Nieuwjaar: tijd voor voorspellingen, ook in e-leerland

Nieuwjaar is niet alleen het moment voor goede voornemens en beste wensen voor vrienden, familie en collega’s, het is ook een moment voor reflectie en vooruitkijken. Ook in de blogosfeer is het een gewoonte aan het worden om zich in de rustige periode rond Kerst en Nieuw te wagen aan een voorspelling of een trendanalyse.
Kristallen bol
Een kleine greep uit het aanbod:

Wat leren we uit al die artikels?

  • Ten eerste dat we met zijn allen te weinig tijd hebben om al die dingen kritisch te lezen (al wil ik wel nog tijd voor vrijmaken deze maand).
  • Ten tweede dat er op het vlak van technologie zoveel verschuivingen aan de gang zijn dat voorspellingen op het vlak van technologie erg moeilijk zijn.
  • Ten derde kunnen we vaststellen dat didactische veranderingen waarschijnlijk niet zo’n vaart zullen lopen. Het (hoger) onderwijs is (en blijft voorlopig) een sterk inerte entiteit. De meeste veranderingen zitten er waarschijnlijk aan te komen in volwassenenonderwijs en levenslang leren, waar het netwerkleren sterk toeneemt.
  • Ten slotte is duidelijk dat onderwijs zonder het Web volstrekt ondenkbaar wordt. Zaak is nu nog om goede werkvormen, situaties en evenwichten te vinden.

e-Leren in de volwasseneneducatie: Workshops, cursus, netwerk

In Vlaanderen roert zich wat op het vlak van e-leren specifiek gericht op leerkrachten / docenten uit de volwasseneneducatie. Onder impuls van de vzw diva wordt Toll-net ingericht, een netwerk van geïnteresseerden in technologie-ondersteund levenslang leren.

  • Er wordt per provincie een reeks hands-on workshops georganiseerd over zin en onzin van e-leren in de volwasseneneducatie, waarvan in mei en juni de eerste reeks loopt. Meer info in deze pdf
  • Er zal in het najaar een online cursus ingericht worden, speciaal gericht op lesgevers uit alle sectoren van de volwasseneducatie, die voortbouwt op de Eliseleren-cursus van de voorbije jaren.
  • Er wordt een netwerk opgestart voor geïnteresseerde lesgevers, binnenkort ondersteund door een interactieve website, waar indrukken en materialen gedeeld kunnen worden.

Ik zou zeggen: “Zorg dat je erbij bent, want het belooft erg interessant te worden”. En haast je als je wil inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt.

Bevraging leerkrachten over didactisch gebruik ELO’s

Eind vorig jaar is de sector Internationalisering van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gestart met een nieuw Comenius project om opleidingsmateriaal en een training te ontwikkelen voor leerkrachten die inhoudelijk (in de les) met een elektronische leeromgeving (bvb Smartschool, Fronter, Dokeos, Blackboard,…) aan de slag willen. De naam van het project is TACCLE : Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Environments.

Eén van de onderdelen van het project is een beperkte bevraging bij leerkrachten over hun behoeften ivm leeromgevingen. Men zegge het voort.

Studeren waar en wanneer je wil

Komt het door mijn werk aan de Open Universiteit Nederland, dat de berichten mijn aandacht trekken, of is er echt een groei merkbaar in het afstandsleren in Vlaanderen? Op maandag werd mijn aandacht getrokken door een bericht in DS Online met als titel Studeren waar en wanneer je wil, over het Open Hoger Onderwijs aan de hogeschool Katho. Vooral dit citaat vond ik opmerkelijk:

Het valt de docenten daarbij op dat veel studenten helemaal geen behoefte hebben aan fysiek contact. ‘Via de virtuele contacten wordt een echt community-gevoel gecreëerd’, aldus nog Halsberghe. ‘Vaak zijn die contacten zelfs intenser dan in levenden lijve.’

Contacten met de ‘gewone’ studenten van de hogeschool zijn zeer beperkt. ‘We hebben eens gemengde, lessen gegeven, en dat is erg tegengevallen. De jongeren konden niet goed verdragen dat die volwassenen zo gemotiveerd waren.’

“Studeren waar en wanneer je wil” verder lezen

Online Educa Berlin 2007 – Intro

oNLINE eDUCA VENUEHet jaarlijkse Online Educa circus is weer op gang getrokken – Online Educa Berlin 2007 – en je kan via een aantal weblog- en twitter-bijdragen live meevolgen wat er gebeurt (zie bijvoorbeeld Wilfred Rubens’ lijstje). Samen met collega-edubloggers Tom en Fred zullen we proberen via edublogs.be dagelijks een samenvatting te brengen van enkele interessante topics of sessies.

Vanmorgen al een interessante ontwikkeling toen ̩̩n van de keynote speakers voor donderdagmiddag ziek bleek te zijn en een heel team Рwaaronder Tom en ondergetekende Рaan de slag moesten om een geschikte vervanger te vinden. Uiteindelijk bleek Graham Attwell bereid om de keynote (over Web2.0 in onderwijs) voor zijn rekening te nemen. Meer nieuws de volgende dagen.

Aankondiging: conferentie ePortfolio 2007, 18-19 Oktober Maastricht

Binnen twee weken (18-19 oktober) vindt in het MECC in Maastricht de 5e internationale ePortfolio conferentie plaats met als thema “Employability and lifelong learning in a knowledge society”. Het programma omvat zowel praktijkgerichte als meer academische bijdragen. Het volledige programma van Dag 1 en Dag 2 zijn beschikbaar. Op woensdag 17 oktober is er een plugfest, en zijn er enkele masterclasses en workshops. Momenteel zijn er een 200 tal deelnemers aangemeld, waarvan 70 Nederlandse, 40 Britse en maar 7 Belgische collega’s. Klopt het dan toch dat het elektronisch portfolio in Nederland en Groot-Brittanië actueler is dan bij ons? Er zijn in elk geval nog plaatsen beschikbaar, via de conferentie website.

Vlaanderen voorzichting met digitaal portfolio? – en andere interessante dingetjes…

eP2007In de laatste bijdrage van de Edusite reeks over ict in het Vlaamse hoger onderwijs gaat Niels Bakker in op de Vlaamse houding ten opzichte van het e-portfolio EduSite: Vlaanderen voorzichting met digitaal portfolio. Hij sprak voor zijn stukje met Wil Meeus van de VUB, en ik deel de analyse van Wil wel. Er is een zekere hype rond e-portfolio, maar de Vlaamse nuchterheid overheerst toch nog op het achterna-rennen van de hype. Op de conferentie ePortfolio2007 hoop ik er meer over te horen. “Vlaanderen voorzichting met digitaal portfolio? – en andere interessante dingetjes…” verder lezen

Teacher training empowered by new technologies – EDEN 2007 – 14-06-2007

Deze interessante parallelsessie werd geopend door 3 edubloggers in een trio-presentatie (was een leuke ervaring, trouwens). Maarten, Tom en ik hadden het over het gebruik van nieuwe tools in eliseleren.be, de online cursus over digitale didactiek, waarin we nu al een aantal jaren optreden als e-coaches.

“Teacher training empowered by new technologies – EDEN 2007 – 14-06-2007” verder lezen

EduSite: Leuke reeks over het Vlaamse hoger onderwijs

Op de Nederlandse Edusite – een SURF-initiatief waarvan ik de wekelijkse RSS-feed met interesse lees – loopt momenteel een kleine driedelige reeks over het Vlaamse Hoger Onderwijs door Niels Bakker. Tot nu toe zijn er twee artikeltjes van de drie al verschenen, en het geeft een leuk overzicht. Niels is met een aantal interessante mensen gaan praten, en brengt een (zij het niet altijd even genuanceerd) beeld van het Vlaamse Hoger Onderwijs. Deel drie zal gaan over het gebruik van eportfolio in Vlaanderen. Ik ben benieuwd, ook vanuit mijn rol in het organisatiecomité van de conferentie ePortfolio2007 in Maastricht… Hieronder alvast de twee verschenen stukjes…

Misschien zou edublogs ook zo’n reeksje kunnen maken over het Nederlandse onderwijslandschap? Ik merk toch wel dat er – ondanks het bestaan van het gezamenlijke accreditatieorgaan NVAO – een behoorlijke kloof bestaat tussen de twee onderwijsculturen (vanuit mijn beperkte uitkijkpunt aan de Open Universiteit). Er zit trouwens een leuke reclameclip van de OU aan te komen op TV1 en Canvas (met muziek van “The Scene” als thema). Jammer genoeg is die voorlopig alleen maar op het Intranet van de OU te bekijken/beluisteren.

