Als vreemde eend in Wonderwijswereld – Edushock Leerfestival

edushock

Op 11 december kon je het 2e Edushock Leerfestival bijwonen in het ICC in Gent. Zoals het in onderwijsmiddens past, braafjes op een woensdagnamiddag zodat er geen onmogelijke kunstgrepen nodig zijn om een grotere opkomst te verzekeren, een groter publiek te bereiken en als deelnemer makkelijk zelf te kunnen beslissen over je aanwezigheid.

Om een relaas van deze uiterst aangename namiddag te hebben, moet je maar even Twitter doorzoeken op #elf13 en @edushock. Ik wil me hier beperken tot een paar impressies en observaties…. als vreemde eend.

De keynotes waren een duidelijke poging om andere vreemde eenden uit andere werkterreinen hun licht te laten werpen op onderwijs. Peter Hinssens (@hinssen) was de waardige vervanger van de mensen van Kennisnet en wellicht nog beter geplaatst om even een por te geven richting toekomst. Vertrekkend vanuit de technologische en digitale (r)evolutie rondom ons, kon je niet anders dan vaststellen dat verandering onontkoombaar is. “Het is 5 na 12.”

De keynote van Joan De Winne(@joandewinne) legde de focus op leiderschap in tijden van verandering. Als dat niet kan tellen als een vingerwijzing? En dan toch opvallend hoezeer de “officiële instanties” afwezig waren op een leerfestival dat als missie heeft : “We willen impact hebben op directies en beleidsmakers, leerkrachten, studenten en onderwijsindustrie.”

De meeslepende, overdonderende keynote van Frank Van Massenhove (@FVMas) hield de volledige zaal een uur lang muisstil… zelfs het aantal tweets zakte op dat moment aanzienlijk.

 

De boodschap kwam over: “Onderwijs moet veranderen. En jullie kunnen het.”

 

Verder waren de hele trits aan “workshocks”, doe-sessies over “flipped classroom“, “activerende werkvormen”, de Max-methode, enz enz

Een mens kan nu eenmaal niet alles tegelijk volgen. Daarom is mijn indruk wellicht zeer fragmentarisch maar ik vond het opvallend dat:

 • technologie en digitalisering weinig aan bod kwam
 • didactiek sterk op de voorgrond kwam (maar goed ook)
 • er heel wat “grass root” projecten werden voorgesteld zoals de MaxMethode en de implementatie ervan in 1 school
 • er netjes buiten de invloedsfeer werd gebleven van visitaties, inspecties, leerplannen, koepels, …
 • onderwijsvernieuwing vooral leeft aan de basis (gelukkig maar)
 • daarentegen onderwijsstructuren en -koepels uit het zoeklicht bleven of zelfs afwezig waren
 • enthousiasme aanstekelijk werkt
 • vreemde eenden kunnen helpen (you are as strong as your network is)

Ik wil de organisatoren uitdrukkelijk en bij name bedanken voor zo’n geslaagde namiddag vol inspiratie en passie. Onderwijsvernieuwing is dus volop aan de gang maar er zijn meer Edushock Leerfestivals nodig om het vuur brandend te houden.

#elf13#onderwijsvernieuwing van binnenuit zal sneller gaan dan van bovenuit”.

 

Mobile leerinhouden maken: een vak apart met valkuilen

foto 2Al doende leert men. Dat ondervonden we tijdens onze eerste stapjes op het vlak van mobile leerinhouden.

Algemene tools en apps genoeg op de respectievelijke Google en iTunes Stores. Maar als je zelf leerinhouden wil ontwikkelen/samenstellen/aanbieden, heb je een behoorlijke leercurve voor de boeg. Met de nodige onverwachte obstakels.

Native en offline

Twee apps die we ontwikkelden als Proof of Concept waren “native” voor iPad: snijtechnieken en kooktechnieken. “Native” is dus ontwikkeld in xCode, de programmeertaal om een app te maken voor iPhone en iPad. Niet eenvoudig en meestal niet haalbaar met de doorsnee kennis van een lesgever.

Je kon met deze 2 apps tekst, multiple choice oefeningen en video’s consulteren over de verschillende messen, snijtechnieken en basis kooktechnieken. Deze apps zijn nooit in de iTunes Store beland, maar enkel op een aantal iPads gezet die ter beschikking waren in onze opleidingskeukens.

De reacties van de leerders en lesgevers waren onverbloemd positief. Een korte greep uit de respons achteraf:

 • Ad hoc consulteerbaar (dus niet meer naar een (ander) computerlokaal, inloggen enz.)
 • Fragmentaire consultatie (snel even iets opzoeken)
 • Geen internet nodig
 • Te gebruiken voor klassikaal (aan de beamer) en individueel
 • De iPad zelf “viel ook in de smaak” omdat je handelingen kan filmen en zo voorbeelden verzamelen hoe je wel/niet bepaalde snijtechniek toepast. (zelfevaluatie en peer-to-peer)
 • Gebruik door twee leerders om in te oefenen en elkaar te helpen
 • Absoluut gebruiksgemak en eenvoud
 • Alle leerinhoud verzameld zonder afleiding of technische hoogstandjes voor de leerder
 • “Dit is beter dan klassikale lessen”.

