Studiedag ICT en leerzorg – 05/06/2009

ICT kan in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een belangrijke rol spelen. Denken we maar aan de inzet van (aangepaste) computers en software om te remediëren, te differentiëren en te compenseren. Maar de kansen van ICT zijn in heel wat scholen nog onontgonnen terrein. Daarom werd in het kader van het ICT-beleid een sensibiliseringscampagne uitgewerkt. Het doel daarvan is de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de kijker te zetten en de integratie van de ICT-ontwikkelingsdoelen gericht te ondersteunen. In dit kader werden lesmateriaal, een publicatie en een CD-rom ontwikkeld.

Op vrijdag 5 juni 2009 zal het ontwikkelde materiaal voorgesteld worden op een studiedag in het Departement Onderwijs & Vorming in Brussel, die wordt georganiseerd i.s.m. MODEM. De studiedag is bedoeld voor personeel en ICT-coördinatoren buitengewoon onderwijs, leerkrachten gewoon onderwijs met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, GON-begeleiders, zorgcoördinatoren en CLB-personeel. Deelnemen aan de studiedag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan uitsluitend elektronisch, via het inschrijvingsformulier op www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/ictleerzorg.

Op deze website kunt u ook terecht voor het programma en alle praktische informatie omtrent deze studiedag.

Auteur: Jan

  • Studeerde Moraalwetenschappen te Gent.

  • Werkt sinds 1998 op het departement Onderwijs en is er verantwoordelijk voor de coördinatie van het ICT-beleid.

  • Was en is als projectverantwoordelijke betrokken bij innovatieprojecten zoals PC/KD, het nascholingsproject REN Vlaanderen, Netwerk van Innovatieve Scholen, I-line,...

  • Is afgevaardigde van de Vlaamse overheid in het European Schoolnet en in diverse werkgroepen van de Europese Commissie (o.a. eLearning Committee en de ICT working group).

  • Coördineert momenteel de sensibiliseringsactie omtrent vrije software in het onderwijs.

  • Is lid van de begeleidingscommissie voor eigentijds filosofieonderwijs van het departement Onderwijs.

  • Publiceert regelmatig voor het tijdschrift "Mores", vakblad voor leerkrachten zedenleer en is redactielid bij "ICT en Onderwijsvernieuwing" van uitgeverij Wolters-Plantyn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *