IR13 stimuleert interesse voor technologie

IR13, de afkorting van “ingenieur op 13 jaar”, wil jongeren van 12 tot 14 jaar laten kennis maken met elektriciteit en elektronica. Met behulp van LEGO-treinen en ander didactisch materiaal worden leerlingen spelenderwijs vertrouwd gemaakt met technologie, waarbij het gezegde “al doende leert men” in de praktijk wordt omgezet. Doordat er niet één oplossing is, maar de leerlingen “hun” oplossing moeten vinden, stimuleert IR13 de ontwikkeling van creativiteit. IR13 is een project van RVO Society en het departement ESAT-MICAS van de K.U.Leuven.

IR13 is bedoeld om te worden gebruikt in de technologielessen op school. Projectleider Wim Dehaene: “Terwijl de leerlingen op een indirecte manier benaderd worden, zijn de leerkrachten eigenlijk de directe doelgroep van IR13. De leerkracht neemt in dit project de rol op van begeleider. Hij of zij legt de opgave uit en introduceert de beschikbare technologie. Wij hechten er daarom veel belang aan de leerkrachten te voorzien van een totaal leerplatform: hardware, lesmateriaal, opleiding en ondersteuning. Alleen zo kunnen de leerkrachten de leerlingen de systematische probleemaanpak aanleren die goede ingenieurs nodig hebben”.

(Bron: Het Ingenieursblad, mei 2007)

Veilig internet voor kinderen

Bij Het Nieuwsblad op Zondag zat vandaag een gratis boekje. “Als een visje door het net – slim en veilig op het internet – voor jongeren en hun ouders”. Het bevat tips voor veilig internetten, op maat geschreven van kinderen. Ik vind niet alleen de inhoud heel goed gemaakt, maar ook de vormgeving mag er zijn: speels en met felle kleuren. Dat het boekje dan ook nog zonder één euro subsidies of ander belastingsgeld werd gemaakt en gratis wordt weggegeven, maakt het in mijn ogen extra goed. Het boekje telt 96 pagina’s en is ingedeeld in zeven hoofdstukken: surfen, mailen, beschermen, chatten, bloggen, downloaden en tenslotte “Windows Security”. Het gaat dan ook om een initiatief van Microsoft-filiaal MSN Belgium. Ook al staan er heel wat verwijzingen in naar Hotmail en Windows Live Messenger, toch is de inhoud ook nuttig voor wie andere producten gebruikt. Google en Yahoo worden ook vermeld. Het boekje werd gerealiseerd door marketingbureau Kids2. Alexis Dragonetti en Ida Philips tekenden voor de tekst en het concept. Knap gedaan!

“Veilig internet voor kinderen” verder lezen

e-Leren nog niet doorgebroken in het bedrijfsleven

Digitale leeromgevingen bieden niet alleen interessante perspectieven voor het onderwijs. Ook in het bedrijfsleven bestaat veel interesse voor e-learning als middel om werknemers bij te scholen. Zo heeft Agoria, de Belgische beroepsfederatie van de technologie-industrie, eind vorig jaar een pilootproject opgestart voor e-learning, onder de naam iDoceo. Alcatel, Barco, Philips, Scientific Atlanta, Siemens en Telindus nemen eraan deel en brengen de onderwerpen van de leermodules aan, maar de cursussen zelf worden ontwikkeld door docenten van hogescholen. De modules handelen over software-ontwikkeling en netwerktechnologie.
“e-Leren nog niet doorgebroken in het bedrijfsleven” verder lezen

Foto’s van de Edublogs-meeting

Op 18 juli staken enkele Edubloggers de koppen bij elkaar op een terrasje in Leuven.


Van links naar rechts: Maarten Cannaerts coördineert onder andere CVO Online, een digitale leeromgeving voor volwassenenonderwijs. Jan Schuer ontwierp de digitale leeromgeving SmartSchool. Ook Jelle D’Hulster creëerde een digitale leeromgeving: StudyPlanet. Sara Roegiers doceert webdesign en bouwt en onderhoudt websites met Plone, één van de meest geeky content management systemen.
“Foto’s van de Edublogs-meeting” verder lezen

Scheldtirades van docent op weg naar de hitparade

Yves De Racker, een docent wiskunde en multimedia aan de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool, zal voortaan wel twee keer nadenken vooraleer hij nog ruige taal en scheldwoorden gebruikt tijdens zijn lessen. De man, een ex-legerkolonel, houdt er een nogal pikant taalgebruik op na. Eén van zijn studenten maakte een geluidsopname van een les. Een andere student, de 19-jarige Joery Lemmens, knipte er de meest gespierde woorden en zinsneden uit, en verwerkte die in een technobeat-mix. De song kreeg de titel “De Racker Final Mix”. Het MP3-bestand circuleert op het internet en is intussen al op Studio Brussel uitgezonden. Er is een campagne op gang gekomen om het nummer in De Afrekening, de hitparade van Studio Brussel, te krijgen.

De KdG-hogeschool waar De Racker les geeft, stelt dat de manier van lesgeven van de heer De Racker “allesbehalve symbool staat voor de wijze waarop de studenten worden benaderd”. Toch heeft adjunct-departementshoofd Anne Goffin begrip voor de docent, zo citeert Het Nieuwsblad haar:

De collega geeft wiskunde en hypermedia, grote klassen vol jongens. U begrijpt dat het er dus wel eens onrustig aan toegaat. De collega heeft zo zijn eigen stijl om de aandacht van zijn leerlingen bij de les te houden, misschien een beetje geïnspireerd door zijn lange staat van dienst bij het Belgische leger. Anderzijds heeft onze ombudsdienst in al die jaren nog nooit één klacht over hem ontvangen.