Toch stelde het ons voor moeilijkheden en vragen:

 • Met 4 iPads kan je het beheer nog wel aan, maar wat als je er 10, 25 of meer moet beheren?
 • Naast device management heb je ook app management. Apps beheren zonder iTunes Store is een echte kopzorg. En maar gedurende beperkte tijd mogelijk omdat je slechts 1 jaar een app op deze manier kan installeren.
 • Het geheugen van de iPads liep snel vol met eigen videofragmenten
 • Op afstand beheren van iPads vergt wifi (die er niet was in de opleidingskeuken).
 • BYOD (bring your own device) is niet van toepassing, want de apps waren niet beschikbaar in de Store
 • Enkel toepasbaar voor leerinhouden zonder scores of tracking.
 • Zoals eerder gezegd is xCode nu ook niet de eenvoudigste programmeertaal.

Webapp en offline

Na deze twee proefstukken ontwikkelden we drie apps “Heftruck”, “Tablet op het werk” en “Help, ik moet solliciteren”. Ook weer een technische Proof of Concept om de ervaringen uit vorige apps om te zetten in beter, sneller, makkelijker.

Drie valkuilen werden vermeden: geen xCode, geen gedoe met iPad-beheer, DIY (do it yourself) installatie door de lesgever,…

Webapps zijn gemaakt in HTML(5) en worden daarna “verpakt” om in de iTunes Store of Google Play aan te bieden. Een technische drempel maar toch al heel wat eenvoudiger dan xCode. Met een goede html-editor kom je al snel op weg.

Maar het aanbieden op iTunes is echt niet zo eenvoudig. Je hebt heel wat opzoekwerk te doen en veel onduidelijkheden te overwinnen (en een Apple Developper account van 200 euro per jaar).

Conclusie: aanmaak makkelijker en hosting moeilijk.

Je kan de videofragmenten in jouw app insluiten (offline). Het nadeel is dat het geheugen van iPad al snel volloopt. Maar het blijft allemaal mooi offline als je niet over wifi beschikt in jouw opleidingsinstelling. Als je verwijst naar youtube-fragmenten, ben je toch weer verplicht een internetverbinding te hebben. Dilemma dus.

Als conclusie voor beide voornoemde POC’s was het doelpubliek (leerders en lesgevers in technische secties) uiterst geschikt. Zij hebben niet onmiddellijk en makkelijk een computer bij de hand en wensen het leermateriaal te consulteren zonder tracking of inloggen. Of zij wensen de tablet als didactisch instrument te gebruiken (bv. video-opname voor zelfevaluatie). Een app was dus niet strikt noodzakelijk.

Inhoudelijk zijn er toch ook verschillen tussen deze voorbeelden te vinden. “Heftruck”, “Snijtechnieken” en “Kooktechnieken” zijn meer bedoeld als consultatie van nuttig materiaal.

“Solliciteren” en “Tablet op het werk” hebben al meer een opgebouwd leerpad en dus nuttig voor gestructureerde zelfinstuctie.

“Frans@Work” (op iTunes of Google Play) is gaat nog een stap verder. Deze App focust op fragmentair en themagerichte zinnen en woordenschat. Er is een spelelement ingevoegd waarvan je de resultaten op Facebook deelt. Wellicht is dit inhoudelijk de beste weg om mobile native apps aan te bieden. De app is ontwikkeld in html5 met PhoneGap zodat het iets makkelijker is om voor beide toonaangevende platformen (IOS en Android) aan te bieden.

Nu werken we een derde POC uit: Online Mobile sites

Hierover meer in een volgende blogartikel waar we de voordelen aantonen met een case en enkele handige tips en trics.

 

Mocht je vragen/opmerkingen/suggesties hebben, post ze gerust in de comments.

 

Mobile en leren: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen?

start2De opkomst en algemene doorbraak van mobile, tablets, smartphones, apps, responsive design en binnenkort 4G dwingt de opleidingswereld zich aan te passen aan dit nieuwe kanaal, dit nieuwe medium, deze nieuwe tools.

Immers uit marktcijfers blijkt enerzijds dat het aantal gebruikers van tablets en smartphones spectaculair stijgt. Maar ook binnen de literatuur over opleiding en didactiek blijkt deze tendens de hype voorbij en op weg van Proof Of Concepts naar een meer stabiele dienstverlening.

We richten ons dus hoofdzakelijk op volwassen leerders die de middelen hebben om deze apparaten en bijhorende kosten te dragen. Bovendien zullen de ermee gepaard gaande kosten nog kortelings dalen door bv. initiatieven vanuit de regering (regularisering mobiele tarieven). Maar evengoed scholieren kunnen niet meer zonder smartphone de deur uit.

We mogen ons echter niet laten meeslepen door de hype en alles onder de vorm van mobile apps aanbieden. Complementariteit, integratie, blended en meerwaarde moet voorop staan. Dat is hopelijk de les die we van e-learning hebben geleerd.

Tenslotte is de technologie van e-learning stilaan achterhaald en komen nieuwe standaarden naar voor. Scorm zal opgevolgd worden door TinCan. Dit laatste is een “e-standaard” die toelaat om leerinspanningen (formeel en informeel) te traceren en te verzamelen in een portfolio. Deze nieuwe e-standaard is dus meer geschikt om m-learning op te volgen en te “formaliseren”. Hoewel, ik heb nog geen operationele toepassingen ervan gezien.

De meeste artikels op blogs over m-learning beperken zich tot een lijstje van handige apps die het leren ondersteunen: een digitale notitieblok, een rss-reader, een fototoepassing, enz. Dit is slechts een basale vorm van mobile leren. Je gebruikt een apparaat om je leerinspanning te ondersteunen met apps die geen specifiek leermatariaal aanbieden. De lat zou toch hoger moeten liggen, niet?

Afhankelijk van de situatie (reële leeromgeving), leerdoelen, publiek … kan je toch keuzes beginnen maken over het gebruik van mobile leren.

