e-Youth conferentie mei 2010

Op 27 en 28 mei organiseert UCSIA en de Universiteit Antwerpen een tweedaagse internationale conferentie ‘e-Youth – Balancing between opportunities and risks?’.

De conferentie wil dieper ingaan op (inter)nationaal onderzoek m.b.t/ sociale, culturele, economische, juridische psychologische en ethische kwesties rond het gebruik van internet-applicaties en mobiele technologie door jongeren. Aansluitend organiseert men op 26 mei ook een workshop rond ‘cyberbullying’.

Wil men zelf een bijdrage leveren aan deze conferentie, dan kan men tot 15 januari een paper of poster indienen. De beste papers zullen later ook gepubliceerd worden in een wetenschappelijke uitgave.

Meer info op de website van e-Youth.

Play a game!

Binnen enkele weken opent Play Belgium in de Kelders van Cureghem. Deze tentoonstelling is opgebouwd rond ‘Game on’ en schets de geschiedenis van gaming, met aandacht voor nieuwe trends en technologieën. Schoolgroepen zijn vanaf januari 2010 welkom, en op 6 januari is er een speciale lerarendag, met workshops en lezingen. Op de site vindt men ook een lerarenpakket, om samen met de leerlingen meer inzicht te verwerven in het creatief ontwikkelingsproces van een game, op basis van het spel ‘Black & White‘.

10 in 2010

Na Generatie X en Y is er nu ook Generatie Z, de eerste generatie van de 21ste eeuw, de kinderen die 10 worden in 2010. Op 12 november 2009 organiseert CultuurNet Vlaanderen een studiedag rond cultuurmarketing voor deze leeftijdsgroep, gericht op beleidsmakers, onderzoekers en culturele gangmakers binnen het lager onderwijs. De dag is ingedeeld in drie themablokken, waaronder ‘Technologie en media’.

Meer info op de website van CultuurNet Vlaanderen

Vrij archiefmateriaal via Open Beelden

Sinds enkele weken kan men op Open Beelden terecht voor een selectie (Nederlands) archiefmateriaal voor creatief hergebruik. Het materiaal in dit open mediaplatform wordt onder het Create Commons model aangeboden aan leerkrachten, auteurs, kunstenaars en wetenschappers. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om ook zelf (aangepast) materiaal op te laden en te delen met anderen.

Het platform laat tevens toe om te koppelen met andere informatiebronnen, zoals Wikipedia. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid onderzoekt samen met Wikimedia Nederland hoe Open Beelden op een meer structurele manier kan ingebed worden in Wikipedia.

OWD2007: Gaming en virtuele werelden

Deze week stonden voor mij bijna geheel in het teken van virtuele werelden en gaming. Een verslagje van de studiedag ‘U play 2?’ in Leuven die gisteren plaatsvond, volgt in een later bericht. Dinsdag was ik in Utrecht voor de SURF Onderwijsdagen, en ook daar kreeg dit onderwerp grote aandacht.

Hoewel vele sprekers geen onderscheid maakten tussen werelden zoals Second Life (SL) en World of Warcraft (WoW), werd er hier en daar toch wel wat aandacht besteed aan het verschil tussen een virtuele wereld (SL) en een online multiplayer game (WoW). Uit onderzoek blijkt trouwens dat ook het publiek in beide werelden wel wat verschilt: achter de avatars in SL schuilen quasi evenveel mannen als vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar, terwijl het spelerspubliek van WoW relatief jonger is (gemiddeld midden twintig), en het aantal mannen hier overweegt (84%).

Maar wat is nu de relevantie van beide soorten werelden voor het onderwijs? Zowel in de voormiddag (preconferentie) als in de namiddag kwamen talrijke sprekers aan bod rond dit thema.

“OWD2007: Gaming en virtuele werelden” verder lezen

De toekomst van e-portfolio tools in vraag gesteld?

Officieel draaide de vierdaagse conferentie ePortfolio 2007 in Maastricht rond ‘Employability and lifelong learning in the knowledge society’, met keynotes uit het bedrijfsleven. Gaandeweg werden heel wat sessies en discussies echter beheerst door de wisselwerking, maar ook de spanning, tussen e-portfolio en social software.

“De toekomst van e-portfolio tools in vraag gesteld?” verder lezen