Edubloggers @ Online Educa Berlin 2006 – Dag 1

Berlin - november 28, 2006 - http://flickr.com/photos/74629201@N00/archives/date-posted/2006/11/28/
(Picture uploaded by onlyberlin – Creative Commons licence by-sa)
Het Online Educa circus (2000 deelnemers verwacht !) is weer van start gegaan in Berlijn, en er is een uitgebreide delegatie van Vlaamse edubloggers en Elise-kerngroep-leden.
Binnenkort kunnen we er een groepsreis van maken – net zoals de Nederlandse collega’s vanuit SURF elk jaar doen.
“Edubloggers @ Online Educa Berlin 2006 – Dag 1” verder lezen

Web 2.0 Seminarie bij AVNet

Op dinsdag 14 november was er bij AVNet – K.U.Leuven een seminarie over Web 2.0, waarover ik geprobeerd heb life te bloggen – in het Engels op mijn weblog Stievie’s adventures in e-Learning: Web 2.0 Seminar at AVNet.
Twee ervaren edubloggers – Tom Wambeke & Maarten Cannaerts – gaven er toelichting over hun ervaringen met Web 2.0 en mijn collega Bieke gaf afsluitend een antwoord op een paar vragen die vooraf gesteld waren. De sessie is online beschikbaar via deze link.
Naar goeie gewoonte was het een moeilijke evenwichtsoefening tussen ‘Veel info’ en ‘Gerichte info’. Ik hoop dat de opdracht gelukt is .

EDEN Research Workshop – Barcelona

Foto van Castelldefells (c castelldefels.com)
Collega edublogger Tom Wambeke zijn op de tweejaarlijkse EDEN Research Workshop in Barcelona. Een behoorlijke Vlaamse aanwezigheid hier: uit KHLim, UHasselt, Katho, K.U.Leuven.
Het belooft interessant te worden: Leuke keynotes (heb net al even kort met Stephen Downes gepraat), maar ook interactieve sessies (3 x 5 minuten presentatie, rest debat). We kijken er naar uit, en proberen af en toe live te bloggen.

Internationale lezingenreeks van start op 11 oktober

Venus project logo
Op 11 oktober om 16u30 start er een internationale lezingenreeks met topsprekers. De lezingen zullen niet alleen aan de deelnemende instellingen via videoconferentie kunnen gevolgd worden, maar worden ook live aangeboden via een interactieve webstroom.

De VENUS Seminars reeks geeft zowel studenten als andere geïnteresseerden de gelegenheid om actief deel te nemen aan seminaries van wereldbekende sprekers. Sprekers als water-econoom Riccardo Petrella, Europese instellingsdeskundige Wolfgang Th. Wessels, moraalfilosofe Joanne Ciulla en de Leuvense geneticus Jean-Jacques Cassiman komen spreken over het thema van de 2006-2007 seminaries “Global Issues for the European Citizen.” In het voorjaar staan nog meer sprekers op het programma, waaronder edublog-goeroe Stephen Downes, cultuurfilosoof Derrick De Kerckhove en futuroloog Risto Linturi.

“Internationale lezingenreeks van start op 11 oktober” verder lezen

Wordt universiteit/hogeschool een virtueel instituut?

Wilfred Rubens verwijst in zijn blog via-via naar een bijdrage van een Nederlandse consultant – Micky Huibregtsen – over de toekomstige rol van universiteiten in de kennismaatschappij: Universiteit op weg naar virtueel instituut.
De auteur vermeldt 3 belangrijke domeinen die aan het verschuiven zijn:

  1. De locatie van de universiteit verdwijnt: de universiteit komt naar de student en niet omgekeerd. De student wordt het centrum van de activiteiten en via elektronische weg zal de universiteit naar hem/haar toekomen.
  2. De levensfase waarop de universiteit zich richt is aan het verschuiven, waarbij de nadruk meer en meer verschuift naar het leven lang leren. Meer en meer moeten universiteiten (en volgens mij ook hogescholen) een aanbod brengen voor werkstudenten, deeltijds studerenden, e.d.
  3. Universiteiten en hogescholen raken meer en nauwer betrokken (zelfs verweven) met andere actoren in de samenleving. De ivoren torens verdwijnen stilaan.

“Wordt universiteit/hogeschool een virtueel instituut?” verder lezen

BlackBoard kan nu ook Podcasten (als je de extensie koopt)

Tegrity Campus
Interessante evolutie:
SurfNet rapporteert over een zgn. Building Block voor BlackBoard van het bedrijf Tegrity. De building block laat studenten toe om een ‘Subscription’ te nemen op de podcasts in een bepaald vak, en de pod- of vodcasts automatisch op zijn iPod in te laden.
Aan de kant van de docent zou het ook gaan om een “one button” operation, waarbij de docent een start knop duwt aan het begin van de les, en een stop-knop aan het eind, waarna de software automatisch ‘chapters’ en afbeeldingen toevoegt, en de podcast publiceert. Je kan hier een paar voorbeelden beluisteren, waarbij dadelijk duidelijk wordt hoe belangrijk geluidskwaliteit is.

(Figuur eigendom van Tegrity.com – te vinden op http://www.tegrity.com/podcasting.php)

Actua 25/03/06: Zieke leerlingen krijgen les via internet

Bednet: Zieke leerlingen krijgen les via internet
De vzw Bednet krijgt subsidies voor een proefproject waarbij ze via breedband internet een interactieve leeromgeving en een virtuele speelplaats willen scheppen.
Lees meer bij DS Online

Steeds meer zwevende leerlingen
Zo’n 6500 leerlingen (waarvan 3/4 ouder is dan 18 jaar) verlaten de secundaire school zonder zich ergens anders opnieuw in te schrijven. Vooral verontrustend is dat ook het aantal uitschrijvingen in het deeltijds beroepsonderwijs sterk stijgt. Blijkbaar is ook deze flexibele vorm van onderwijs niet genoeg aangepast aan haar doelgroep.
Lees meer bij DS Online of in het Rapport leerplicht 04-05 bij het het dept. Onderwijs

Erasmusprogramma steeds populairder
Statistieken van de Europese commissie tonen dat het studenten-uitwisselingsprogramma Erasmus steeds populairder wordt. En toch blijft internationale uitwisseling beperkt tot een kleine minderheid van de studenten. Daar wil de Europese Commissie nu deels aan verhelpen door het invoeren van “Virtuele mobiliteit“, o.a. door projecten te financieren in het kader van haar e-learning programma.
Lees meer bij DS Online of via deze Europese overzichtswebsite.

Education Guardian over technologie aan universiteiten

In een artikeltje met als titel “Universities adapt to a shrinking world” beschrijft de onderwijsbijlage van The Guardian een aantal trends in technologie-ondersteund universitair onderwijs.
De teneur is dat er meer en meer wordt overgestapt naar OpenSource toepassingen allerhande, omdat de gekende elektronische leeromgevingen als Blackboard niet flexibel genoeg zijn. Het artikel vermeldt een uiteenlopend gamma van technologieën zoals Moodle, Shibboleth, iPods, maar ook de low-cost videoconferentie-tools FlashMeeting en Hexagon.

Virtuele mobiliteit: zin of onzin?

Vanuit de e-Leru bijeenkomst in Stockholm wil ik graag een vraag formuleren.

Zou een student die in Vlaanderen studeert geïnteresseerd zijn om via e-leren 1 of enkele ‘opleidingsonderdelen’ in Leiden/Heidelberg/Milaan te volgen als keuzevak?

Sta me toe van even de achtergrond van de vraag toe te lichten:
“Virtuele mobiliteit: zin of onzin?” verder lezen