Afbakening en positionering

Mobile dekt drie toepassingen:

 1. het leren/certificeren/informeren/testen/oriënteren met tablets en smartphones door middel van apps
 2. het leren/certificeren/informeren/testen/oriënteren met tablets en smartphones door middel van mobiel surfen (wifi-3G) (consulteren van de elektronische leeromgeving valt hier ook onder).
 3. het leren/informeren/oriënteren door middel van mobile publicaties (magazines)

Mobile kent twee toepassingsmogelijkheden/publiek:

 1. als kanaal om leermateriaal en testen aan te bieden aan de zelfsturende leerder (extern)
 2. als kanaal om leermateriaal en testen aan te bieden aan de lesgever & leerder in de reële leeromgeving (intern)

Mobile kan twee doelstellingen ondersteunen:

 1. het formeel leren met opgebouwde leerpaden en testen zoals e-learning en met losse assets onder begeleiding van lesgever (dus zowel extern als intern)
 2. het informeel leren door consultatie van losse leerassets of door aanbieden van regelmatige informatie à la vakmagazine (zowel extern als intern)

Deze matrix van positionering en afbakening is belangrijk om te bepalen waarin je wil en kan investeren als instelling en lesgever.

Het onderscheid tussen bv. formeel en informeel is zelfs voor e-learning nog altijd een twistpunt. We verwachten daarom evenzeer veel interpretaties rond m-learning. Misschien helpt dit kader je al even op weg. Ook al zitten in dit kader nog hiaten. Die kan je als lezer zeker aanvullen via de blogcomments. Maar je zal alvast de spreekwoordelijke ezel vermijden door er even op voorhand stil bij te staan.

Waar e-learning bij uitstek moeite mee had, was de integratie in de reële leeromgeving (klas, lesatelier, werkplek in industriële omgevingen…). Zeker in opleidingen voor handvaardigheidsberoepen. Mobile leren schept vooral hier hoge verwachtingen.

 

In een volgend blogtekstje zal ik wat concrete realisaties beschrijven en er conclusies uitlichten.

Hoe je iPad scherm filmen?

Soms heb je een opname nodig van je iPad scherm. Apple heeft het om duistere redenen niet zo makkelijk gemaakt.

Daarom ging ik op zoek en vond deze oplossing.

Het kost je 15 euro voor permanent gebruik, maar je kan het wel 10 minuten gratis proberen.

 

Hoe ging ik te werk?

Voorbereiding.

1/ Zorg dat je een software hebt om jouw computerscherm te filmen. Ik gebruikte hiervoor het gratis http://screencapturer.com/

Maar ieder ander programma is ook goed.

2/ Download Reflector op jouw computer. Dit programma is dus 10 minuten gratis. https://www.reflectorapp.com/

3/ Zorg dat zowel je computer als jouw iPad op dezelfde Wifi aangesloten zijn.

Opname.

4/ Start Screencapturer om je computerscherm op te nemen

5/ Start Reflector.

6/ Dubbelklik op de Home van jouw iPad en scroll naar links tot je dit tegenkomt.

Dit is de “AirPlay” knop die je ook kan gebruiken voor wireless projecteren.

Klik dan op de computernaam waarmee je zal filmen en op “Synchroon”.

 

Nu kan je op jouw iPad scrollen, pinchen en apps openen en demonsteren. En intussen loopt de screenrecorder op jouw computer.

Stoppen.

7/ Dubbelklik homeknop op je iPad en schakel de AirPlay uit.

8/ Stop de software screenrecorder en bewaar jouw filmpje.

Duidelijk?

 

Het resultaat zie je hier: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151385931557628&set=vb.274968825936356

Wekelijkse tips over iPad op het werk kan je hier volgen: https://www.facebook.com/IpadOpHetWerk

Meer info over een webcursus over iPad? http://joblog.vdab.be/webleren/2012/11/index.html#entry-6a00d83452368b69e2017c3374c37c970b

 

Geen stilte voor de digitale storm.

Ik volg nogal nauwgezet de vakliteratuur via internet: didactische tools, evoluties, vernieuwingen…
Het laatste jaar is er vooral veel geschreven op Amerikaanse en Australische gespecialiseerde sites over de Ipad (of in het beste geval, de tablet).

Maar nu is ook de storm losgebarsten in Vlaanderen. Dikwijls wordt de Ipad naar voor geschoven als het ultieme en vernieuwend didactisch middel.
Maar wat ook opvalt is de resem aan negatieve reacties van al wie van verre en nog verder betrokken is of door de eigenverklaarde ervaringsdeskundigen.
Kijk eens naar de 130 reacties op het artikel in Het Laatste Nieuws over de school in Blankenberge.

Ik vat samen:

 • Spielerei en gadget
 • duur
 • monopolie van Apple
 • gezondheidswaarschuwingen voor scherm, wifistraling…
 • heimwee naar vroeger en de slechte jeugd van tegenwoordig
 • ondoordacht project
 • ondemocratisch
 • over mercantilisme tot ongeoorloofde handelspraktijk
 • veiligheid, schade en diefstal
 • schuld van de socialisten (sic!)
 • de teloorgang van het schoonschrift, de correcte spelling en het hoofdrekenen
 • ……

Het deed me allemaal sterk denken aan de boeren die geen treinspoor door hun wei wilden omdat de koeien geen melk meer zouden geven.
Hier en daar (ik tel er ongeveer 10) ziet een schuchtere commentator in 1 lijntje het positieve ervan in.

