VVS eist hoorzitting in Vlaams Parlement over financiering

U herinnert zich ongetwijfeld nog de betogingen van studenten en onderwijsvakbonden vorig academiejaar in de verschillende studentensteden (Leuven uitgezonderd) waarop massaal geprotesteerd werd tegen de hervormingsplannen betreffende de financiering van het hoger onderwijs van minister Vandenbroucke. Vooral het outputmodel waarbij instellingen gefinancierd worden op basis van het aantal geslaagde studenten, het relatief grote gewicht van onderzoeksfinanciering waardoor de aandacht voor onderwijs dreigt te verwateren ten opzichte van die voor onderzoek, en het gebrek aan financiering op basis van studentenkenmerken, konden op diskrediet rekenen bij studenten en personeel.

Blijkbaar hebben deze acties de minister nog niet (voldoende) op andere gedachten kunnen brengen. Daarom organiseerde VVS een petitie. Met 15.000 handtekeningen kan elke burger een hoorzitting afdwingen in een commissie van het Vlaams Parlement. VVS wil van dit democratisch recht gebruik maken en haalde 18.000 handtekeningen binnen. Op vrijdag 2 februari is er een persconferentie gepland waarna de petitie afgegeven wordt op het Parlement.

Meer informatie vind je op de VVS-website en de Axie-site.

Auteur: Peter Dedecker

Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen (UGent 2006), werkte als assistent aan de Hogeschool Gent, vakgroep informatica, gecombineerd met een functie als doctoraatsstudent bij de vakgroep Intec aan de UGent. Leve associatie-onderzoeksgroepen zowaar! Werd in 2010 verkozen tot volksvertegenwoordiger voor N-VA in de federale Kamer en neemt daar de dossiers rond Telecom en ICT voor zijn rekening. Was tijdens de studentenjaren actief in de studentenvereniging VTK en werd gepassioneerd door studentenvertegenwoordiging, wat in het laatste jaar uitmondde in het ondervoorzitterschap van de Gentse StudentenRaad en het jarenlang meedraaien in de talrijke commissies van de faculteit, universiteit en Vlaamse Vereniging voor Studenten. Heeft een passie voor Vrije Software, betrekt deze graag in het onderwijs en volgde ook de lerarenopleiding (informatica). Heeft een eigen weglog: peterdedecker.eu.

3 gedachten over “VVS eist hoorzitting in Vlaams Parlement over financiering”

  1. Het persoonlijk overhandigen van petities aan het parlement is grondwettelijk verboden. Ik vrees dat men dus voor een gesloten deur zal staan en dat de petitie onontvankelijk zal worden verklaard.

  2. Alhoewel afgeven minder gemakkelijk is als met de post, is het in elk geval serieus goedkoper. Daar het hier om 18.000 handtekeningen gaat, was afgeven aan de locale receptioniste geen probleem.
    Edoch danken wij Thomas voor zijn bezorgdheid. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen voor de persconferentie om 10u30!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *