in de Informatica. Hoe interessant is die studie, en loont het (nog) de moeite te kiezen voor studies informatica?

Howest studentenradio wint UNIZO-prijs 2005

“Prijs is duw in de rug”
Coolcast, de on line studentenradio van het Departement PIH van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), heeft gisteren de UNIZO-prijs gewonnen voor meest ondernemende hogeschool van Vlaanderen. Deze radio-via-het-internet is een initiatief van studenten en docenten van de opleiding Multimedia en Communicatietechnologie (MCT) van het Departement PIH. De vaste crew bestaat uit zo’n 20 studenten en enkele docenten. Elke lesdag brengt Coolcast een combinatie van live programma’s en re-runs vanuit de zelfingerichte radiostudio. “De trofee, de titel én de financiële duw in de rug van de UNIZO-prijs 2005 wakkeren het enthousiasme van de crew nog meer aan“, zegt Dries Laperre van Coolcast.

Vooral muziek en fun
Coolcast werkt via streaming in Windows Media-formaat. Enkele puntjes van opbouwende kritiek: de programma’s zijn achteraf niet on-demand te beluisteren, en er wordt momenteel evenmin voorzien in een podcast-feed. Een blik op de programmatie en de programma-omschrijvingen doet vermoeden dat het hier vooral om een studentikoze webomroep gaat. Het didactische aspect is dus blijkbaar beperkt tot de radiomakers inzake het gebruik van multimedia, maar strekt zich niet uit tot de luisteraars.

Examenradio.nl ondersteunt examenperiode via podcasts

Sinds gisteren kan de Nederlandse schoolgaande jeugd naar podcasts luisteren met tips, ervaringen en getuigenissen over de examens. Examenradio.nl maakt iedere dag programma’s die via internet op elke gewenst moment gedownload en beluisterd kunnen worden. Daarbij maakt Examenradio.nl gebruik van de podcast-techniek. De podcasts worden op verschillende scholen in Nederland gemaakt door leerlingen, docenten en andere vrijwilligers. Voor elk vak op het VMBO, de Havo en het VWO worden dagelijks aparte podcasts gemaakt. Ze bestaan uit uitgebreide terugblikken, ervaringen, en natuurlijk antwoorden.

Leerlingen die willen meedoen met het maken van radio-uitzendingen, kunnen zich nog opgeven. Otto Offringa, initiatiefnemer van Examenradio.nl, licht toe:

We zoeken leerlingen die bijvoorbeeld een audiodagboek willen bijhouden. Iedereen mag meedoen, maar voor twintig leerlingen is er een iRiver MP3-player/recorder beschikbaar die ze na afloop mogen houden.

Naarmate de examentijd vordert, zal het aantal podcasts en de content op de site aangroeien. Per vak en per schoolniveau vinden bezoekers er antwoordmodellen en zijn toelichtingen daarop te horen. Verder zijn er diverse weblogs. Bezoekers kunnen door middel van email of, in een later stadium, via sms-alerts worden gewaarschuwd als er een nieuwe podcast van hun interesse beschikbaar is.

Het idee voor Examenradio.nl ontstond toen Offringa naar toepassingen zocht voor podcasting, en zich realiseerde dat de aandacht voor de examens wel groot is, maar toch oppervlakkig bleef: “Examenradio.nl ondersteunt examenperiode via podcasts” verder lezen

Na de vervangingspool, de leerkrachtendatabank

De verontwaardiging over het afschaffen van de vervangingspool is nog niet eens geluwd, of de VDAB komt al met een nieuw iniatief: de leerkrachtendatabank:

Om vraag en aanbod ook in de toekomst vlot samen te brengen heeft de VDAB intussen de leerkrachtendatabank uitgewerkt. Leerkrachten kunnen hier hun CV plaatsen en schooldirecties kunnen hierin gericht zoeken. De schooldirecties kunnen ook vacatures plaatsen die automatisch gemaild worden naar alle kandidaten die in aanmerking komen.

