Decreet faciliteitenonderwijs derde kaakslag

Na BHV, de niet-benoeming van drie burgemeesters uit de Vlaamse rand en de problematiek rond de staatshervorming, komen we nu ook met het onderwijs in het communautaire vaarwater van de politieke crisis, meerbepaald met de stemming (in commissie) van een interpretatief decreet.

Wassup? Het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten is al ruim 40 jaar een punt van discussie. Er wordt in het Frans lesgegeven, maar anderzijds valt het wel onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, die het ook financiert. Door een conflict met de Franse gemeenschap kan de Vlaamse gemeenschap er echter geen inspecties uitvoeren, om bijvoorbeeld de kwaliteit en de eindtermen (zoals in alle andere scholen) te controleren.

Om de discussie te beslechten, diende N-VA’er Kris Van Dijck een voorstel van decreet in dat werd meeondertekend door de andere partijen en aan de Raad van State gestuurd voor advies. Deze laatste durfde echter de knoop niet door te hakken en weigerde een advies te geven. De enige andere mogelijkheid om een arbitrage te bekomen, is het decreet goedkeuren ‘hopen’ dat de Franse Gemeenschap een klacht indient bij het Grondwettelijk Hof dat de zaak dan dient te beslechten. Federaal België is zo ingericht, dat een vreedzame arbitrage bij conflicten niet eens kan. Eerst moet er ruzie gemaakt worden. Om de explosiviteit van het decreet wat te temperen, liet de meerderheid gisteren nog opnemen dat het decreet niet meteen in werking treedt, maar pas na een beslissing van de Vlaamse regering, ten vroegste begin schooljaar 2009-2010.

De Franstaligen spreken in deze communautaire heisa van een derde kaakslag en dienden via het parlement van de Franse gemeenschap meteen een belangenconflict in.

Meer in onze huiskrant:

Auteur: Peter Dedecker

Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen (UGent 2006), werkte als assistent aan de Hogeschool Gent, vakgroep informatica, gecombineerd met een functie als doctoraatsstudent bij de vakgroep Intec aan de UGent. Leve associatie-onderzoeksgroepen zowaar! Werd in 2010 verkozen tot volksvertegenwoordiger voor N-VA in de federale Kamer en neemt daar de dossiers rond Telecom en ICT voor zijn rekening. Was tijdens de studentenjaren actief in de studentenvereniging VTK en werd gepassioneerd door studentenvertegenwoordiging, wat in het laatste jaar uitmondde in het ondervoorzitterschap van de Gentse StudentenRaad en het jarenlang meedraaien in de talrijke commissies van de faculteit, universiteit en Vlaamse Vereniging voor Studenten. Heeft een passie voor Vrije Software, betrekt deze graag in het onderwijs en volgde ook de lerarenopleiding (informatica). Heeft een eigen weglog: peterdedecker.eu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.