UGent bouwt universiteit in Zuid-Korea

Via onze vrienden van De Standaard:

De Gentse universiteit heeft van Zuid-Korea de vraag gekregen om mee te helpen aan de bouw van een universitaire campus in Incheon, bij Seoel.
‘Samen met de universiteiten van onder meer Berkeley en Harvard zijn we gevraagd daar een deel van de campus op te zetten’, zegt rector Paul Van Cauwenberge. ‘Het gaat om een opleiding voor een duizendtal studenten, Koreanen en ook Chinezen. We mogen zelf het inschrijvingsgeld innen en dat ligt er een stuk hoger dan bij ons.’

‘We zijn ook verantwoordelijk voor de invulling van de wetenschappelijke staf. Een derde komt uit Zuid-Korea, de overige wetenschappers worden uit de rest van de wereld gehaald. Ook vanuit Gent zullen mensen naar daar gaan. De Zuid-Koreanen bouwen de infrastructuur.’

De universiteit krijgt binnenkort het definitieve voorstel. ‘We zullen dat aan het universiteitsbestuur voorleggen’, zegt Van Cauwenberge. ‘Ik ben enthousiast. Dit geeft onze instelling internationaal een gezicht.’

Of zoals hij hier in een uitgebreider interview zegt:

We waren een Gentse universiteit, vandaag zijn we een Vlaamse universiteit met een internationale uitstraling, en morgen kunnen we meedoen met de grootsten.

Stoer! Maar ronduit prachtig, toch? Een duidelijker erkenning voor de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs en het onderwijs aan de UGent in het bijzonder kan je toch niet krijgen zeker?

Studiedag Taccle

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is al langer in de klas voorhanden en stilaan breken ook elektronische leeromgevingen door. Het is een uitdaging om dit op een zinvolle manier in de klas te gebruiken. Technologie op zich is immers niet voldoende. Wie bij het lesgeven een ELO wil gebruiken, moet kwalitatief hoogstaande leerinhouden kunnen aanmaken en ze didactisch juist kunnen gebruiken.

Daarom is het belangrijk om leerkrachten te leren hoe ze zelf lesmateriaal kunnen ontwikkelen, hoe ze een leerpad moeten uitwerken, hoe ze hun leerlingen ermee laten omgaan en hoe ze ontwikkelde materialen met collega’s kunnen delen. Dit is het doel van het Europees gefinancierde TACCLE-project.

TACCLE voorziet in:

  1. een stap-voor-stap handboek met mogelijkheden en hulpmiddelen voor e-leren op maat van de leerkracht;
  2. op de praktijk gerichte nascholingen om vaardigheden te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de klas en bij het ontwikkelen van materiaal voor e-leren;
  3. een website boordevol informatie: www.taccle.eu;
  4. jaarlijkse internationale nascholingscursussen.

Op zaterdag 17 oktober worden de resultaten van TACCLE gepresenteerd op een studiedag aan het departement HABE van de hogeschool Gent (Voskenslan 270, 9000 Gent). Deelname aan deze studiedag is gratis (maaltijden inbegrepen). Allen daarheen dus!

Meer info en het volledige programma op de website.

Recht in de ogen

Filmposter Recht in de ogenSommige onder ons herinneren zich misschien nog het TV-programma “de acht” dat vanaf eind januari 2008 op één te zien was. Als alternatief eindwerk verbouwden zeven jongens en één meisje van de ‘vakschool’ SIBA in Aarschot een rijhuis in Herent tot een buurthuis. Eveneens een fantastisch idee qua onderwijsvernieuwing: aan de renovatie van een volledig huis leer je immers veel en krijg je een pak meer voldoening van dan wanneer je een muurtje moet bouwen op school dat een paar weken later weer moet afgebroken worden. Het bouwproject was echter slechts een alibi om de leefwereld van de acht jonge ketten te portretteren. Tegelijk maakte de reeks komaf met de vele clichés over het BSO aka het vakonderwijs.

Regisseur Julien Vrebos liet het echter niet bij deze reeks alleen. Woensdag aanstaande komt immers “Recht in de ogen” in de zalen: de film naar de TV-serie van de hand van dezelfde regisseur. Julien Vrebos vraagt het zichzelf ook af: “Waarvoor dienen die schotten tussen bso, aso en tso?” De man hoopt dat de film bijdraagt tot een andere visie, waardoor iedereen zelf het parcours kan uitkiezen dat hem het best ligt. Iets waar ondergetekende zich graag bij aansluit.

