Actua 24/02/06: Onbetaalde schoolrekening voor gerecht

Onbetaalde schoolrekening voor gerecht
Een familie die de rekening voor de warme maaltijden van hun kind niet betaalt, wordt door het gemeentebestuur voor de rechter gedaagd [DS Online]. Een en ander valt samen met bij initiatieven van de Minister van Onderwijs om de kost van het leerplichtonderwijs met sterke hand in te perken, onder andere via het dwingend gebruik van zgn. maximumfacturen [SchoolDirect]. Goed nieuws voor ouders en kinderen, maar een aantal (vooral kleine en/of methode-) scholen kunnen door dit erg dwingende beleid wel in ernstige financiële problemen geraken, zelfs al hanteren ze een systeem waarbij de schoolbijdrage afhankelijk is van het gezinsinkomen.

Oosterlinck ziet grote rol voor (elektronisch) afstandsonderwijs in Associatie KULeuven
Gorik schreef gisteren al een bijdrage over het openharige interview van ex-rector Oosterlinck over de toekomstige rol van de Associaties [DS Online]. Opvallend in het artikel is toch ook wel het belang dat de associatievoorzitter hecht aan de zgn. elektronische fusie:
“Actua 24/02/06: Onbetaalde schoolrekening voor gerecht” verder lezen

Actua 01/12/2005 – Medezeggenschap in het onderwijs

Leuvense universiteitsstudenten in raad van bestuur
Dinsdag 29 november vond de eerste vergadering plaats van de vernieuwde raad van bestuur van de K.U.Leuven. In die raad zetelen vanaf nu twee studenten als volwaardige leden. Lees meer op de website van de K.U.Leuven.

Onderwijsbonden staan op scherp
De onderwijsvakbonden – die al sinds jaar en dag aan medebestuur doen – tonen dan weer de grenzen van medezeggenschap aan. De discussie gaat (natuurlijk) over geld tijdens de nieuwe CAO-onderhandelingen. Benieuwd of de Leuvense studenten ook ooit zullen gaan staken als ze niet genoeg krijgen… Lees meer op DS Online

Belangenvermenging bij opstart BIS-Online?
Twee top-ambtenaren van de afdeling Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zitten in de gevangenis op verdenking van belangenvermenging bij de toekenning van BIS-Online, de online poot van het initiatief “Begeleid Individueel Studeren”. Een alternatieve vorm van medezeggenschap? Lees meer op DS Online

Antwerpse ‘niet-schoolbaren’ kunnen terecht in Fort Hoboken
De Morgen (en nu ook De Standaard) meldt dat Antwerpse probleemjongeren die niet meer in een school terecht kunnen, nu in het Fort van Hoboken zullen opgevangen worden door welzijnswerkers en leerkrachten. Lees meer op DS Online

Actua – Proeftuinendecreet goedgekeurd

Het Vlaams parlement keurt proeftuinendecreet goed
Een klein radioberichtje van de VRT maakte bekend dat het Vlaamse Parlement op 22 november het zogenaamde Proeftuinendecreet heeft goedgekeurd, oftewel het “Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs”. Dit decreet schept het wettelijk kader om onderwijsvernieuwende projecten op te starten in alle niveau’s van het Vlaamse onderwijslandschap, met uitzondering van het Hoger Onderwijs.
Op de site van het Vlaamse Parlement vind je voorlopig enkel de Ontwerptekst

Grootste Europese onderwijstechnologische circus volgende week van start
Volgende week vindt in Berlijn Online Educa Berlijn plaats, Europa’s grootste jaarlijkse onderwijstechnologische conferentie. Online Educa is een uit-zijn-voegen gebarsten ontmoetingsplaats voor onderzoekers, bedrijven en onderwijsmensen die met onderwijstechnologie bezig zijn. Dit jaar is er speciale aandacht voor Open Standards, Open Source, and Open Content. Hopelijk zijn er ook hier live bloggers actief.
Meer info vind je op de website van Online Educa

Onderwijs-artikels op De Standaard Online
Bij de ‘opfrissing’ van De Standaard Online leek de thema-site rond onderwijs verdwenen, maar hij is er nog steeds, zij het achter de coulissen.
Je vindt de themasite onder http://www.standaard.be/Nieuws/Onderwijs

Actua – Laaggeschoolden leren niet levenslang

Laaggeschoolden in Europa leren niet levenslang
Het jaarlijkse Oeso-rapport toont dat in België 11% van de laaggeschoolden bijkomende vorming volgt, tegenover 35% van de hooggeschoolden. De Scandinavische landen scoren veel beter op het vlak van levenslang leren: gemiddeld 30% van de laaggeschoolden en 60% van de hoogggeschoolden. De Oeso roept de verschillende landen op om meer initiatieven te nemen.
Lees meer op DS Online

Software voor leermoeilijkheden
Weer maar eens een nieuw initiatief om specifieke onderwijsondersteunende software te ‘slijten’. De website ictwijs werd deze week door de minister voorgesteld. Zoals De Standaard al schreef, is de site voorlopig een lege doos (waarom die dan nu al voorgesteld is?). Nochtans bestaat er een zeer goed Nederlands initiatief ProgrammaMatrix, dat niet alleen reclame maakt voor software, maar ook commentaren en tips toevoegt. Een goed overzicht van educatieve links vind je op de site van het Centrum Basiseducatie Gent.
Lees de aankondiging van ictwijs op DS Online

Actua – Beter onderwijs in zeven stappen

Beter onderwijs in zeven stappen
Een goed uitgebouwd – zij het weinig diepgaand – opiniestuk in De Standaard van maandag door de mensen van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen met een scenario voor beter onderwijs, met de nadruk op plezier in het leren, ervaringsgerichtheid en zinvolle leersituaties en leerdoelen.
Lees meer bij DS Online

Nieuws uit de wereld van de edubloggers
In de marge van de Alt-C conferentie vorige week in Manchester was er een internationale bijeenkomst van edubloggers, waarover natuurlijk uitvoerig geblogd werd.
Lees een verslag van de Alt-C conferentie op Marc Dupuis’ weblog

Aankondiging van interessante conferenties bij de Noorderburen
In Heerlen is er op 14-15 november een conferentie over het gebruik van Open Source in onderwijs, waar ook edublogger-van-het-eerste-uur Stephen Downes zal bijdragen.
Gedeeltelijk overlappend zijn er op 15-16 november in Utrecht de SURF Onderwijsdagen met als thema “Leren = geen kunst”.

Wie betaalt de rekening?

In een zeer interessante reeks artikels – onder de noemer “Terug naar school – wie betaalt de rekening”– van het voorbije weekend gaat De Standaard in op de kostprijs van het onderwijs in Vlaanderen.
Toch enkele (persoonlijke) kanttekeningen, met name over de ‘inkomensonafhankelijkheid’ van de schoolkosten, en de schaalgrootte van de scholen.
“Wie betaalt de rekening?” verder lezen

Actua – Amerikaans leerkracht laat zijn leerlingen wekelijks een Podcast maken

Amerikaans leerkracht laat zijn leerlingen wekelijks een Podcast maken
De New York Times bericht over Bob Sprankle, een leerkracht in Wells in de Amerikaanse staat Maine. Sprankle gaat erg ver op het vlak van e-Leren in het lager onderwijs. Zijn leerlingen in het 3e en 4e leerjaar maken zelf wekelijks een podcast, weblogs, een nieuwsbrief, e.d. Je kan de podcasts hier downloaden om ze te beluisteren, of je kan je ook abonneren op de uitzendingen.
Lees verder in de New York Times

Europese netwerken richten organisatie op voor kwaliteit in e-Leren
In het tijdschrift van de Leuvense netwerkorganisatie EuroPace lezen we dat een aantal Europese organisaties op 30 juni samen EFQUEL hebben opgericht, een internationale stichting voor ‘Kwaliteit in e-Leren’.
Lees verder in PaceSetter – August, 2005 nr. 04

KlasCement opent Weblog op edublogs.org

De moderatoren van KlasCement zijn ingegaan op het gratis aanbod van edublogs.org en hebben een (Engelstalige) weblog aangemaakt op KlasCement, dat meldt de initiatiefnemer van edublogs.org, James Farmer, die op 3 dagen tijd al bijna 100 nieuwe edublogs zag ontstaan (intussen al 128).

Het gaat trouwens om een algemene trend: ‘En nu even ernstig’ – een blog van De Standaard – bericht vandaag dat er in de wereld per seconde een blog bijkomt.

Actua – Nederlands onderwijsministerie debatteert online over nieuw wetsontwerp

Nu het in Vlaanderen volop onderwijsvakantie is, halen we onze mosterd maar in het buitenland.