Ik wil graag toegeven dat enige omzichtigheid gepast is. De omstandigheden, merkbinding, prijs en diens meer zijn belangrijke variabelen in een onderwijsproject.
Ook daar moet je als schooldirectie rekening mee houden.
Maar intrinsiek moet je nu toch wel blind zijn om de voordelen van de mobiele digitalisering in de leeromgeving te ontkennen.

Zo vond  ik het bericht van de BAFA die vanaf dit jaar de Ipad invoert voor piloten in opleiding.
Het argument van zware boekentas komt ook hier weer op de voorgrond (helaas). Maar de tablet wordt evengoed gebruikt tijdens de vlucht om vluchtroutes te berekenen aan de hand van de ingebouwde GPS.
Zullen we het betreuren dat de piloten hun koerswijzingen nauwgezetter en in last minute berekenen?

Er is gelukkig ook al veel positiefs geschreven over het gebruik van tablets:
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5182
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4871
http://ipad-in-onderwijs.blogspot.be/
http://www.stationtostation.nl/1236/Tablets
Ik kan de lijst nog langer maken. Maar als je zelf iets nuttig vindt, zet je het in de commentaren?

Zelf ben ik ook bezig met de  implementatie van een proefprojectje met Ipads.
5 Ipads in een horeca-opleiding voor koks. Er zullen 2 eigen ontwikkelde apps op staan. Maar wat me vooral zal interesseren is het gebruik van de Ipad door cursisten.

 • Zullen ze zelfstandig dingen opzoeken en doornemen?
 • Zullen ze de ingebouwde camera gebruiken om hun eigen oefeningen of de demonstraties van de instructeur te filmen?
 • Zullen we dit materiaal weer kunnen herbruiken in nieuwe apps?
 • Zal efficiënter en meer op maat opleiding mogelijk worden?
 • Zal “het ding” meer gebruikt worden dan de computers die 3 lokalen verder staan (en aanzetten, en inloggen en….)?

Ik zal er wellicht nog over berichten.
Merk dus op dat dit geen 1:1 Ipadproject is.

Wat me wel opviel was het gebrek aan doorzichtigheid en standaarden voor ontwikkeling. Voorwaarden voor de Appstore veranderen regelmatig. Android is niet stabiel.
Tijdens de ontwikkeling voor dit pilootproject was kiezen steeds weer verliezen.
Bovendien zijn de apps onder de rubriek “onderwijs” echt wel teleurstellend.
Er is nog een lange weg te gaan voor mLearning ontwikkelaars. En voor de betrokken hard- en software bedrijven.

Wens me dus gewoon maar geluk met dit pilootproject en laat de commentaren over heiligschennis, doem en vagevuur maar achterwege.
Gewoon een pilootproject om de inhoud. Niet om het marktaandeel of de teloorgang van wat dan ook.

Open Source zet zich door: Ilias

Even een kort berichtje om jullie attent te maken op een seminarie dat net over de grens doorgaat (Etten-Leur).

ILIAS is een open source elektronisch leerplatform, maar je kan het ook zeer goed inzetten als Learning Content Management Syteem én als ontwikkeltool voor e-cursussen.

ILIAS biedt alle functionaliteiten die worden verwacht in een eerste klas LCMS zoals:

– SCORM naleving
– E-Learning content ontwikkeling
– Toetsen
– Wiki
– E-Portfolio
– Forums, Chat en mail.

Het wordt gebruikt in de academische wereld, gezondheidszorg, militaire opleidingen, commerciële ondernemingen
en non-profit organisaties. Door de huidige economische situatie is het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om
hun opleidingen en kennis in een complete open-source Electronische Leeromgeving te ontwikkelen en te plaatsen.

Als ict-verantwoordelijke, e-learningverantwoordelijke en ontwikkelaar kan je in 1 dag een overzicht krijgen van mogelijkheden, toepassingen en cases.

Lees hier de brochure over het seminarie. Maar haast je: laatste week van april!

13 jaar internet op school.

Als een mens een dag geen internet, geen digitale tv en geen telefoon heeft, doet hij gekke dingen. Zo ook uw edublogger. Opruimen… en dan een Clickx Extra uit herfst 1998 vinden over … “Internet in je klas”. En omdat je soms wel eens moet terugblikken om de huidige stand van zaken in te schatten, geef ik hier een greep uit die befaamde editie.

 

De cover en inhoudspagina komen al bevreemdend over… 292 url’s… waarvan slechts 38 didactische url’s (over chemie, geschiedenis, latijn, enz). Een artikel van 6 (zés!) pagina’s over zoeken op internet met Altavista (bestaat nog steeds maar is overgenomen door Yahoo!)…. Toen was zoeken nog een ambacht. Er waren immers 38 of meer zoekmachines. Kan jij er meer dan 5 uit het blote hoofd opsommen? (*Google, Google, Askjeeves, Bing en …Google?)

 

Lees even het eerste blad van “Je eerste stappen”. De ietwat betuttelende manier van uitleggen in dit artikel doet het ergste vrezen. Nu weet iedereen wat internet is, dat je een provider nodig hebt, enz.  Ik lees ook dat onbeperkt surfen op ISDN 9000 Bfr per jaar kostte. Voor de jongste lezers, dat is 225 euro. Betaal jij nu ook meer dan het dubbele?