Crossposted op mijn eigen blog.

VTI Sint-Lucas in hogere sferen

VTI SL - UBA logoDat Frank De Winne hoog boven de wolken rondjes draait rond onze aardbol, zal iedereen ondertussen wel geweten hebben. Ruimtevaart is een discipline die tot ieders verbeelding spreekt en een prachtig staaltje van het menselijk vernuft. Dat Frank momenteel als eerste Europeaan boordcommandant is van het hoogtechnologische ISS, heeft dan ook zijn weerslag op vanalles en nog wat in ons landje. Een mooi voorbeeld is het project VTISL-ARISS: een jaar lang zijn leerkrachten en leerlingen aan het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas in Oudenaarde in de ban van ruimtevaart, het ISS en Frank De Winne in het bijzonder, en werden de lessen hiermee doorspekt. Het grote einddoel: een zendinstallatie bouwen met een zelf ontworpen Cross Yagi antenne en zo radiocontact maken met onze landgenoot tijdens een van zijn vele passages aan een rotvaart boven onze hoofden.
foto uit Het Laatste Nieuws
“VTI Sint-Lucas in hogere sferen” verder lezen

Reduceer het aantal onderwijsnetten!

Gents schepen van onderwijs, Rudy Coddens, pakt vandaag uit met een unieke samenwerking tussen onderwijsnetten in Gent. Concreet gaan het stedelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs in Gent samenwerken op vlak van technisch, beroeps- en deeltijds onderwijs: het onderwijsaanbod wordt onder elkaar verdeeld en de beide onderwijsnetten zullen elkaars infrastructuur kunnen gebruiken. Een goede zaak, uiteraard.

logo 20 jaar Go!Maar eigenlijk moeten we veel verder kijken. In Vlaanderen wordt onderwijs ingericht door de inrichtende machten van scholen en scholengroepen, die zelf dan weer aangesloten zijn bij een overkoepelend net. Zo is er het officiële net van de Vlaamse Gemeenschap (het Go! aka Gemeenschapsonderwijs), het net van de steden en gemeenten, het provinciale net, en daarnaast nog de vrije netten (officieel “vrij gesubsidieerd onderwijs”) zoals die van de geloofsgemeenschappen (katholieke net, joods, protestants,…) en de niet-confessionele netten die niet aan een godsdienst gebonden zijn maar eerder aan een specifieke leermethode zoals de Steinerscholen. Het staat elke privé-persoon of privé-organisatie immers vrij om onderwijs in te richten, voor zover voldaan is aan een aantal voorwaarden waaronder de eindtermen. Vrijheid van onderwijs staat immers in onze grondwet, artikel 24.

Het valt echter op dat er in bovenstaand lijstje drie netten te vinden zijn die rechtstreeks georganiseerd worden door “de overheid”, of beter “de overheden”. Zo bekom je situaties waarbij eenzelfde opleiding in een gemeente georganiseerd wordt door twee scholen van “de overheid” en beide scholen niet samenwerken, elkaar beconcurreren of de overheid dubbel betaalt voor de aanschaf van materiaal dat perfect door beiden gebruikt zou kunnen worden.

logo OVSGHet lijkt me dan ook een pak beter om op elk onderwijsniveau te komen tot slechts twee netten. In het basisonderwijs is dit het vrije gesubsidieerd onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs ingericht door de steden en gemeenten. Deze laatste in de eerste plaats omdat de inhoudelijke keuzemogelijkheden op dit niveau nogal beperkt zijn en we best kiezen voor het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat: zijn/haar stad of gemeente. Vrijwel elke stad of gemeente beschikt nu reeds over een basisschool ingericht door “de overheid”, wat best zo blijft. In steden zoals Gent staat dit net zelfs bijzonder sterk met een heleboel keuzemogelijkheden en methodescholen. Bijna 23% van de Vlaamse kinderen loopt school in één van de 548 basisscholen van dit net.