Deze databank verschilt op twee punten van de algemene VDAB-databank:

  • het departement Onderwijs stelt de lesbevoegdheid (vakken waarvoor ze een bekwaamheidsbewijs hebben) ter beschikking van de 30.000 tijdelijke leerkrachten die momenteel actief zijn. De betrokken leerkrachten kunnen hun gegevens vanaf 13 juni on line zetten en kunnen ook een aantal voorkeuren aangeven (bv. vakken en regio). Door deze werkwijze zijn de schooldirecties zeker dat de CV’s correct zijn.
  • het departement Onderwijs houdt de VDAB dagelijks op de hoogte van de werksituatie van de betrokken leerkrachten. De schooldirecties zijn dus zeker dat ze de meest actuele situatie kennen en dat ze geen leerkrachten contacteren die intussen aan de slag zijn.

De leerkrachtendatabank is bereikbaar via vdab.be” lezen we als laatste regel in het persbericht. Ik kon er op de website van de VDAB niets over terugvinden.

Timing hebben ze wel daar bij de VDAB en het Minsterie van onderwijs…

Weblogs in de klas

Leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs die het handboek “Markant” gebruiken, maken vanaf volgend schooljaar in de lessen Nederlands kennis met weblogs. “Markant Nederlands 6 Bronnenboek” bevat drie pagina’s (12 t/m 14) waarin het concept “weblog” wordt uitgelegd. In een inleidend stukje wordt het fenomeen gesitueerd en wordt gesteld:

Experts zijn evenwel van mening dat bloggen vooral een verschijnsel van subcultuur zal blijven. Kleine groepjes bloggers volgen vooral elkaars blogs, en daarbij is het gemeenschapsgevoel heel belangrijk.

In Vlaanderen loopt het vooralsnog niet zo’n vaart“, staat er verder, en om dit te staven voert men mij ten tonele, waar ik bevestig dat “het hier een vrij beperkt fenomeen is“, een uitspraak die bij nader inzien uit een interview met De Standaard van 24 april 2004 komt. Verder wordt een artikel van Dominique Deckmyn uit De Standaard overgenomen, “Is een blogger een journalist?”. Er zijn screenshots te zien van de blogindex van Webtoday.be (intussen herdoopt in “Surfplaza”), van BuFFie’s Page, van RickDeKikker.com, van mijn weblog LVB.net (in de oude layout) en van Katrien, deze laatste bij een randstukje over lifelogs. Markant Nederlands 6 Bronnenboek, uitgeverij Pelckmans, 232 pagina’s, ISBN 90 289 3417 0.

Vervangingspool afgeschaft

Een groot tewerkstellingsproject wordt nu definitief afgevoerd.

Vanaf volgend schooljaar is er van de vervangingspool geen sprake meer. De meer dan 4.000 leerkrachten die nu een vast contract krijgen om een heel schooljaar tijdelijke banen te doen, moeten zelf hun weg zoeken.

Eerder stelde de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), voor om de vervangingspool te beperken tot knelpuntregio’s en -vakken (DS 26 maart) . Want de pool zoals hij bestond, vond de minister te duur. De leerkrachten stonden namelijk maar zestig procent van hun tijd voor de klas.

De vakbonden, de onderwijsnetten en het kabinet-Vandenbroucke kwamen daarom overeen de vervangingspool helemaal af te schaffen, en de ruim 14 miljoen euro die daardoor vrijkomt, beter te besteden.
(Bron De Standaard Online, 21/05/2005, Vervangingspool wordt afgeschaft)

Meer dan 4000 leerkrachten mogen volgend jaar opnieuw zelf de boer op gaan. Ook al waren er nadelen verbonden aan de vervangingspool, het was toch een handige manier om werk te vinden als leerkracht én een bepaalde vorm van zekerheid.

Benieuwd hoe men die 14 miljoen “beter” gaat besteden.