De docent zelf beschouwt de mix als een eerbetuiging, en de meeste van zijn studenten zijn het erover eens dat De Racker, ondanks zijn grove taalgebruik, heel goed les geeft. “Een zalige knul“, zo schrijft een student op het webforum van ZatteVrienden.be

De zedenles: leerkrachten, let op jullie taalgebruik, want voor je het weet weerklinken jullie lapsussen en jullie krachttermen uit duizenden iPods, PC’s en radiotoestellen.

Howest studentenradio wint UNIZO-prijs 2005

“Prijs is duw in de rug”
Coolcast, de on line studentenradio van het Departement PIH van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), heeft gisteren de UNIZO-prijs gewonnen voor meest ondernemende hogeschool van Vlaanderen. Deze radio-via-het-internet is een initiatief van studenten en docenten van de opleiding Multimedia en Communicatietechnologie (MCT) van het Departement PIH. De vaste crew bestaat uit zo’n 20 studenten en enkele docenten. Elke lesdag brengt Coolcast een combinatie van live programma’s en re-runs vanuit de zelfingerichte radiostudio. “De trofee, de titel én de financiële duw in de rug van de UNIZO-prijs 2005 wakkeren het enthousiasme van de crew nog meer aan“, zegt Dries Laperre van Coolcast.

Vooral muziek en fun
Coolcast werkt via streaming in Windows Media-formaat. Enkele puntjes van opbouwende kritiek: de programma’s zijn achteraf niet on-demand te beluisteren, en er wordt momenteel evenmin voorzien in een podcast-feed. Een blik op de programmatie en de programma-omschrijvingen doet vermoeden dat het hier vooral om een studentikoze webomroep gaat. Het didactische aspect is dus blijkbaar beperkt tot de radiomakers inzake het gebruik van multimedia, maar strekt zich niet uit tot de luisteraars.

Examenradio.nl ondersteunt examenperiode via podcasts

Sinds gisteren kan de Nederlandse schoolgaande jeugd naar podcasts luisteren met tips, ervaringen en getuigenissen over de examens. Examenradio.nl maakt iedere dag programma’s die via internet op elke gewenst moment gedownload en beluisterd kunnen worden. Daarbij maakt Examenradio.nl gebruik van de podcast-techniek. De podcasts worden op verschillende scholen in Nederland gemaakt door leerlingen, docenten en andere vrijwilligers. Voor elk vak op het VMBO, de Havo en het VWO worden dagelijks aparte podcasts gemaakt. Ze bestaan uit uitgebreide terugblikken, ervaringen, en natuurlijk antwoorden.

Leerlingen die willen meedoen met het maken van radio-uitzendingen, kunnen zich nog opgeven. Otto Offringa, initiatiefnemer van Examenradio.nl, licht toe:

We zoeken leerlingen die bijvoorbeeld een audiodagboek willen bijhouden. Iedereen mag meedoen, maar voor twintig leerlingen is er een iRiver MP3-player/recorder beschikbaar die ze na afloop mogen houden.

Naarmate de examentijd vordert, zal het aantal podcasts en de content op de site aangroeien. Per vak en per schoolniveau vinden bezoekers er antwoordmodellen en zijn toelichtingen daarop te horen. Verder zijn er diverse weblogs. Bezoekers kunnen door middel van email of, in een later stadium, via sms-alerts worden gewaarschuwd als er een nieuwe podcast van hun interesse beschikbaar is.

Het idee voor Examenradio.nl ontstond toen Offringa naar toepassingen zocht voor podcasting, en zich realiseerde dat de aandacht voor de examens wel groot is, maar toch oppervlakkig bleef: “Examenradio.nl ondersteunt examenperiode via podcasts” verder lezen

Weblogs in de klas

Leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs die het handboek “Markant” gebruiken, maken vanaf volgend schooljaar in de lessen Nederlands kennis met weblogs. “Markant Nederlands 6 Bronnenboek” bevat drie pagina’s (12 t/m 14) waarin het concept “weblog” wordt uitgelegd. In een inleidend stukje wordt het fenomeen gesitueerd en wordt gesteld:

Experts zijn evenwel van mening dat bloggen vooral een verschijnsel van subcultuur zal blijven. Kleine groepjes bloggers volgen vooral elkaars blogs, en daarbij is het gemeenschapsgevoel heel belangrijk.

In Vlaanderen loopt het vooralsnog niet zo’n vaart“, staat er verder, en om dit te staven voert men mij ten tonele, waar ik bevestig dat “het hier een vrij beperkt fenomeen is“, een uitspraak die bij nader inzien uit een interview met De Standaard van 24 april 2004 komt. Verder wordt een artikel van Dominique Deckmyn uit De Standaard overgenomen, “Is een blogger een journalist?”. Er zijn screenshots te zien van de blogindex van Webtoday.be (intussen herdoopt in “Surfplaza”), van BuFFie’s Page, van RickDeKikker.com, van mijn weblog LVB.net (in de oude layout) en van Katrien, deze laatste bij een randstukje over lifelogs. Markant Nederlands 6 Bronnenboek, uitgeverij Pelckmans, 232 pagina’s, ISBN 90 289 3417 0.