In het secundair onderwijs opteren we dan weer best voor het vrije gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs: door de keuzemogelijkheden op dit niveau kunnen we niet meer spreken van elk dorp zijn/haar school, maar moet er verder gekeken worden op grotere schaal om versnippering te vermijden. Iets waarvoor het onderwijs op gemeenschapsniveau beter geschikt lijkt.

Tijd om deze historisch scheef gegroeide situatie aan te pakken en meer te investeren in onderwijs, en minder in structuren!

Disclosure: de auteur is kandidaat voor de komende Vlaamse verkiezingen en schreef dit ook op zijn eigen site.

Steeds meer methodescholen

Naast het grote aanbod aan Freinetscholen organiseert Stad Gent volgend schooljaar ook een Dalton-methodeschool. Met de eerste Daltonschool slaat de stad verder de weg in van het ‘methode-onderwijs’. ‘We hebben intussen tien Freinetscholen, twee Jenaplanscholen en één school – De Letterdoos – die werkt rond meervoudige intelligentie’, zegt Rudy Coddens in De Standaard.

In Nederland is het Daltononderwijs al goed ingeburgerd. Daar zijn er meer dan 300 Daltonscholen. In Vlaanderen is De Lotus de derde: in Gent is De Kleine Icarus al begonnen en volgend schooljaar komt er ook in Hasselt eentje. Het Daltononderwijs is minder anders dan de Freinetscholen, zegt schepen Coddens. ‘De methode stamt uit dezelfde periode, maar de Daltonvernieuwingen zijn wat voorzichtiger.’ aldus Coddens in De Standaard.

Het aanbod aan onderwijs in Vlaanderen wordt duidelijk diverser qua methodes. Wat vindt de edublogslezer van deze zaak? Zou u een methodeschool verkiezen voor uw kind, en welke methode dan? Heeft u zelf school gelopen in methodescholen? Wat met de geruchten als zouden mensen uit Freinet- of Steinerscholen de eindtermen niet halen en een achterstand hebben tov mensen uit het klassieke onderwijs?

Hoe nerdy ben jij?

Agoria, de federatie van de technologische industrie, lanceert een campagne om meer jongeren warm te maken voor een job in IT. Momenteel kan je via de website hownerdyareyou.be een test doen om te bepalen hoe nerdy je bent. Ik hoef niet te vertellen dat ik hier vrij hoog scoorde zeker? Ik vermoed echter net iets minder hoog dan Minister Q. Je kan er ook je eigen ‘nerd kit’ downloaden voor de echte fans, of je foto uploaden en een extreme-nerd-makeover-versie terugkrijgen. Volgend academiejaar gaat de campagne verder met de Digital Masters, een online wedstrijd voor scholen bestaande uit drie soorten opdrachten: kennisvragen, creativiteits- en praktische proeven. De leerlingen moeten technologie gebruiken voor de oplossing. Scholen kunnen dan ook via Digital Masters een bezoek van een CEO uit de technologiesector uitnodigen die komt vertellen over de IT-sector en de inhoud en de mogelijkheden van dergelijke jobs.

Hoeft het tevens nog vermeld te worden dat de IT-sector barst van de openstaande vacatures?

Leerkrachten of directeurs die hun school willen inschrijven voor de Digital Masters, kunnen dat hier doen. Zeker aan te raden, je kan er een computeruitrusting van €10.000, laptops, bleeding edge gsm’s en een party voor de school mee winnen! Bovendien krijgen ingeschreven leerkrachten wekelijks kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden dat perfect aansluit bij de vakoverschrijdende eindtermen. Nog meer info hier.

Bericht eveneens gepost op mijn eigen weblog.

In februari een andere weg inslaan?

Vorig jaar reeds beet de Artevelde Hogeschool de spits af door het (voor vier opleidingen) mogelijk te maken om middenin het academiejaar, in februari bij het begin van het tweede semester, te veranderen van richting. Wie de verkeerde richting gekozen heeft en wil veranderen, is alzo dus geen volledig jaar kwijt, en zit zich voor de rest van het lopende academiejaar ook niet nutteloos bezig te houden. Naar het voorbeeld van de Arteveldehogeschool springt nu ook dit jaar de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Aalst, Gent en Sint-Niklaas op de kar voor alle aangeboden opleidingen. Meer in De Standaard:

Linux op grote schaal in Andalusische scholen

Guadec presentatie frontDe informatie is een beetje verloren geraakt in mijn uit-te-kuisen inbox, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen om deze fijne presentatie hier aan te kondigen. Het is een presentatie gegeven tijdens Guadec 2007, de jaarlijkse bijeenkomst van gebruikers en ontwikkelaars van de open source desktop Gnome. Men bespreekt er de roll out van Linux en Gnome in Andalusische scholen. In 2006 waren dat 1100 scholen met in totaal 185000 studenten, in 2007 normaal nog een pak meer. Je kan de presentatie hier downloaden in OpenOffice.org formaat (zoals het een gebruiker van vrije software en open standaarden betaamt ;-)) of hier in pdf. Let op: de ODP-versie is 20 MB groot, de PDF 12 MB.

Wie de presentatie graag met geluid bekijkt, opgenomen tijdens Guadec, kan hier terecht voor de video. Eveneens in een open formaat, namelijk ogg Theora. Onder Linux direct te openen met een klik, onder Windows installeer je best allesspeler VLC. Meer uitleg hier.

Verderstuderen na technisch onderwijs: enkele ervaringen

De discussie laait geregeld weer op in de opiniepagina’s van de kranten waardoor het daar al bijna een vaste waarde begint te worden, een echte klassieker, zeker in komkommertijdperk. Elke nieuwe minister van onderwijs plaatst de herwaardering van het technisch onderwijs en het terugdringen van het watervalsysteem steevast ergens bovenaan zijn/haar todo-lijstje. Objectieven worden opgesteld en plannen gemaakt. In de praktijk verandert er echter niet altijd veel. Nog steeds heerst er de opinie dat je je middelbare studies bij voorkeur aanvat in het Algemeen Secundair Onderwijs, om indien dit niet zou lukken, af te zakken naar het Technisch Secundair Onderwijs en desnoods te eindigen in het beroeps. Het technisch onderwijs wordt in deze zienswijze (nog steeds) schromelijk onderschat, en dan zeker richtingen zoals industriële wetenschappen, elektromechanica of elektriciteit-elektronica die alle toekomstkansen als kenniswerker bieden en gericht zijn op verderstuderen.

Een recente tekst die mij op een aparte manier aansprak, is deze van Izegemnaar Kurt Himpe. De tekst werd gepubliceerd in Psychologos, het tijdschrift van de Belgische Federatie voor Psychologen (2007, jaargang 22, nr. 4) en is integraal te lezen op de website van N-VA. Vooral volgend citaat deed bij mij een belletje rinkelen:
“Verderstuderen na technisch onderwijs: enkele ervaringen” verder lezen

Decreet faciliteitenonderwijs derde kaakslag

Na BHV, de niet-benoeming van drie burgemeesters uit de Vlaamse rand en de problematiek rond de staatshervorming, komen we nu ook met het onderwijs in het communautaire vaarwater van de politieke crisis, meerbepaald met de stemming (in commissie) van een interpretatief decreet.

Wassup? Het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten is al ruim 40 jaar een punt van discussie. Er wordt in het Frans lesgegeven, maar anderzijds valt het wel onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, die het ook financiert. Door een conflict met de Franse gemeenschap kan de Vlaamse gemeenschap er echter geen inspecties uitvoeren, om bijvoorbeeld de kwaliteit en de eindtermen (zoals in alle andere scholen) te controleren.

Om de discussie te beslechten, diende N-VA’er Kris Van Dijck een voorstel van decreet in dat werd meeondertekend door de andere partijen en aan de Raad van State gestuurd voor advies. Deze laatste durfde echter de knoop niet door te hakken en weigerde een advies te geven. De enige andere mogelijkheid om een arbitrage te bekomen, is het decreet goedkeuren ‘hopen’ dat de Franse Gemeenschap een klacht indient bij het Grondwettelijk Hof dat de zaak dan dient te beslechten. Federaal België is zo ingericht, dat een vreedzame arbitrage bij conflicten niet eens kan. Eerst moet er ruzie gemaakt worden. Om de explosiviteit van het decreet wat te temperen, liet de meerderheid gisteren nog opnemen dat het decreet niet meteen in werking treedt, maar pas na een beslissing van de Vlaamse regering, ten vroegste begin schooljaar 2009-2010.

