Nieuwe eindtermen voor ICT

In de kennismaatschappij is het belangrijk dat iedereen over ICT-basiscompetenties beschikt. Daarom zullen deze competenties geïntegreerd worden in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een ontwerp van vakoverschrijdende eindtermen voor het lager onderwijs en de eerste graad SO is reeds klaar. De invoering van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT is gepland voor 1 september 2007. Tijdens het schooljaar 2006-2007 zal de administratieve procedure voor de invoering van de nieuwe eindtermen afgerond worden. Het is de bedoeling om op termijn ook voor de basiseducatie nieuwe ICT-competenties te ontwikkelen.

Om de ICT-competenties in te voeren zal een flankerend beleid gevoerd worden om de scholen te ondersteunen. Om leerlingen, studenten en cursisten ICT-competenties aan te leren is het nodig dat scholen over een degelijk computerpark beschikken. Het PC/KD-project dat liep van 1998 tot 2002 had tot doel een basisinfrastructuur in alle onderwijsinstellingen te voorzien. Voor het leerplichtonderwijs en de basiseducatie vormde dit programma een belangrijke impuls om ICT in de dagelijkse werking in te zetten.

In 2007 en 2008 krijgen scholen een budget van 35 miljoen euro om hun computerinfrastructuur te actualiseren. Die investering moet er voor zorgen dat ze vlotter de bijkomende vakgebiedoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen in verband met ICT kunnen invoeren. In 2007 beschikt het basisonderwijs over veertien miljoen euro, voor de eerste graad secundair onderwijs is elf miljoen euro voorzien. Ook de centra voor basiseducatie krijgen een forfaitaire subsidie op basis van het erkende aantal deelnemersuren.

Lees het VLOR advies met een beschrijving van de onwterp-eindtermen:
Lees de nota over extra middelen voor ICT-infrastructuur :
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL603/ICT.doc

Auteur: Jan

Studeerde Moraalwetenschappen te Gent. Werkt sinds 1998 op het departement Onderwijs en is er verantwoordelijk voor de coördinatie van het ICT-beleid. Is afgevaardigde van de Vlaamse overheid in het European Schoolnet en de werkgroep DELTA van de Europese Commissie.

Eén gedachte over “Nieuwe eindtermen voor ICT”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.