Maar goed, technologisch zijn we in die 13 jaar toch wel vooruit gegaan: sneller, niet meer inbellen, wireless, Firefox en Chrome, streaming audio en video, 3D, sociale media…

 

Maar het meest interessante is natuurlijk het artikel met toenmalig minister Van den Bossche (geflankeerd door Fientje). Mijn gekleurde bril haalt hier een paar zinsneden uit. (Het artikel bestaat uit 3 pagina’s : pg1, pg2, pg3)

“We willen dat alle scholen over vier jaar beschikken over 1 pc per 10 leerlingen in de leeftijdsgroep van 9 tot 18 jaar.” Kan iemand even opzoeken hoeveel dat nu is? (Zet het maar in de commentaren bij dit artikel.)

“Ik juich het idee van ICT-coördinatoren toe maar sommige projecten draaien inderdaad te veel op het enthousiasme van één leerkracht. Het moet geïntegreerd worden in het schoolwerkplan.” Heb ik dat niet nog eens gehoord op seminaries de laatste tijd?

“Momenteel wordt een project afgewerkt dat het hele administratieve proces voor het eigen aanbod van schriftelijke cursussen automatiseert. In de toekomst  willen we die cursussen ook gaan aanbieden via Internet. Hierbij zullen bepaalde cursussen worden omgevormd met hyperlinks en aangevuld met geluidsfragmenten, interactieve oefeningen of video.”  Had hij het hier over Bis-Online? Je weet wel, dat project dat 5 jaar geleden is opgedoekt.

“Ik zie de opdracht van die regionale expertisenetwerken trouwens ruimer dan alleen maar nascholing. Ik verwacht dat ze ook technische ondersteuning gaan geven bij de installatie van het computerpark en het gebruik van programma’s. Een soort helpdeskfunctie dus…..” REN-Vlaanderen, dus. Intussen ook RTC’s.

“Drie doelstellingen. Ten eerste onderwijsmensen bewust maken van de educatieve mogelijkheden van ict. Ten tweede hen stimuleren om zelf in gang te schieten door het maken en aanbieden van goede praktijkvoorbeelden van modellen en methoden. Ten derde uitgebreide nascholing en opleiding aanbieden.” Het huidige Toll-net?

Je merkt ‘t. Nil novo sub sole. Zelfs cyberpesten was toen al een aandachtspunt. Maar toch… op technologisch vlak veel vooruitgang. En in iedere instelling is er nu wel een ELO, een ict-coördinator, een computerklas, digitale schoolborden… Leerkrachten zijn volop bezig met ict te integreren. Nascholingen links en rechts. Sociale media worden stilaan als kanaal en middel ingezet.

Ik nodig de lezer van harte uit om commentaren te posten. Ik lees graag hoe jij de situatie van nu inschat tov herfst 1998. En of je dergelijk artikel kan appreciëren. 😉

 

Talenonderwijs en talen in onderwijs – Uit het leven gegrepen.

De problematiek van talen in onderwijs en arbeidsmarkt heeft al liters inkt doen vloeien. Dus geen intentie van mij om hier nog eens een geutje bij te doen…
Ik wou simpelweg even signaleren wat een webcursist mailde naar de webcoach :

Ik heb tot mijn 6de middelbaar Frans gehad op school. Eerlijk gezegd heb ik dat nooit graag gedaan. Ik dacht altijd, waarom hebben we dat stomme Frans toch nodig… Toen ik van school af was, heb ik dat Frans, denk ik, volledig uit mijn geheugen gewist 🙂 want nu ken ik er echt niets meer van. Op zich niet echt een probleem vond ik…..tot ik werkloos werd. Nu besef ik dat het wel degelijk een gigantisch probleem is 🙂

Nu ik enkele keren gesolliciteerd heb naar een job die ik echt heel graag wilde, en wat ook echt iets voor mij was, wat me echt lag…ben ik geweigerd omdat mijn Franse kennis te wensen overliet 🙁

Bij deze heb ik mij ingeschreven voor deze cursus en ga ik mij opnieuw inzetten om Frans te leren…en ik ga proberen om het ook leuk te vinden 🙂

Met vriendelijke groeten

V.

Het verwondert me dat de recente talennota van minister Smet zo weinig weerklank heeft gevonden.
Ik lees er dat Nederlands de norm wordt in het onderwijs, dat diversificatie van (taal)leerpaden mogelijk wordt, dat Engels dan toch zal doorbreken als onderwijstaal, dat er een overdraagbaar (van onderwijs naar VDAB) talenportfolio komt, dat er native speakers zullen uitgewisseld worden, dat er beter “onthaalonderwijs” voor allochtonen komt…

Dus een trits van maatregelen en voornemens.
Misschien toch nog 3 voorbeeldjes aanhalen uit eigen beleving.

1/ In gesprek met Wim Veen verleden week  kwam het Engels als lingua franca aan bod. Hij verwonderde er zich over dat hogescholen en universiteiten nog altijd niet veralgemeend gebruik maken van het Engels als onderwijstaal.
(Die Nederlanders toch… altijd zeer praktisch ingesteld )

2/ Onderzoek wijst uit dat leerlingen hun vaardigheid in spelling verliezen naarmate ze het secundair onderwijs doorlopen. Dit bericht bereikte ook de Taalunie die prompt reageerde.

3/ Zoonlief heeft een buis voor Frans. Heel de klas trouwens. Aversie alom… Woordenschat rond automechanica… terwijl hij in electrotechniek zit en zelfs de Nederlandse vertaling van de woordenlijst niet snapt. Bij te sturen poging om geïntegreerd talen te onderwijzen dus.

Mocht je de tijd niet vinden om je klassikaal bij te scholen, gebruik dan eens onze taalkiezer zodat je de juiste online cursus volgt. En net zoals webcursist V hoop ik dat je toch weer plezier hebt tijdens jouw taalstudie. Met extra kans op werk.

Als iedere druppel telt.

Soms vallen projecten en nieuws wonderbaarlijk en ongepland samen.

Zo ook vrijdag laatstleden zat ik mijn dagelijkse portie nieuws te consumeren. TV-zender Eén bracht een nieuwsitem over de lacunes van startende verpleegkundigen. Het blijkt dat de onmiddellijke inzetbaarheid van afgestudeerden mindert : http://www.deredactie.be/permalink/1.1132215

Wil het nu toch wel lukken dat ik deze week 2 projecten heb afgerond voor verpleegkundigen en een nieuw zal opstarten.

Elke druppel telt.
Dat de rekenvaardigheid van van Jan Modaal vermindert, weten we al langer. Maar verpleegkundigen kunnen het zich niet veroorloven om rekenfouten te maken in doseringen.
Rekenen in de gezondheidszorg moet snel, nauwkeurig en onder stresserende omstandigheden. Een foute berekening van een dosering kan fatale gevolgen hebben en leidt in elk geval tot ernstige ongemakken en gevolgen bij de patiënt. Studies wijzen uit dat fouten nog te vaak voorkomen. Een doseringsfout komt minder vaak voor, maar heeft een grote kans op ernstige gevolgen en moet dus ABSOLUUT worden vermeden.
Het UZGent heeft in een samenwerking tussen de dienst Apotheek, de dienst Vorming en VDAB-Webleren een unieke e-learningmodule over Medisch Rekenen ontwikkeld.

Zo zie je dat op het kruispunt van Onderwijs, Werk en Bedrijfsleven, e-learning zijn steentje bijdraagt. En daar ben ik blij om.

De webcursus staat gratis ter beschikking voor ieder individu en je kan er hier meer over lezen: http://contact.vdab.be/webleren/2011/03/medisch-rekenen.html

Knelpuntberoep
Ik trap een open deur in met “Verpleegkundige is een knelpuntberoep”. Daarom lanceerden we als tweede online infosessie die voor verpleegkundige : http://vdab.be/infosessie/verpleegkundige/index.html

Nog even aanstippen dat op 18 maart 2012 de Dag van de Zorg zal georganiseerd worden.
Als iemand een goed idee heeft om dit online te promoten en zorgberoepen online in het zoeklicht te zetten, of als je een online “ziekenhuisgame” kent… geef me maar een seintje via  onze fanpage op FB.

Edubit – ELearningDay

Op maandag 28 maart werd E-LearningDay door Edubit georganiseerd. Edubloggers present dus…

Ik heb toch heel wat mooie presentaties gezien, nieuwe dingen en oude kennissen.

Omdat belofte schuld maakt, zet ik mijn eigen presentatie  over Tools online. Deze bevat ook een downloadknop van een interne studie over online authoringtools. Dus kijk er zeker  niet over als je ict-coördinator bent.

Ook een extra… weeral belofte… de thesis van Marlies over “motivatoren voor e-learning“.

Speciaal nog even de presentatie toelichten van Instruxion. Geert Coppens stelde het nieuwe business concept voor dat leidde tot Explania. Tijdens de vele projecten voor hun klanten werden regelmatig dezelfde generieke inhouden gevraagd. Daarom ontwikkelt Instruxion nu animaties met generieke inhoud voor eigen gebruik met behoud van copyright.  Als een bedrijf dan een aansluitend project heeft, kan er goedkoper ontwikkeld worden. En kunnen de generieke animaties ook voor anderen gebruikt worden.

De verzameling van deze generieke animaties vind je op Explania. Ideaal voor educatief gebruik en herbruik ! En als je zelf een goed idee hebt voor ontwikkeling, kan je het hen melden.

Digitale kermis

Van zaterdag 26 februari tot en met vrijdag 4 maart 2011 vindt de Digitale Week opnieuw plaats. Tijdens deze week worden digitale media in de kijker gezet met meer dan honderd gratis activiteiten in Gent. Digitaal.Talent@Gent – het programma van Stad Gent en OCMW Gent dat zich inzet voor digitale inclusie – organiseert daar bovenop samen met twintig partners de Gentse Digitale Kermis, een ludiek evenement waar iedere Gentenaar op een positieve manier kan kennis maken met de digitale wereld.

Nassim, medewerker van het VDAB-WebLeerTeam, nam een interview op met Sara Van Damme.

Beluister het even maar let op je lijn !

Inge vertelt dan weer wat VDAB hier nu te bieden heeft. Beluister ook dat fragment.

En wellicht wil je meer weten : bekijk dan de infopagina van stad Gent.

ICT-gereedschappen voor leerkrachten van de 21e eeuw

De Nederlandse ict-coördinator Leendert-Jan van Splunter heeft een engelstalig boekje vertaald EN BEWERKT :  “Tools for teachers of the 21st century” van Michael Zimmer.

Zelf schrijft Leendert-Jan op zijn blog : “Omdat ik veel van de in het handboek genoemde tools inmiddels ook kende en weet dat ze door
enthousiaste collegae, die actief bezig zijn met “onderwijs met ict”, worden gebruikt, leek het me nuttig een poging te wagen het boek te vertalen. Er zijn ook nog veel collegae die deze ictgereedschappen niet kennen.”

Mij lijkt het vooral  interessant om te lezen HOE een ander deze (dikwijls reeds gekende) tools inzet in de leercontext.