Nederlands staatssecretaris voert debat over nieuwe wet ook online
In Nederland staat er een nieuwe wet op stapel over hoger onderwijs en onderzoek. Naast het institutioneel overleg met koepels, werkgevers en vakbonden, staan een aantal discussiepunten ook open voor een brede discussie via het Internet. De discussie gaat o.a. over schorsing van studenten, medezeggenschap, en de positie van de professional.
Oproep Ministerie O, C & W

Deense leerkrachten klagen over slaperige kinderen die hun huiswerk niet maken
Een rondvraag van de Deense kwaliteitskrant Jyllands-Posten bij 1100 leerkrachten toont aan dat 65% van hen klaagt over kinderen die te weinig geslapen hebben, en 60% over het feit dat de kinderen hun huiswerk niet gemaakt hebben en onvoorbereid in de klas zitten.
De leerkrachten- en ouderverenigingen vinden dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten opnemen in deze.
Lees meer (in het Deens) bij Jyllands-Posten

edublogs.org – free education blogs to anyone who wants them

incsub.org
James Farmer lanceert een voorstel aan leerkrachten en andere onderwijs-betrokkenen om een account aan te maken op www.edublogs.org en op die manier snel en gratis te beginnen met een free education blogs to anyone who wants them. Het gaat hierbij wel om een individuele blog, en niet zo’n gezellige groepsblog als edublogs.be.
Nu heb je dus een extra plek als je collega’s-leerkrachten of vrienden wil aanzetten om te beginnen met een blog over onderwijs. Zouden we onze minister niet voorstellen om te beginnen met Vandenbroucke.edublogs.org ? Of wat dacht je van Guimardstraat.edublogs.org?

Onderwijs Actua

Leuvense studenten buizen 3 proffen
Drie Leuvense proffen met een tijdelijke aanstelling mogen volgend academiejaar geen les meer geven aan de universiteit. Dat meldde De Standaard vandaag. Bij de evaluatie van hun onderwijscapaciteiten door de studenten kregen ze alledrie een onvoldoende, en wordt hun aanstelling dus niet verlengd. Het interne kwaliteitssysteem van de Leuvense universiteit – waarin permanente onderwijscommissies centraal staan – lijkt dus te functioneren, al blijft het een open vraag of dit ook met vastbenoemde docenten zou kunnen gebeuren.
Lees verder bij DS Online.

Onderwijs Actua

Tuchtprocedure tegen professor UGent
De Standaard meldt dat de Universiteit Gent een tuchtprocedure gestart is tegen een prof die al 10 jaar geleden van onregelmatigheden verdacht werd, en nu beschuldigd wordt van het opzetten van een postgraduaat van een bedroevend laag niveau enkel omwille van de inschrijvingsgelden. Een dergelijk feit kan misschien aanleiding zijn tot een discussie over ‘academische vrijheid’, ‘kwaliteitscontrole van universitair onderwijs’ en ‘academische deontologie’. Al gaat het waarschijnlijk om een spreekwoordelijke ‘rotte appel’ en mag je zeker niet veralgemenen.
Lees verder bij DS Online.

Deense leerlingen willen af van incompetente leerkrachten

Even een internationaal actua-bericht tussendoor.

De Deense scholierenvereniging (DSE) is een opmerkelijke campagne begonnen, ook in de nationale Deense pers. Ze willen aandacht vragen voor het feit dat het bijna onmogelijk is om incompetente leerkrachten te ontslaan. “Het kan toch niet zijn dat het zo goed als onmogelijk is om een leerkracht te ontslaan, behalve dan voor geweld of misbruik. Ook als leerkrachten niet naar behoren functioneren, moeten ze kunnen ontslagen worden,” aldus Alexander Grandt Petersen, de voorzitter van de scholierenvereniging.
Petersen vervolgt: “Nu is het al te vaak zo dat ongemotiveerde leerlingen of veeleisende ouders verantwoordelijk gesteld worden voor de problemen in de ‘folkeskole’, terwijl vaak ook de leerkrachten niet in staat zijn om de klasgroep sociaal te laten functioneren en een behoorlijk inhoudelijk niveau te behalen.”
“Deense leerlingen willen af van incompetente leerkrachten” verder lezen

Verbeterde Podcasting

Eindelijk zijn we zover. De ‘enhanced podcast’ is er! Dit is waarschijnlijk wat de podcast nodig had om bruikbaar te worden in m-learning (mobiel leren)!
Via de edu_rss van Stephen Downes kwam ik op het spoor van een handleiding door Phillip Torrone over het maken van ‘enhanced podcasts’.