De Franstaligen spreken in deze communautaire heisa van een derde kaakslag en dienden via het parlement van de Franse gemeenschap meteen een belangenconflict in.

Meer in onze huiskrant:

Minder inschrijvingen voor lerarenopleiding

De Standaard bericht vandaag over de sterk gedaalde inschrijvingscijfers voor de vernieuwde lerarenopleiding. Aan de KU Leuven gaan we van 1.354 naar amper 185 nieuwe studenten. In Gent ging van 1.111 naar 206, in Antwerpen van 269 naar 116 en aan de VUB van 506 naar een vijftigtal.

Het is uiteraard logisch dat vele studenten zich nog snel inschreven in de oude opleiding (om die evt later af te werken) en zo de dubbele omvang van de nieuwe te vermijden. Iets wat ikzelf trouwens ook gedaan heb 🙂 Maar toch is de daling wel heel erg sterk. Is het beroep van leerkracht niet aantrekkelijk genoeg om er 60 studiepunten (een volledig jaar) voor over te hebben? Uit persoonlijke bron kan ik alvast meegeven dat de nieuwe opleiding wel héél erg zwaar is: de oude was al zwaar, met de vele lesvoorbereidingen en observatieverslagen, maar bij de nieuwe is de omvang van het takenpakket meer dan verdubbeld. Een evaluatie na dit eerste jaar dringt zich zeker op.

Katholiek of kwaliteit?

Vorige week schreven we nog over de uitspraken van Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholieke onderwijsnet in Vlaanderen, waarin ze stelt dat het maar normaal is dat katholieke scholen hun laatstejaars geen info geven over de vrijzinnige VUB. We gaven ook enkele citaten uit de reactie van zes hoogleraren aan de VUB.

De knuppel is blijkbaar bijzonder raak in het hoenderhok terechtgekomen, want nu reageert ook Paul De Knop, voorzitter van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, met een opiniestuk. Hierin stelt hij dat nu de minister de financiering van de verschillende netten gelijktrekt, ze ook gelijke plichten moeten hebben.

Paul De KnopDaarenboven gaat veel van het privé-onderwijs uit van een geloofsovertuiging. Door de scholen gelijk te schakelen in financiering, krijgen deze ‘geloofsscholen’ twee ‘heren’ om te dienen: de overheid en de privé-instantie die hen aanstuurt. Wie is dan de beslisser? Wat dit laatste betreft, is het vorige week overduidelijk geworden dat niet de overheid, maar de privé-onderwijsverstrekker de beslissingen blijft nemen.

De minister van zijn kant noemt het standpunt van De Knop achterhaald en vindt dat men het afgesloten financieringsakkoord niet in vraag kan stellen door er achteraf nieuwe voorwaarden aan te koppelen. Paul De Knop zelf noemt zijn standpunt geen terugkeer naar het akkoord tussen de koepels en de minister, maar wel een aanzet voor een vervolg daarop. Ook Mieke Van Hecke krijgt een pak voor de broek van Vandenbroucke: haar uitspraken kunnen niet door de beugel. ‘In de katholieke scholen moeten alle studierichtingen aan bod komen’, aldus Vandenbroucke. Hij nuanceert wel dat ‘daarbij het belang van de levensbeschouwelijke invalshoek beklemtoond kan worden.’

Meer lezen?

Look who’s back: verzuiling

Soms is het echt om compassie mee te krijgen, niet te doen. Neem nu dit artikel van maandag in De Standaard, waarin topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke (foto) stelt dat het niet meer dan normaal is dat katholieke scholen hun laatstejaars geen informatie bezorgen over de vrijzinnige VUB. Dit als reactie op de publicatie Samen opvoeden in de katholieke school van het Vaticaan.

Mieke Van HeckeWe gaan toch geen promotie maken voor een universiteit waarvan de inspiratie haaks staat op de onze?

Elk van die scholen kiest uiteindelijk zelf hoe die haar informatie aan de leerlingen organiseert. Maar het lijkt me daarbij wel normaal dat we op zoek gaan naar hogescholen en universiteiten die onze waarden delen.

De VUB is een duidelijk vrijzinnige instelling. Wij gaan onze leerlingen niet aanraden zich daar in te schrijven. De Universiteit Gent is een ander verhaal, omdat die als gemeenschapsinstelling pluralistisch is.

