Eduboek: Jongeren met extra zorg (I)

jongeren met extra zorg

Onze collega’s bij het weblog “ICT voor zieke kinderen” merkten de nieuwe publicatie van Wolters Plantyn al op, “Jongeren met extra zorg”. In dit boek vind je praktische tips hoe je via diverse technologieën goeie oplossingen kan bieden voor kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs (bijvoorbeeld leerlingen met een motorische of verstandelijke beperking of langdurig zieke kinderen…)

Het boek start vanuit de vaststelling dat een nieuw kader voor leerzorg ervoor zorgt dat vanaf 2009 veel meer kinderen met een beperking zullen kunnen deelnemen aan het gewoon onderwijs, waardoor extra ondersteuning, ook op ICT vlak, alsmaar belangrijker zal worden.

De publicatie slaagt erin om de problematiek maar ook de opportuniteit in detail te schetsen – na het lezen van dit boek heb je als lezer niet alleen zicht op de technologische en softwarematige aspecten (deel I), maar ook van de compenserende didactiek (deel II) en het feitelijke implementeren van de tools (delen III en IV). Ik was vooral gecharmeerd over de zeer grote bruikbaarheid voor personen die op een snelle en eenvoudige manier een zicht willen krijgen op de opportuniteit van “ICT als compenserend instrument voor zorgbehoevende leerlingen”. Vol praktische voorbeelden, tips&tricks, richtlijnen, interessante websites of publicaties…

Ook mogelijke problemen of pijnpunten worden niet uit de weg gegaan, bijvoorbeeld de beschikbaarheid of kost van aangepast computermateriaal, deskundigheidsbevordering bij lesgevers (en ouders!), of de behoefte aan een veel meer individuele begeleiding van leerlingen met beperkingen.

Dit boek is een absolute aanrader voor de professional die bezig is met (ondersteuning van) onderwijs aan jongeren die extra zorg behoeven.

Praktische informatie:
Gombeir, D. (redactie), Jongeren met extra zorg. Stimuleren en compenseren met hulp van ICT, Mechelen, Wolters Plantyn, 2007, 328 p., ISBN 978-90-301-9029-5, prijs 30 euro, klantendienst@woltersplantyn.be

Auteur: Maarten Cannaerts

Doctor in de wetenschappen - natuurkunde, maar sinds 2001 vooral geïnteresseerd in nieuwe technologieën, onderwijsvernieuwing en (liever nog) de combinatie van beiden. Sinds november 2008 kennismanager bij kBC in Leuven. Bezig met allerlei vormen van informeel en nonformeel leren, beheer en validering van kennis... Tot november 2008 ICT coördinator op het De Nayer instituut en adjunct van de directeur bij het project Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Tot 2007 Projectcoördinator voor "CVO Online" , waar de Centra voor Volwassenenonderwijs in Vlaanderen toegang kunnen krijgen tot de digitale leeromgeving van BIS Online. Tot 2007 E-coach bij de online navormingscursus rond e-leren ('Elise' - E-learning for in-service teacher training). Elise is een online navormingsinitiatief voor docenten hoger onderwijs, en loopt (momenteel) binnen het Vliebergh-Senciecentrum van de K.U.Leuven, de Associatie Universiteit Brussel, en de Karel de Grote hogeschool. Tot december 2008 Associate Lecturer bij The Open University (voor het vak "H804 - implementing online, open and distance learning"). Geïnteresseerd in digitale fotografie, (online) sociale netwerken, kennisbeheer, levenslang leren en alles wat met "internet" te maken heeft. Zijn internetarchief is op FURL terug te vinden, zijn gepubliceerde lezingen op slideshare, en zijn professionele pagina op linkedin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.