Volgende tools worden er besproken :

 • Twitter
 • Blogsoftware : Blogger, Edublogs, WordPress
 • Google RSS Reader
 • Social Bookmarks : Diigo
 • Glogster als een persoonlijk digitaal prikbord
 • presentatietoepassing Prezi
 • Online opslagplaats Dropbox
 • Online notitieboekje Evernote
 • Quizlet
 • Wallwisher als een gedeeld virtueel prikbord
 • Titanpad (online en real time samenwerken op een doc)
 • Skype
 • Wordle
 • GoogleSites en Weebly
 • Wikispaces
 • TimeRime ( Dit besprak ik zelf eerder al op deze blog. En is zelf toegevoegd door Leendert-Jan)

De pdf  haal je hier.

Nectar Plus Ultra

In de categorie “Toffe Tips” wil ik jullie een spel meegeven dat begrippen als “competentiemanagement, competentie-ontwikkeling …” bevattelijk verklaart. (Zet het geluid op!)

Zelfs als je geen docent of student in de HR/personeelszaken bent, moet je het toch eens proberen. Verwacht nu geen flashy toestanden maar een echt degelijk edugame.

Dit ESF-project met de welluidende naam COLIBRI heeft tot doel het competentiedenken in de sector chemie, kunststoffen en life sciences te ontwikkelen.
Maar zoals ieder zichzelf respecterend ESF-project, delen ze hun nectar via een site : http://www.colibriproject.eu/

Je vindt in de kennisdatabank wel 20 casussen uit bedrijven, heel wat bevattelijke teksten, nuttige links, ict-toolbox…

Een echte aanrader om een opdracht voor groepswerk rond te verzinnen. 🙂

Oh ja, er is een pagina waar je je bevindingen (voor verbetering) over het game kan meegeven.

E-Dinges

E-dinges is een driedaags evenement over onze informatiesamenleving, het digitaal Vlaanderen van morgen en overmorgen.

Aan de hand van een brede waaier aan activiteiten wil het zoveel mogelijk bezoekers aan het denken zetten over de impact die digitale technologieën (kunnen) hebben op wie we zijn, wat we doen en vooral waar we naartoe willen.

De overgang naar een digitale samenleving verloopt niet puur technologisch. Ze heeft mensen en generaties nodig die zich willen of moeten aanpassen aan veranderingen. Vaak versterken nieuwe technologieën bestaande ongelijkheden tussen mensen of vergroten ze de kans op nieuwe vormen van sociale uitsluiting. Vandaar de dubbele ondertitel: over leven en overleven in het digitaal Vlaanderen. De menselijke kant van de digitalisering van onze samenleving: daarover gaat E-dinges. Dit belangt ons allemaal aan.

Concreet bestaat E-dinges uit de ‘E-dinges Awards’ (donderdagavond 18 november 2010), de ‘E-dinges workshopdag’ (vrijdag 19 november 2010) en de ‘E-dinges festivaldag’ (zaterdag 20 november 2010). E-dinges gaat door in de gebouwen van het Vlaams Parlement, in het hartje van Brussel.

Meer informatie vindt u op www.e-dinges.be/over-e-dinges

Over het muurtje : serious game

Collega-bloggers schreven eerder al over serious games. Een kleine zoekopdracht levert toch al snel 20 artikels op deze blog (http://www.edublogs.be/?s=game).

Ik hoef dus niet dieper te gaan dan te rapporteren over mijn aangename dinsdag : een seminarie in Mons (of moet ik Bergen zeggen?) over Serious Game. Het eerste in Wallonië met envergure. En met een groot deelnemersveld.

De bijhorende website is maar 4 pagina’s groot maar de resem aan voorbeelden die opgevoerd werden, mochten er zijn. 350 aanwezigen hebben rustig het inleidend debat aanhoord over “wat? geschiedenis? nut? effect?” en diens meer.

Interessanter waren de  daarop volgende presentaties van enkele verwezenlijkingen :

Het meermaals gelauwerde en bekroonde Silverfit : een Hollands wii-game om mobiel (tijdelijk) gehandicapten of ouderen met plezier terug aan het bewegen te zetten. Zeer geslaagd. En met een kijkje achter de schermen, nl. welke technologie er voor deze game is gebruikt. Je staat er soms niet bij stil wat je daarvoor nodig hebt maar het Brusselse bedrijf Softkinetic leverde de engine voor 3D-rendering en objectherkenning.

 Taatu verbaasde me. 1,5 miljoen kids gebruiken dit platform reeds. Een 2,5D wereld waar je als kid veilig kan rondlopen en allerhande leren, bestuderen, interageren, maken, … VT4 was al blijkbaar eerder langsgeweest want je kon als avatar je eigen “The Block” inrichten. Maar ook meer educatieve mogelijkheden die je als bedrijf, instelling kan benutten. ( taatu youtube filmpje-moet je zeker even bekijken)

Fishing Cactus is een KMO uit Bergen (Mons!) die games als advertising gebruikt. Niet echt nuttig voor onderwijs dus. Maar toch ook hier een duidelijke opkomst van mobile.

Mijn favoriete presentatie : Bricomania is een 2,5D game van de Waalse firma Crossroads waar je als stagiair in een Doe-het-zelf-zaak begint te werken. Met alles erop en eraan. Je komt in contact met collega’s waarvan je moet leren, je planning opstellen, klanten vriendelijk adviseren enz. Een echt leuke manier om je eerste werkervaring eens te simuleren. Een echte aanrader !

Het vermelden waard : de publieksprijs en trofee Now.belle werd voor deze eerste editie uitgereikt aan Les Secrets d’Ombyliss van Belle Productions, een game waarin een kafkajaanse wereld wordt opgevoerd om inzicht te krijgen in en je te sensibiliseren voor het thema “fysieke handicap”. Knap, mooi vormgegeven. Serious? Ja. Educatief? Minder. Maar wel interessant.

