Resultaten STEM monitor 2019

De resultaten van de nieuwe STEM-monitor zijn bekend. Hierna de voornaamste resultaten. Het volledige rapport vind je hier.

1.De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken medio 2019 haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. Er is inderdaad een blijvende evolutie merkbaar in de richting van de vooropgestelde kwantitatieve doelstellingen voor wat betreft een hogere instroom in STEM-richtingen.

2. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

 3. In het secundair onderwijs kiest 36% van de leerlingen die instromen in het eerste leerjaar van de tweede graad voor STEM. De stijging binnen aso is eerder gestabiliseerd, met een stijging van 0,53 procentpunt t.o.v. 2016-2017.

4. In het tso daalt het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen zowel in het eerste leerjaar van de tweede graad (- 0,7 procentpunt) als in het eerste leerjaar van de derde graad (- 0,8 procentpunt) t.o.v. 2016-2017. Het blijft van belang om in tso de studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

5. In bso zien we in de tweede graad weliswaar nog een stijging t.o.v. de nulmeting met 1,4 procentpunt tot 41,84%, maar in de derde graad zien we een daling met 0,4 procentpunt.

6. Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over het algemeen lager dan het aandeel jongens. In tso en bso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).

7. Ook de tendens qua uitstroom van leerlingen met een STEM-diploma van de afgelopen jaren zet zich door. Meer dan de helft van de leerlingen in aso behaalt een STEM-diploma (55,46%). Dat is 4,34 procentpunten hoger dan de nulmeting. STEM-kso zit 2,2 procentpunt onder de nulmeting. De daling van het percentage STEM- studiebewijzen binnen bso vraagt bijzondere aandacht (- 0,5 procentpunt t.o.v. de nulmeting). In tso is het percentage STEMstudiebewijzen 0,3 procentpunt hoger dan bij de nulmeting.

8. Het aantal leerlingen met een STEM-studiebewijs secundair dat doorstroomt naar een STEMrichting in het hoger onderwijs stijgt met 50, maar het aantal studenten dat in het HO instroom in een STEM-opleiding stijgt met 250! De STEM-instroom in het HO staat nu op 46,80 %. Bij de STEM-meisjes instroom in het HO is er sedert de nulmeting een vooruitgang met 7,1 procentpunt!

9. In het hoger onderwijs is er in 2016-2017 een duidelijk verschil tussen de professionele bachelor (quasi stagnering op 26,64 % (wat wel bijna 3 % groei is t.o.v. de nulmeting) en de academische bachelor waar we in 2017-2018 34,45% meten (2016-2017: 34,41%) – tegenover de nulmeting betekent dat een groei met bijna 3 %.

10. Het aandeel meisjes dat instroomt in de professionele bachelor stijgt in 2017-2018 met 1,2 procentpunten t.o.v. 2016-2017 tot 24,09%. T.o.v. de nulmeting is dat een stijging met bijna 3 %punten.

11. In de academische master zien we bij de meisjesstudenten een lichte daling van 40,27% (2016-2017) naar 39,37% (2017- 2018). De reeds gehaalde doelstelling wordt evenwel nog steeds ruim overschreden. De doelstelling voor 2020 is 37,07%.

12. De prestaties voor STEM in het hoger onderwijs (studierendement) verschillen nauwelijks (min 0,5 procentpunten) van de prestaties van niet-STEM studenten.

13. Het STEM-studierendement is gedaald (73,12%) t.o.v. de nulmeting (75,09%). De daling bij het studierendement in de STEM-professionele bacheloropleidingen is het sterkst (van 67,28% in de nulmeting naar 63,76 in het laatst gemeten academiejaar). Bij de Master- STEM-opleidingen is het studierendement van STEM-studenten licht hoger dan dat van de andere studenten.

Auteur: Jan

Studeerde Moraalwetenschappen te Gent. Werkt sinds 1998 op het departement Onderwijs en is er verantwoordelijk voor de coördinatie van het ICT-beleid. Is afgevaardigde van de Vlaamse overheid in het European Schoolnet en de werkgroep DELTA van de Europese Commissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.