Tablets en touchscreens in het onderwijs

Nogal wat scholen zijn volop bezig met na te gaan wat tablets kunnen betekenen voor het onderwijs. Waarom deze kennis niet bundelen?  EduBIT organiseert daarom op 14 november een symposium “Touch2learn” (in Lede – nabij Aalst) met vele aandachtspunten: enerzijds overlegrondes over hoe scholen met tablets omgaan (hoe pakten ze dit aan zowel technisch als […]

IT en armoede: erger dan we denken...

IT en armoede: erger dan we denken…

Op 20 oktober 2010 organiseerde EduBIT binnen haar project fair-it  een overlegronde omtrent eerlijke IT  (zie de site met allerlei info).  De IT-sector en consumenten zijn medeverantwoordelijk voor armoede… Op 20 oktober getuigden 2 onderzoekers en mensen uit Maleisië hoe het verloopt in de IT-sector aldaar. De situatie is schrijnend. IT-bedrijven schakelen onderaannemers in (Labour […]

EduBIT: studiedag voor ICT-coördinatoren EN elearningprofessionals

Update van de Edublogs.be redactie: deze studiedag werd verplaatst naar maandag 28 maart 2011. 24 november / Brussel We kondigen graag via deze weg ook de 2de studiedag aan voor ICT-coördinatoren.Thema’s zijn ICT-beleid en elearning. Met 60 sessies over de gehele dag zeker de moeite. 1. ICT-coördinatoren volgen best de weg via edubit.be. Thema is: […]

EduBIT - platform voor ICT-coördinatoren - wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT – platform voor ICT-coördinatoren – wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT (edubit.be) is een nieuwe vzw die zich vooral richt naar ict-coördinatoren (didactisch en systeemtechnisch) met als doel snelle uitwisseling omtrent nieuwe technologieën mogelijk te maken maar anderzijds de plaats van de ict-coördinator sterker te ondersteunen. EduBIT verleent geen diepgaandere vormingen – er zijn voldoende nascholingen via de netten, ren-vlaanderen e.a. – maar meer een […]