Nog even voor “la petite histoire” (ja ik was helemaal ondergedompeld) : we kregen een game mee naar huis en de kids hier thuis hebben NeuroDyssée mogen uittesten. 16jaar (m) zegt : “pfff. Dat is een domme quiz. 15jaar (v) zegt niet meer dan “Deuuuheuuuu. Saaaahaaaai.” En 12jaar(m) zegt : “Mooooeeeeiiiilijk zeg.” Zo zie je ook weer dat je als gamemaker de bal soms dik mis kan slaan.

GameHub zoekt ideeën

Loop je al langer met een idee rond voor een edugame (serious game) voor jouw organisatie ? Maar weet je niet hoe, wat, waar, …?
Dan is deze oproep misschien iets voor jou.

“GameHUB” is een consortium van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), de Universiteit Hasselt, de Katholieke Hogeschool Limburg en GROEP T Internationale Hogeschool Leuven. Dit tweejarige project “GameHUB” wordt gerealiseerd met Europese (EFRO), Vlaamse (HERMES) en provinciale (Limburg en Vlaams-Brabant) middelen en start op 24 maart met een seminarie/informatieronde. “GameHub zoekt ideeën” verder lezen

Digitale Week 5 maart – 12 maart 2010

(Uit persbericht)
Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Dit jaar zullen er ongeveer 460 activiteiten plaatsvinden, een toename met 30% tegenover vorig jaar. Deze actie gaat uit van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale kloof te overbruggen.
Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen genieten van de voordelen van nieuwe (digitale) technologie en zij die dit niet kunnen. Hoewel 70% van de huishoudens in België over een computer beschikt, gebruikt slechts 59% van de bevolking dagelijks een computer. 64% van de huishoudens heeft toegang tot het internet maar het internetgebruik beperkt zich vooral tot het versturen van e-mails en het opzoeken van productinformatie. Dit illustreert dat computerbezit niet noodzakelijk gelijk staat aan frequent en vaardig computergebruik.
De digitale kloof in België wordt dan ook niet zozeer bepaald door het bezit van ICT, dan wel door de vaardigheden om ermee om te gaan. Daarom ijvert het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid voor het aanleren van ICT-vaardigheden en het verminderen van digitale drempelvrees. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Digitale Week, die het aanbod van lokale organisaties in de kijker zet en mensen zo laat kennismaken met de wereld van de multimedia.

Reclamespot voor de digitale week:

Haal veel meer uit LinkedIn

Logo_linkedin De netwerksite LinkedIn is je waarschijnlijk al bekend. Misschien heb je al een profiel of kreeg je al uitnodigingen om aan te sluiten bij het netwerk van mensen die je kent. Maar ken je ook de wàre kracht van LinkedIn? Wist je bijvoorbeeld dat LinkedIn ook een schitterend instrument is als je op zoek gaat naar een nieuwe job?

Die know-how kreeg VDAB van networking coach Jan Vermeiren.  Hij is de auteur van de boeken ‘Let’s connect’ en ‘Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken’ en dé specialist bij uitstek als het om netwerking gaat.  Je kan een light versie van zijn laatste boek op zijn site aanvragen. Hier verklappen we alvast de essentie.

Je vertrekt vanuit je doel, een nieuwe job vinden. De DOEN-oefening helpt je om je doel duidelijk te stellen. Daarna volg je een basisstrategie in 3 stappen:
• een aantrekkelijk profiel maken op LinkedIn,
• je basisnetwerk of eerstegraadsnetwerk opbouwen,
• je netwerk efficiënt en effectief verder uitbouwen.

Wanneer je dan op zoek gaat naar de juiste mensen die je kunnen helpen om een nieuwe job te vinden, maakt LinkedIn de connecties zichtbaar die je met hen hebt. En juist daarin schuilt de grote kracht van LinkedIn. Het geheim tot succes schuilt hem dus in je 2e-graads netwerk : de kennissen van je kennissen.

De volledige strategie die je naar je toekomstige job kan leiden, met alle details, voorbeelden en waardevolle tips vind je in een nieuwe webcursus ‘LinkedIn om een job te vinden’. De eerste reacties zijn al binnen, allemaal positief. Samengevat: warm aanbevolen!

Speciaal voor de edubloggers : hierbij een gratis en voor niets demo-toegang :

– surf naar http://e-leren.vdab.be
– Gebruikersnaam: st_dlinkedi
– Paswoord: f5z5etti

Maar dan moet je wel eerst onze netwerkgedachte delen !

Seminarie : E-Portfolio & E-Learning

Na het toch behoorlijke succes van het vorige seminarie met meer dan 60 deelnemers uit onderwijs, bedrijfsleven en sectoren, kan je weer eens op pad voor een seminarie rond E-Portfolio & E-Learning.

Een toegenomen bewustzijn naar competentie gebaseerde curricula doet de vraag naar goede e-portfolio‘s groeien. E-portfolio is een recente technologie die de organisaties/scholen binnen waait en die het levenslang leren ondersteunt. Het biedt de mogelijkheid aan organisaties, werknemers, studenten om hun kennis en hun competenties in kaart te brengen en/of uit te breiden.

In dit seminarie gaan we dieper in op het eigenlijke gebruik van e-portfolio’s, zowel in de bedrijfswereld als binnen het onderwijs.

Datum : 20-10-2009 van 13:30u tot 17:30u

Plaats : Anderlecht

Meer info en inschrijven : http://www.be-odl.org/si.aspx?id=332