Tablets en touchscreens in het onderwijs

Nogal wat scholen zijn volop bezig met na te gaan wat tablets kunnen betekenen voor het onderwijs. Waarom deze kennis niet bundelen?  EduBIT organiseert daarom op 14 november een symposium “Touch2learn” (in Lede – nabij Aalst) met vele aandachtspunten:

  • enerzijds overlegrondes over hoe scholen met tablets omgaan (hoe pakten ze dit aan zowel technisch als didactisch) en wat hun bevindingen waren
  • welke mogelijkheden & technologieën zijn er: type tablets, technologieën om tablets te beheren
  • Welke randvoorwaarden zijn er (technisch, didactisch)
  • hoe kan je tabletprojecten opzetten (met ondermeer een eerste publicatie daarover: “Tabletprojecten opzetten in school?”

Naast de sessies, en standhouders is er ook tijd om elkaar aan te spreken.  De dag is zo georganiseerd dat men makkelijk kan aansluiten of enkel voormiddag of namiddag kan kiezen.

Deelname is enkel voor leden van EduBIT vzw. Lidmaatschap kost 75€ en biedt niet alleen toegang tot de studiedag, maar ook tot allerlei workshops, draaiboek voor goed ICT-beleid.

Wie reeds op school een tabletproject lopende heeft, kan dit aanmelden via de site touch2learn.be (iedereen die dit meldt krijgt een leuke attentie) en wie wil kan zich opgeven om in de overlegronde actief deel te nemen secretariaat@edubit.be

Opgelet het aantal inschrijvingen is beperkt.

 

IT en armoede: erger dan we denken…

Op 20 oktober 2010 organiseerde EduBIT binnen haar project fair-it  een overlegronde omtrent eerlijke IT  (zie de site met allerlei info).  De IT-sector en consumenten zijn medeverantwoordelijk voor armoede…

Op 20 oktober getuigden 2 onderzoekers en mensen uit Maleisië hoe het verloopt in de IT-sector aldaar. De situatie is schrijnend. IT-bedrijven schakelen onderaannemers in (Labour agencies) die zelf weer immigranten inschakelen. Zo komen buitenlandse werknemers in de IT-sector terecht. Die Labour agencies nemen het niet zo nauw met de arbeidsomstandigheden: ze verplichten medewerkers te werken tot 12 u op een dag, geven zeer slechte lonen (net genoeg om het eten in de kantien te betalen), houden paspoorten van medewerkers achter enzoverder. De mensen van Somo.nl / MakeITfair brengen dit alles in een rapport en een aangrijpende reportage die wellicht in november beschikbaar worden.

EduBIT streeft naar duurzame IT op school, maar een solo actie beginnen is onmogelijk. Met de deelnemers van de overlegronde is afgesproken een concreet plan uit te werken. Dit overleg zal wellicht in maart/april 2011 plaatsvinden. Doel is te zien welke concrete gezamenlijke acties we kunnen nemen. Deelnemende organisaties waren ondermeer van Greenpeace, Sustenuto, bewustconsumeren. EduBIT is blij dat het met deze overlegronde en het project Fair-IT een aanzet kan geven tot meer rechtvaardigheid en minder armoede, ook voor zij die op verre afstand in het IT-wereldje werken.

EduBIT: studiedag voor ICT-coördinatoren EN elearningprofessionals

Update van de Edublogs.be redactie: deze studiedag werd verplaatst naar maandag 28 maart 2011.

24 november / Brussel

We kondigen graag via deze weg ook de 2de studiedag aan voor ICT-coördinatoren.Thema’s zijn ICT-beleid en elearning. Met 60 sessies over de gehele dag zeker de moeite.

1. ICT-coördinatoren volgen best de weg via edubit.be. Thema is: ICT-beleid en elearning.

2. De studiedag voor elearningprofessionals verloopt via www.elearningday.be Ze staat open voor al wie zowel in onderwijs als in het bedrijfsleven actief is in elearning. Thema is: Create & Share. Er is een volledig Adobe traject want juist Adobe biedt bij het maken en delen van leermiddelen heel wat mogelijkheden (van Adobe Acrobat tot Connect).

Wie in de gezondheidszorg actief is kan aansluiten bij het programma van eduhealth.be dat ook op die dag verloopt.

Door al deze spelers bijeen te brengen wordt dit inhoudelijk een erg sterke studiedag. Er is een begeleidende bundel ‘Create & Share’ en een Pecha Kucha op de middag. Er zijn diverse standhouders en voldoende ruimte om met hen van gedachten te wisselen.

Welkom!

EduBIT – platform voor ICT-coördinatoren – wedstrijd de klasvanmorgen

EduBIT logo

EduBIT (edubit.be) is een nieuwe vzw die zich vooral richt naar ict-coördinatoren (didactisch en systeemtechnisch) met als doel snelle uitwisseling omtrent nieuwe technologieën mogelijk te maken maar anderzijds de plaats van de ict-coördinator sterker te ondersteunen.

EduBIT verleent geen diepgaandere vormingen – er zijn voldoende nascholingen via de netten, ren-vlaanderen e.a. – maar meer een breder spectrum waar de ict-coördinator op vrij korte tijd kan nagaan of technologieën een antwoord bieden op specifieke vragen.

Op de eerste studiedag (29 april 2010, Lede nabij Aalst) kan men op één dag 7 korte sessies volgen, gaande van nieuwste didactische software tot backup-systemen, van smartpen tot a-server, 32 thema’s worden aangereikt alsook enkele overlegrondes waar ict-coördinatoren overleggen rond bepaalde thema’s.

Tegelijk organiseert EduBIT de wedstrijd ‘deklasvanmorgen’ waarbij een school een project kan indienen over die klasvanmorgen (hoofdprijs: 10.000 €). Wie wil deelnemen aan de wedstrijd moet een studiedag volgen (ofwel 29 april Lede / ofwel oktober Leuven).