Apple Podcast Icon
Waarom is dit een revolutie? Omdat je nu niet meer naar een ongestructureerde audio-stroom hoeft te luisteren. Eindelijk kan je chapter-tracks toevoegen, illustraties of slide-shows. Opeens worden – in mijn bescheiden opinie – podcasts nuttige leermaterialen. Voordien was de beperking tot zuivere audio een serieuze molensteen rond de nek van de podcast. Zeg nu zelf: wie wil – of kan – er gericht naar een stuk audio van 45 minuten of een uur luisteren om daar een boodschap uit te halen of om er iets uit te leren.
“Verbeterde Podcasting” verder lezen

Stephen Downes – Principes van effectief e-leren

Via Wilfried Rubens’weblog dit leuke stukje gevonden van de hand van Stephen Downes over drie principes die succesvol van onsuccesvol e-leren onderscheiden.

  • Interactie – het gaat hierbij vooral om interactie met de leerstof, en minder met andere lerenden. Dit is wat moeilijk te slikken voor aanhangers van sociaal constructivisme, maar er zit wel wat in zijn argumentatie.
  • Gebruiksvriendelijkheid: ‘consistency’ & ‘simplicity’ – Deze twee aspecten van gebruiksvriendelijkheid zijn inderdaad al langer algemeen aanvaard in de wereld van de mens-machine interactie. ‘Consistency’ geeft aan dat je doorheen je e-leermateriaal best een gelijke interface en een gelijke structuur hanteert, waardoor je materiaal en de interactie ermee voorspelbaarder wordt. ‘Simplicity’ verwijst dan weer naar de nood om je materiaal zo simpel mogelijk te maken, zonder al teveel toeters en bellen.
  • Relevantie – Zoals Wilfried Rubens in zijn commentaar aangeeft, is het begrip relevantie het moeilijkste te plaatsen en te definieren. Relevantie is immers afhankelijk van de plaats en de context van, en de toegang tot het e-leermateriaal. Het idee van anytime anywhere learning is iets wat Rubens niet zo genegen is, en wat inderdaad een natte droom van heel wat commerciele leveranciers lijkt te zijn.

“Stephen Downes – Principes van effectief e-leren” verder lezen

5-jarige kleuter in de boeien

Zaterdagavond in De Standaard Online gelezen, en dadelijk gaan natrekken op een Amerikaanse website, wegens bijna niet te geloven:
De politie van St.Petersburg (Florida) heeft een kleuter van 5 jaar met metalen handboeien geboeid naar haar moeder gebracht, omdat de juf, en de directrice haar niet konden kalmeren. Je kan zelfs de volledige video’s van het incident gaan bekijken op de site van een lokaal TV-station.
Je moet het zien om het te geloven … Het gaat om een situatie die zich zo vaak voordoet – een kind dat in een crisis terecht komt en niet te kalmeren lijkt – en die je vaak simpel met een korte periode van ‘time-out’ kan oplossen, maar dat wordt de Amerikaanse kleuterjuffen blijkbaar niet aangeleerd. Waar gaan we naartoe?

Wilfred Rubens: Voor-en nadelen van (t)e-learning

Net een leuke post tegen het lijf gelopen. Wilfred Rubens – een actieve Nederlandse edublogger – maakt een kort persoonlijk lijstje van voor-en nadelen van technology enhanced learning.

Net een leuke post tegen het lijf gelopen. Wilfred Rubens – een actieve Nederlandse edublogger – maakt een kort persoonlijk lijstje van voor-en nadelen van technology enhanced learning. Hij beperkt zich hierbij niet tot e-leren in een ‘onderwijs’-context, maar betrekt ook professioneel e-leren (in bedrijven) bij zijn behandeling van (t)e-leren.

Zo geeft hij bijvoorbeeld aan dat niet alle leerdoelen bereikt kunnen worden met e-leren. In het algemeen geeft zijn bijdrage een – naar mijn gevoel – redelijk gebalanceerd beeld van (t)e-leren, al is ze niet volledig. Zo gaat hij niet in op de verschillen in bruikbaarheid van e-leren voor verschillende leersituaties: zo zullen voor e-leren aan secundaire of hogere onderwijsinstellingen andere voor-en nadelen gekoppeld zijn, en zullen voor on-the-job training weer andere aspecten belangrijk zijn.

Wilfred vraagt mensen expliciet om te reageren en bij te dragen aan zijn overzicht. Alleen daarheen, zou ik zeggen.