One response to “Leren lesgeven zonder digitaal bord”

  1. M als in meesterlijk? | Marc groet de dingen

    […] aan het uniformisme. Wij maken problemen van het leren door nog steeds, anno 2014 de klas zodanig unidirectioneel in te richten dat het vanuit het spreekgestoelte docerende onderwijs nog steeds weelderig tiert. ( […]

Leave a Reply