VVS eist hoorzitting in Vlaams Parlement over financiering

U herinnert zich ongetwijfeld nog de betogingen van studenten en onderwijsvakbonden vorig academiejaar in de verschillende studentensteden (Leuven uitgezonderd) waarop massaal geprotesteerd werd tegen de hervormingsplannen betreffende de financiering van het hoger onderwijs van minister Vandenbroucke. Vooral het outputmodel waarbij instellingen gefinancierd worden op basis van het aantal geslaagde studenten, het relatief grote gewicht van onderzoeksfinanciering waardoor de aandacht voor onderwijs dreigt te verwateren ten opzichte van die voor onderzoek, en het gebrek aan financiering op basis van studentenkenmerken, konden op diskrediet rekenen bij studenten en personeel.

Blijkbaar hebben deze acties de minister nog niet (voldoende) op andere gedachten kunnen brengen. Daarom organiseerde VVS een petitie. Met 15.000 handtekeningen kan elke burger een hoorzitting afdwingen in een commissie van het Vlaams Parlement. VVS wil van dit democratisch recht gebruik maken en haalde 18.000 handtekeningen binnen. Op vrijdag 2 februari is er een persconferentie gepland waarna de petitie afgegeven wordt op het Parlement.

Meer informatie vind je op de VVS-website en de Axie-site.

3 responses to “VVS eist hoorzitting in Vlaams Parlement over financiering”

 1. Thomas Leys

  Het persoonlijk overhandigen van petities aan het parlement is grondwettelijk verboden. Ik vrees dat men dus voor een gesloten deur zal staan en dat de petitie onontvankelijk zal worden verklaard.

 2. Harko

  Alhoewel afgeven minder gemakkelijk is als met de post, is het in elk geval serieus goedkoper. Daar het hier om 18.000 handtekeningen gaat, was afgeven aan de locale receptioniste geen probleem.
  Edoch danken wij Thomas voor zijn bezorgdheid. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen voor de persconferentie om 10u30!

 3. edublogs.be » Blog Archive » Verzoekschrift VVS: serieus genomen of niet?

  […] Vrijdag 27 maart was het dan zo ver: het verzoekschrift betreffende de financiering van het hoger onderwijs dat door de Vlaamse Vereniging van Studenten ingediend werd, zou voor de eerste maal behandeld worden door de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Op zich vrij goed dat men de behandeling reeds gestart heeft een kleine twee maanden na het indienen: men had het dossier evengoed langer kunnen laten liggen tot nadat het decreet de volledige weg afgelegd heeft waarna het moeilijker is om nog veranderingen aan te brengen. […]

Leave a Reply