UNESCO en de “digital divide”

In het kader van 60 jaar UNESCO (ontstaan op 16 November 1945 als antwoord op de wereldoorlog) belicht de organisatie deze week de “digital divide” tussen zij die ICT beheersen en zij dit dat niet doen. Unesco promoot twee actielijnen om dit te overbruggen, in de eerste plaats het toegankelijk maken van internet en aan de andere kant het stimuleren van het wereldwijd delen van kennis.

Meer bepaald gaat UNESCO in op de impact van ICT op onderwijs, gender, diversiteit, toegankelijkheid en jeugd.

Kortom, thema’s die de Edublogs-lezer niet onberoerd laten. Mooie doelstellingen zijn één zaak, maar het is geen geheim dat grote, internationale organisaties al eens in een onoverzichtelijk bureacratisch kluwen verzanden, en er kan niet gezegd worden dat de World Summit on the Information Society in Tunis jongstleden alleen lof oogste.

Akkoord, een heldere sitemap van de UNESCO-website krijgt zelfs een mindmap-geschoolde edublog-veteraan niet zo dadelijk voor elkaar, maar het aanbod is na wat grasduinen toch coherenter dan het lijkt. Zo vind je toch maar een “Free & Open Source Software Portal” waar niet alleen het bekende GNU-logootje doorschemert maar waar ook een heel verdiensetlijk overzicht van tools achter schuilt. Niet zonder enige pattriotische fierheid zien we daar toch ook Dokeos verschijnen. belangrijk is vooral dat een korte check uitwees dat de meeste rubrieken vrij snel tot de courant als nuttig ervaren instrumenten leidt. In die zin als portal voor iemand die z’n weg nog moet zoeken erg geslaagd.

Je vindt natuurlijk ook een hele reeks al dan niet eerder gezwollen visieteksten, maar ook stevige artikels, niet zelden in meerdere talen in PDF beschikbaar, zoals een wat zware tekst over het statuut van het basisrecht “freedom of information“. Het leuke is echter dat je na wat speuren ook dingen zal vinden als “How to do community radio

2 responses to “UNESCO en de “digital divide””

 1. Maarten Cannaerts

  hmmm… ga ik zeker eens in grasduinen!
  Ze publiceerden (laaaang geleden) ook al het erg interessante boek “technologies for education” (http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/ict/e-books/TechEdBook.pdf), waar ondermeer de door mij frequent gebruikte quote uit komt “If we are going in the wrong direction, technology will get us there faster”.

  Basisfilosofie is erg helder en lovenswaardig, nl eLeren als middel om iedereen te bereiken en om het niveau van onderwijs voor de ganse wereld op te trekken.

  thanks voor de link!

 2. Dag van de Docent (update)

  […] dieperliggende pedagogische concepten of achterliggende didactiek, wel vragen naar tijdsbelasting, digital divide , bruikbare praktische en (vooral) eenvoudige toepassingen, en supergemotiveerde vragen zoals […]

Leave a Reply

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail. Je kan deze ook volgen zonder zelf een comment toe te voegen.