Vlaamse Chamilo gebruikersdag 25 mei

Chamilo is de nieuwe VZW die o.m. alle belanghebbenden bij elkaar brengt om samen te werken rond de ontwikkeling van het splinternieuwe Chamilo 2 platform. Aansluitend bij een intern seminarie over Digitaal Leren volgt de eerste Vlaamse gebruikersmiddag over Chamilo 2. Dit splinternieuwe leer- en samenwerkingsplatform wordt op diverse plaatsen uitgetest. De Hogeschool Gent plant een roll-out voor het academiejaar 2011-2012.

De key-note van prof. Frederik Questier (VUB), Lesmateriaal? Open moet het zijn! om 11u30 is de afsluiter voor het seminarie en tegelijk het startpunt voor de Chamilodag.

Het is dé gelegenheid om kennis te maken met collega’s die ook Chamilo 2 zullen gaan gebruiken. De lunch wordt een informele ‘greet en meet’ met voldoende tijd om contacten te leggen en overleg te plegen. Er zijn parallelle sessies gepland met telkens een andere invalshoek, zodat er op elk ogenblik voor iedereen iets interessants te beleven valt. De nadruk ligt natuurlijk op al het nieuwe wat Chamilo 2 te bieden heeft. Portfolio, reservatietool, externe repositories, assessment, enquêtetool, stageplanner, de personal messenger en de vernieuwde opdrachtmodule worden voorgesteld. Ook de algemene ontwikkelingen van Chamilo 2 zullen worden belicht.

We verwelkomen je graag op 25 mei 2011 vanaf 11u.
Meer informatie over alle sessies en over hoe in te schrijven vind je op http://digitaal-leren.hogent.be/gebruikersdag2011/ .
Beslist doen!

CHAMILO: de nieuwe Dokeos

De overgrote meerderheid van de Dokeosgemeenschap kondigde op 18 januari aan dat ze wegbreekt van Dokeos en start met een nieuw open bron project onder de naam Chamilo. Als reden voor de breuk wordt aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken om samen met Dokeos Company een overlegstructuur op te bouwen voor de verschillende partners die betrokken waren in het project. Dit was nochtans de consensus op de laatste Dokeos gebruikersdag in Genève. Met name de beslissing van Dokeos Cy om geen inspraak te dulden in de samenstelling van de verschillende releases en de ‘free’ release sterk te beperken ten voordele van betalende versies hebben een doorslaggevende rol gespeeld.

Chamilo opteert radicaal voor een open source beleid. Er wordt een vzw opgericht waarin alle partijen een rol kunnen spelen. Die vzw wordt verantwoordelijk voor het beleid, inclusief het vastleggen en uitbrengen van releases. De naam Chamilo wordt door de vzw voor heel Europa gedeponeerd. Commerciële bedrijven zijn uiteraard welkom in de vzw, maar de beslissingsmacht ligt niet langer in de handen van één bedrijf, of zoals het geval was met Dokeos, zelfs één persoon.

De eerste release van Chamilo, met name Chamilo 1.8.6.2, bouwt logisch verder op de Dokeos releases, maar geeft de gebruiker wel het volledige pakket aan mogelijkheden in tegenstelling tot de free versie van Dokeos. Daarmee geeft Chamilo duidelijk aan dat ze de logische opvolger is van Dokeos. Er wordt intussen volop werk gemaakt van Chamilo 2. Dit volledig nieuwe pakket is gebouwd rond een repository van herbruikbare objecten waarop een aantal toepassingen draaien. Daarbij uiteraard ook een volwaardig LCMS, maar ook o.m. een portfolio. De eerste release van deze versie is gepland voor later dit jaar.

Info: http://www.chamilo.org

De klas van de toekomst

We zijn met zijn allen vaak zo gefocust op nieuwe leervormen en web2-toestanden dat we bijna uit het oog zouden verliezen dat in het Vlaamse onderwijs de voornaamste plaats van actie en contact nog altijd het vertrouwde klaslokaal is. In de meeste gevallen ziet dat lokaal er fundamenteel nauwelijks anders uit dan pakweg dertig jaar geleden. Er zijn wel computerlokalen bijgekomen, maar klaslokalen waarin de technische mogelijkheden van vandaag volledig zijn geëntegreerd en dus continu beschikbaar zijn blijven uitzonderingen.
Het lijkt me leuk eens te brainstormen hoe zo’n ideaal klaslokaal er zou moeten uitzien, nu en over twintig jaar.
Wie waagt zich aan een voorspelling?
Enige inspiratie vind je op deze kersverse blog.

AUGENT good practice dag e-leren

De Associatie Universiteit Gent organiseert op 23 mei een good practice dag e-leren met 11 sessies rond e-leren. De studiedag richt zich vooral tot interne medewerkers, maar staat ook open voor externen.

Het programma van deze AUGent-studiedag bestaat uit ervaringsessies, toekomstsessies en een afsluitende keynote. Het accent ligt enerzijds op het uitwisselen van ervaringen met bruikbare voorbeelden en anderzijds op toekomstige ontwikkelingen. Deze werkwijze biedt bijgevolg de kans om van elkaar te leren, eventueel in de toekomst uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en misschien nieuwe of nagenoeg onontgonnen aspecten van e-leren uit te proberen.

De studiedag vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool Gent, departement Vesalius. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 euro. Inschrijven kan tot en met 20 mei 2007.

Bezoek de website, http://elo.augent.be voor alle informatie en om in te schrijven. Mis deze studiedag niet! “AUGENT good practice dag e-leren” verder lezen

BELNET wil Belgisch equivalent van SURF worden

BELNET is al jarenlang de organisatie die het onderzoeksnetwerk van de Belgische universiteiten en hogescholen runt. Het is het meest performante netwerk op de Belgische markt. De ambities van BELNET bleven tot recent strikt beperkt tot diensten die rechtstreeks te maken hadden met het netwerk zelf. Daar komt nu wijziging in.