Zielig, als je t mij vraagt. Gelukkig zijn er mensen met een scherpe pen om op zulke nonsens te reageren. Lees bijvoorbeeld dit opiniestuk van zes hoogleraren aan de VUB.
“Look who’s back: verzuiling” verder lezen

Actua: eerste schooldag

Daar staan ze weer, aan de schoolpoort. Mama’s en papa’s met traantjes in de ogen, zo mogelijk nog meer dan hun spruiten. Ondergetekende behoorde, twintig jaar geleden als kleine dreumes, bij de categorie “bleitende ettertjes”. Anders dan de meerderheid, ging ik absoluut niet graag naar school. En nu, twintig jaar later, vertoef ik nog altijd ergens op een of andere onderwijsinstelling… Soit, genoeg meligheid voor vandaag, volgend jaar komt er weer een nieuwe kans om dergelijke tafereeltjes mee te maken. Net zoals vorige week, puilde de krant dit weekend en vandaag immers weer uit van het onderwijsnieuws. Hierna een korte selectie.

Nu essentieel schoolmateriaal (passers, boeken, latjes, balpennen,…) in het lager onderwijs gratis moeten zijn, wachten scholen blijkbaar nog even af. Kinderen mogen immers nog steeds hun eigen materiaal, met eigen geuren en (K3-)kleuren, meebrengen en gebruiken, waardoor scholen niet voor iedereen materiaal moeten aankopen. Dat meldt alvast Pieter Lesaffer in De Standaard. Hij ging verder, en informeerde bij verschillende scholen hoe ver ze staan met de implementatie van deze richtlijnen en welke impact dit heeft op hun aankoopbeleid. De lijst met materialen waarin de scholen zelf moeten voorzien, vind je bij het ministerie, hoe enkele scholen ervoor staan, lees je hier:

Wist je trouwens dat minister Frank Vandenbroucke destijds leerlingenvertegenwoordiger was? In de reeks Uw favoriete leerkracht is hij vandaag aan het woord om zijn favoriete leerkracht, Rik Camerlinckx (geschiedenis) te loven.

Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap1 september leek ook het geknipte moment voor Urbain Lavigne, de grote baas van ‘GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ (aka het vroegere Gemeenschapsonderwijs), om uit te pakken met de boodschap dat hij in de kleinschaligheid van het openbare net een troef voor kwaliteit ziet, met zorg om het individuele kind met zijn eigen overtuigingen en ideologie. Hij wil ondermeer af van het vuilbak-imago dat de athenea en andere gemeenschapsscholen in veel steden en gemeenten hebben. Meer alhier.

Onder het motto “gelijkheid, discipline en gezag” zijn ook schooluniformen en een strenge dresscode weer in, net als de scholen waar deze de dienst uitmaken. Meer bij De Standaard.

“Geen nieuw schooljaar zonder vakbondsacties”, moeten de onderwijsvakbonden COC en COV gedacht hebben. Zij storen zich blijkbaar aan Leerzorg, de hervorming van het buitengewoon onderwijs die de duidelijke scheiding tussen gewoon en buitengewoon onderwijs tracht neer te halen. Een dreiging met acties hoort er dan ook bij.

In Gent krijgen spijbelaars en hoogbegaafden dit jaar extra aandacht, is de organische Steinerschool net op tijd klaar geraakt en promoot de universiteit gezonde studentenkost terwijl de Leuvense collega’s het personeel op de fiets proberen te krijgen. In Evergem blijven de schoolbussen dan weer afgeschaft.

Over enquêtes, benoemingen, lezersbrieven en Mickey Mouse

Dat het nieuwe schooljaar maandag van start gaat, kan je heden ten dage al bijna ruiken. De hoeveelheid onderwijsnieuws in de kranten neemt terug toe, met ondermeer een opsomming van wat er allemaal verandert dit jaar. Zo hadden we het er al over dat dit jaar het Jaar van de Kleuter is. Dat dit jaar de dubbele maximumfactuur in voege treedt en de Vlaamse Regering via een PPS-formule een pak geld investeert in scholenbouw, wist u ongetwijfeld ook al.

