Actua – studietoelagen (waag uw kans)

Studietoelagen – waag uw kans en vraag ze aan!
In een persmededeling van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (26 juli 2005) wordt gemeld dat jaarlijks zo’n 75 miljoen euro uitgegeven wordt bij 165.000 aanvragen voor studiebeurzen. Meer dan 110.000 aanvragen worden ingediend voor het secundair onderwijs, en 55.000 voor het hoger onderwijs. Toelagen variëren tussen 90 euro en 3000 euro per jaar.
Toch vraagt niet iedereen die hierop recht heeft, een beurs of toelage aan.
Meer informatie bij de dienst studietoelagen (of via de gratis Vlaamse infolijn 0800-3 02 01).

Vreemde talen in Vlaamse scholen.
Vlaanderen is niet langer koploper op vlak van vreemde-talenonderwijs, zo leidt De Standaard af uit cijfers van de OESO. Vlaamse jongeren leren tijdens het algemeen vormende secundair onderwijs gemiddeld 2.6 talen, waarmee we nog wel in de top drie staan op vlak van talenonderwijs. In het basisonderwijs ligt de situatie echter anders: twee op drie leerlingen krijgt geen tweede taal onderwezen, waarmee we achterin het peleton fietsen.
Hoewel een recent decreet taalinitiatie mogelijk maakt in de kleuterklas, zijn innovatieve taalonderwijsmethoden – zoals de ‘taalbadmethode’ of onderwijs in andere talen – nog niet decretaal mogelijk. Minister Vandenbroucke nuanceert de OESO cijfers, die enkel de quantiteit meten in aantal onderwezen talen maar niet de feitelijke talenkennis van de jongeren.
Lees verder bij DS Online.

Auteur: Maarten Cannaerts

Doctor in de wetenschappen - natuurkunde, maar sinds 2001 vooral geïnteresseerd in nieuwe technologieën, onderwijsvernieuwing en (liever nog) de combinatie van beiden. Sinds november 2008 kennismanager bij kBC in Leuven. Bezig met allerlei vormen van informeel en nonformeel leren, beheer en validering van kennis... Tot november 2008 ICT coördinator op het De Nayer instituut en adjunct van de directeur bij het project Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Tot 2007 Projectcoördinator voor "CVO Online" , waar de Centra voor Volwassenenonderwijs in Vlaanderen toegang kunnen krijgen tot de digitale leeromgeving van BIS Online. Tot 2007 E-coach bij de online navormingscursus rond e-leren ('Elise' - E-learning for in-service teacher training). Elise is een online navormingsinitiatief voor docenten hoger onderwijs, en loopt (momenteel) binnen het Vliebergh-Senciecentrum van de K.U.Leuven, de Associatie Universiteit Brussel, en de Karel de Grote hogeschool. Tot december 2008 Associate Lecturer bij The Open University (voor het vak "H804 - implementing online, open and distance learning"). Geïnteresseerd in digitale fotografie, (online) sociale netwerken, kennisbeheer, levenslang leren en alles wat met "internet" te maken heeft. Zijn internetarchief is op FURL terug te vinden, zijn gepubliceerde lezingen op slideshare, en zijn professionele pagina op linkedin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.