Recent breidde BELNET zijn aanbod uit tot geavanceerde technologieën en hoogtechnologische applicaties zoals videoconferencing, streaming, teleteaching en dergelijke. Het aanbod voor videoconferencing is al operationeel en Belnet wil graag een streaming-platform opzetten voor het hoger onderwijs. Dat doet erg denken aan WEBstroom, het videoportaal van SURF.

Niet toevallig. Koen Schelkens formuleerde expliciet de ambitie van BELNET om op termijn het Belgische Surfnet te worden. Hopelijk gaat het om meer dan vage plannen & natte dromen. Gewoon doen, vinden wij hier op Edublogs! Het is niets te vroeg.

Weblogs & wiki’s in Eden: nog geen aards paradijs

The Eden conferentie is achter de rug. Wenen was heet, de conferentie te wijdlopig en niet altijd even kwaliteitsvol. Zoals het vaak gaat zijn de contacten in de wandelgangen minstens zo interessant als wat er voor het voetlicht gebeurt. Later misschien wat meer over de conferentie. Nu even kort op de bal. “Weblogs & wiki’s in Eden: nog geen aards paradijs” verder lezen

Dokeos voor scholen (vervolg)

Ik heb bij een vorige gelegenheid al eens geschreven over ons project Dokeos voor scholen waarbij een volledige oplossing geboden wordt aan middelbare en avondscholen. Wij bieden daarbij een volledige installatie aan van Dokeos op onze servers en dragen er zorg voor dat alles technisch prima verloopt.

Dat project is intussen flink aan het groeien. Met de toename van het aantal gebruikers ontstaat er langzamerhand ook een gebruikersgroep waar vragen en ervaringen worden uitgewisseld. Daar houden we terdege rekening mee bij toekomstige ontwikkelingen. Zo hebben we een reservatietool ontwikkeld die heel binnenkort als plugin bij Dokeos beschikbaar zal zijn.

“Dokeos voor scholen (vervolg)” verder lezen

Oproep: ervaring met gebruik wiki/weblog door studenten

Nog maar es een oproep op Edublogs. Een nieuwe trend misschien?
Hogeschool Gent en de AUG-partners plannen een studiedag op 30 mei. We zoeken nog mensen die ervaring hebben met het gebruik van collaboratieve software zoals wiki en weblog door studenten in een onderwijscontext.
De studiedag bestaat uit een reeks ‘ervaringsessies’ vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen in kleine groepen en een beperkte reeks ‘toekomstsessies’. Die laatste zijn presentaties met een sterke vraag- & antwoordcomponent. De sessie over collaboratieve software hoort hier thuis.
Meer info & ‘aanmeldingen’ kunnen rechtstreeks via mij. Suggesties in de comments zijn uiteraard ook welkom.

UPDATE 25/03

De studiedag is uitgesteld, maar komt beslist later weer op de planken. Intussen mijn hartelijke dank aan iedereen die heeft gereageerd.

De eerste Dokeos gebruikersdag op 9/12

Voor het eerst wordt er een gebruikersdag georganiseerd voor Dokeos op 9 december in Brussel. Dokeos is Open Source Software. Het pakket is al een tijd bezig aan een gestage opmars in het Vlaamse hoger onderwijs. Ook bij secundaire en avondscholen groeit de belangstelling gestaag. Het proefproject van Hogeschool Gent (Digitaal Leren) loopt intussen op kruissnelheid.
De Dokeosgebruikersdag komt dus beslist op tijd. Inschrijven kun je via de Dokeossite.
Elders op de site kunt u ook inschrijven voor een proefproject waarin het gebruik van weblogs bij samenwerkend leren centraal staat.

RSS in DOKEOS

Bij Dokeos zijn nu twee extensies beschikbaar die RSS integreren in de ELO. Op Hogeschool Gent is RSS geïmplementeerd zodat je in je nieuwslezer kunt zien wanneer er nieuwe berichten, documenten, etc. zijn geplaatst in Dokeos. Concreet krijg je hier (om het uur) een overzicht van alle nieuwe elementen in alle cursussen waarvoor je bent ingeschreven in Dokeos. In Bloglines bijvoorbeeld, resulteert dat in volgende schermpjes:

Je kunt precies zien om welk document in welke cursus het gaat. De link (Document added…) brengt je rechtstreeks naar het bestand zelf. Indien je niet was ingelogd, moet je dat eerst doen. Op die manier kun je snel een idee krijgen van de nieuwe elementen in Dokeos zonder dat je eerst hoeft in te loggen. “RSS in DOKEOS” verder lezen

Hogeschool Gent ondersteunt middelbare scholen voor Dokeos

Dokeos is een krachtige en snel evoluerende elektronische leeromgeving die in alsmaar meer universiteiten en hogescholen wordt gebruikt. Dokeos is Open Source, iedereen kan de software installeren en bijdragen aan de verdere ontwikkeling.
Open Source projecten hebben een brede gebruiksbasis nodig voor hun continuïteit. Middelbare scholen anderzijds beschikken vaak niet over de nodige middelen (financieel of knowhow) om een leeromgeving op te zetten. Om die redenen is Digitaal Leren (Hogeschool Gent) in samenwerking met nNed (HoGent en UGent) gestart met een kleinschalig project waarbij scholen een volledige oplossing krijgen aangeboden. “Hogeschool Gent ondersteunt middelbare scholen voor Dokeos” verder lezen