7 responses to “TACCLE: het e-learning handboek”

 1. Kevin Van Eenoo

  Ik kan goed begrijpen dat ze een papieren handboek voorzien, want de praktijk leert ons dat de meeste leerkrachten graag een bepaalde houvast hebben. Daarnaast vind ik dat papier nog altijd gemakkelijker leest dan een computerscherm.
  Jenny Hughes legt het mooi uit in haar inleiding, maar persoonlijk vind ik het ook vreemd dat men geen webgebaseerd materiaal gebruikt. Hoe kan je e-leren promoten, als je geen uitgewerkte voorbeelden laat zien?

  Zou het probleem niet kunnen liggen bij de tijd die het vraag om e-learning materiaal te ontwikkelen? Ik ben een voorstander van webgebaseerd leren, maar ondanks alle handige programma’s en hulpmiddelen, blijft het veel werk om dergelijk materiaal te maken … In het bovenstaande geval werd de Engelstalige cursus vertaald, maar had men waarschijnlijk de tijd niet om zelf materiaal uit te werken of om op zoek te gaan naar voorbeelden van good practices.

  Ik heb het gevoel dat e-leren heel vaak blijft steken in die theoretische fase en dat het een minderheid is die aan de slag gaat. Gewoon omdat het niet evident is om naast je gewone dagtaken nog e-learning materiaal te ontwikkelen … Daarnaast zal het ook wel zo zijn dat de ICT-vaardigheden van sommige leerkrachten niet voldoende ontwikkeld zijn om e-learning materiaal te maken dat een meerwaarde kan zijn binnen hun lessen. Ik ben alvast benieuwd of het e-learning handboek hen op weg kan helpen …

 2. Steven De Pauw

  Ik kon jammer genoeg niet aanwezig zijn op de TACCLE-studiedag. Bedankt voor het verslag dus, Smetty.
  Ik kan je ook volgen in je analyse. Vandaar dat Jens Vermeersch (coördinator van TACCLE) en ik ook reeds plannen maakten om de resultaten van het TACCLE-project te koppelen aan de werkzaamheden van Toll-net. Zo zou het papieren handboek nog breder verspreid kunnen worden (er zijn inderdaad argumenten te vinden om ook op papier dergelijke info te verdelen), én het materiaal zou in de website van http://www.toll-net.be verder kunnen opgenomen worden en daar verder regelmatig een update kunnen krijgen. Die piste kan trouwens nog steeds bewandeld worden.
  Dit voorbeeld sterkt me ook in mijn overtuiging om in Vlaanderen de krachten (ervaring en expertise uit projecten, en uit welke onderwijs- en opleidingstak dan ook) te bundelen wanneer het over de uitbouw en e-leren en gecombineerd gaat.

 3. Kevin Van Eenoo

  @Smetty:
  Ik denk niet dat we het moeten/mogen verwachten van alle leerkrachten afzonderlijk. Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat samenwerking de kwaliteit van het materiaal beter kan maken. Het probleem hierbij is natuurlijk dat niet iedereen alles even graag deelt … Het is altijd leuker om te krijgen, dan te moeten delen.

  Neem nu een eenvoudig voorbeeld als Hot Potatoes oefeningen. Er worden al heel wat oefeningen gedeeld via het internet en dat is positief, maar meestal wordt enkel het resultaat gedeeld. Het zou mooi zijn mochten alle werkbestanden ook gedeeld worden. Op die manier kunnen andere leerkrachten de oefeningen aanpassen aan hun eigen wensen en misschien nog verder uitwerken. Daarna zouden ze de oefeningen opnieuw ter beschikking kunnen stellen voor anderen … Al is dat misschien teveel gevraagd voor sommigen?

  Gelukkig zijn er websites zoals KlasCement waar veel materiaal verzameld wordt, al denk ik dat er nog heel wat mooi materiaal staat op de pc’s van heel wat leerkrachten. Materiaal dat nooit verder raakt dan de vier klasmuren van hun lokaal … Ergens kan je het hen ook niet kwalijk nemen. Wie houdt zich nu bezig met – naast zijn of haar normale dagtaken – alle materiaal online te plaatsen. Materiaal waar men heel veel tijd in gestoken heeft en waar anderen dan van kunnen profiteren. Het is een beetje een vicieuze cirkel, niet? Zeker wanneer er mensen zijn die enkel nemen en nooit geven. Hiermee ga ik niet beweren dat ik zelf al mijn materiaal te grabbel gooi. Al doe ik mijn best om af en toe een bijdrage ergens op het internet te plaatsen …

 4. Bert

  Ik vind het ook een beetje raar dat er enkel een papieren versie gemaakt werd. Waarschijnlijk zal het budgettair niet haalbaar geweest zijn om een website hierover te ontwikkelen. Ontwikkeling van interactieve (laat staan meertalige) websites, blijven een dure aangelegenheid.
  Als het over de ontwikkeling van leerinhoud gaat met ICT elementen, moet je zeker eens een kijkje nemen op de website http://www.learn-the-e-way.be
  Een website die uitgebreid aandacht geeft aan het proces dat komt kijken bij de ontwikkeling van elektronische leerinhoud.

 5. Jens Vermeersch

  Vanaf volgende week zullen de verschillende taalversies van TACCLE als pdf beschikbaar zijn op http://www.taccle.eu

  De Engelse moederversie van het boek zal als wiki beschibaar zijn voor wie ingelogd is op d eTACCLE website,

 6. An impression of the TACCLE launch conference | Taccle

  […] review of the TACCLE conference in Dutch is available on on Edublogs.be: http://www.edublogs.be/2009/10/17/taccle-het-e-learning-handboek Graham Attwell was a keynote speaker on the TACCLE conference – Read his impressions on his […]

Leave a Reply