Waar we het hier nog niet over gehad hebben, is dat alle leerlingen dit jaar een enquête meekrijgen waarin gevraagd wordt naar de taal die de leerlingen thuis spreken en het diploma van de moeder. Dit om een beter zicht te krijgen op welke leerlingen extra zorgen, en welke scholen extra middelen nodig hebben. U leest er meer over bij De Standaard Online.

logo Vlaamse ScholierenKoepelMet het nieuwe schooljaar in zicht, laten ook de partners uit het middenveld zich terug horen over onderwijsmaterie. Zo vindt de Vlaamse ScholierenKoepel dat minister Vandenbroucke een vakantietaak verdient voor zijn onderwijs. Volgens de scholieren heeft de minister te weinig aandacht voor de participatie van leerlingen, de schoolkosten in het secundair onderwijs, het leerlingenstatuut en zijn beleid voor de CLB’s. Meer hierover bij onze mediapartner.

Ook de vaste benoeming duikt regelmatig op als een hot item. Leerkracht Caroline Top vraagt zich in een lezersbrief af wie de leerkracht evalueert, en vooral waarom de leerlingen er niet bij betrokken worden en waarom niet geraakt wordt aan de vaste benoemingen. Niet iedereen gaat akkoord met haar opmerkingen, zo ook niet algemeen secretaris ACOD-onderwijs Hugo Deckers, die met zijn lezersbrief de vaste benoeming verdedigt. Wat is eigenlijk de mening van de edublogslezer hierin?

We haalden reeds de dubbele maximumfactuur aan. Volgens Johan Albrecht (econoom UGent en Itinera Institute is dit echter een druppel op een hete plaat. Het gratis latje voor iedereen is volgens hem nog lang geen dam tegen de consumptiemaatschappij met bezoekjes aan Plopsaland, Eurodisney of zelfs Disney World Florida voor de kinderen uit de betere sociaal-economische milieus. De volledige brief lees je hier.

Nu het komende schooljaar, het derde onder de termijn van minister Vandenbroucke, nadert en de minister hiermee over de helft van zijn ambtstermijn is, vindt oud-leerkracht en Vlaams parlementslid (Groen!) Jef Tavernier het tijd om een balans op te maken. ‘Het geroezemoes over het gevoerde onderwijsbeleid zwelt aan’ volgens Tavernier, ‘en de minister gaat steeds meer lijken op een professor met een opgestoken vingertje.’ Lees meer bij de betere krantenboer.

Meer dan een half miljoen studenten aan de ‘pinguïn’

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen koos voor Novell als nieuwe IT-partner voor het onderwijs. Door het megacontract zullen 33 universiteiten voortaan Linux op hun netwerken gebruiken. De nieuwe deal voegt nog eens 560.000 studenten en duizenden universiteitsmedewerkers toe aan de 300.000 studenten die in Beieren en Thüringen reeds voorzien waren van SuSE Linux, wat neerkomt op veertig procent van de Duitse studenten. Lees meer bij ZDnet.

Actua: Juridische druk op scholen neemt toe

Dat hedendaagse ouders sneller naar de directie stappen om hun beklag te doen als hun kinderen een sanctie opgelopen hebben of (volgens hen onterecht) slechte resultaten hebben, is ondertussen al algemeen geweten. Ouders en kinderen zijn assertiever geworden. ‘Het aantal klachten van ouders neemt onmiskenbaar toe’, zegt Frans Verplancke, directeur van het Kortrijkse Sint-Amandscollege. Voor velen wordt de drempel naar (een dreiging met) een juridische procedure ook kleiner, waardoor directies en leerkrachten onder druk komen te staan. Lees meer bij De Standaard Online.

Update: lees ook hier de reactie van Jan Stevens, vertegenwoordiger van de ouders uit het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs.

Column: weten

Een Antwerps zakenman lanceert vanaf eind volgend jaar in ons land een auto die zowaar op lucht rijdt. Waarom was dit nieuws aan het begin van de zomer een klein berichtje in de krant? En waarom staat niet iedereen te juichen? Schrijver Oscar van den Boogaard zoekt een antwoord in de steekproef van Eos, waaruit bleek dat jongeren zwak scoren mbt wetenschap en vraagt zich af of men in het onderwijs technologische analfabeten kweekt en of zij wel kunnen nadenken over de wereld. Zijn column, ‘De man op de maandag’, lees je bij De Standaard Online.