De laatste actua van 2005

Als de rook in de school is verdwenen.
Vanaf 1 januari geldt niet alleen in bedrijven, maar ook in scholen een rookverbod. De leraarskamer mag dus niet integraal tot rookruimte omgeturnd worden. Want uitzonderlijk komen daar ook wel eens leerlingen over de vloer. Lees meer bij DS Online.

Luc Van den Bossche, belangrijke speler in hoger onderwijs.
Luc Van den Bossche (58) gooit zich weer op het onderwijs. Als voorzitter van de Gentse associatie wordt hij dit jaar een van de belangrijke spelers in het hoger onderwijs. De associatie is de samenwerking van de Universiteit Gent met de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Lees meer bij DS Online.

Jos Van Der Hoeven, Secretaris-generaal onderwijsvakbond COC
Als er niets verandert, dan komen er na de kerstvakantie acties. Dat is het jongste credo van de onderwijsvakbonden tegenover de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A). Lees meer bij DS Online.

KlasCement.net breekt alle records. Méér dan één miljoen bezoekers in 2005.
Op de valreep van het nieuwe jaar brak KlasCement, de portaalsite voor en door leerkrachten, alle records: op 30 december 2005 tikte de bezoekersteller af op één miljoen ‘hits’, oftewel evenveel bezoekers van de site in één jaar (persbericht KlasCement).

Actua 25/12/2005 – Financiering Hoger Onderwijs uitgesteld

Vandenbroucke stelt financiering hoger onderwijs uit.
De minister stelt het nieuwe financieringssysteem voor het hoger onderwijs uit tot 2008-2009. Hij had nochtans vooropgesteld dat het een jaar vroeger zou ingaan, op 1 oktober 2007. Lees meer bij de DS Online.

Hervorming onderwijs voor kinderen met specifieke behoeften.
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke stelt voor dat vanaf 1 september 2009 geleidelijk een grondige hervorming doorgevoerd wordt van het onderwijs voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoeften. De wetgeving over het buitengewoon onderwijs is al behoorlijk gedateerd. In de discussienota ‘Leerzorg in het onderwijs. Een kader voor zorg op maat van elk kind.’ formuleert minister Vandenbroucke zijn visie op zorg in het onderwijs en schetst hij al een mogelijke nieuwe structuur. (Bron: persbericht en discussienota ministerie Onderwijs).

Gentse studenten krijgen vakantie na examens
De studenten van de Universiteit Gent hebben van de raad van bestuur gekregen wat ze vroegen: een week vakantie na de examens van het eerste semester. Lees meer bij de DS Online.

Podcasten(/Vodcasten) is eenvoudig

Dit schooljaar is de derde graad Multimedia Technieken gestart met het opzetten van enkele Podcasts/Vodcasts. Dit loopt in ons project ROW (Rock our World), een wereldproject met 12 verschillende scholen in 7 continenten.

Het eerste doel was het maken van een podcast, zodat ook ouders en andere kinderen dit project konden volgen. Het project heeft als voertaal Engels, zodat de podcasts ook in het Engels zijn. Muziek, foto en video wisselen elkaar af. Videoconferenties werden gehouden in verschillende landen en deze werden opgenomen en in een vodcast gestoken. Zelf een video conferentie met 4 scholen staat erop.

In December is dit project afgesloten met een family night in al de scholen. (Video conferentie met de scholen en uitgezonden op TV voor 60 miljoen kijkers). De scholen werken meestal met Apple Computers (Mac) en we gebruiken als software Podcast Maker en Podcaster. Deze software is zeer eenvoudig in het gebruik en werkt prima samen met iTunes. Op iTunes komen de pod/vodcasts te staan zodat iedereen, waar ook ter wereld deze kan bekijken en beluisteren.
“Podcasten(/Vodcasten) is eenvoudig” verder lezen

Podcast/Vodcast in Gent

Op woensdag 11 januari gaan leerkrachten van onze school (KTA de Merodelei) in het Cookies project een podcast/vodcast maken over het Huis van Alijn.

In een workshop zal ik de verschillende scholen ASO, TSO, BSO, KSO, tonen hoe eenvoudig het is een podcast/Vodcast te maken en deze dan op het net te plaatsen. Deze moet dan dienen als een visueel voorbeeld naar de scholen toe. Dit is maar één voorbeeltje uit de verschillende workshops. Het resultaat zal ik dan hier als link plaatsen.

ICT-nieuwsbrief van het departement Onderwijs

In deze nieuwsbrief:

1. Vlaamse school wint Europese e-learning Award
2. Studietoelagen wint e-government Award
3. Oproep tot deelname aan “Calibrate”
4. Workshop “e-learning standaarden en interoperabiliteit”
5. Verslag van de VN-wereldtop over de Informatiemaatschappij
6. Beschikbare ICT-publicaties

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/nieuws/050920.htm

Vrije software in de klas

Ik probeer mijn studenten (toekomstige leerkrachten Lager Onderwijs) het concept en het gebruik van vrije software bij te brengen. Dat is niet altijd even eenvoudig, want ons PC-park is overwegend uitgerust met… commerciële software. Tekstverwerking en rekenbladen worden dus alleen via de software van nonkel Bill uit Redmond gegeven.

Toch heb ik dit jaar expliciet gewezen op het bestaan van OpenOffice als alternatief voor Microsoft Office. De impact van die uitleg werd deze week zichtbaar. Ik kreeg een paar taken binnen waarin Excel vervangen was door OpenOffice Calc. Het enige probleem: ik had OpenOffice zelf nog niet geïnstalleerd. En zo blijken mijn studenten betere vrije software gebruikers te zijn dan ik zelf.

Ook zonder deze taken had ik Open Office willen installeren. De laatse weken heb ik al veel Word documenten omgezet naar pdf. Dat kan ook via PDFCreator (ook Open Source), maar met OpenOffice is het zo eenvoudig dat ik nu kwaad ben op mezelf voor al het gesukkel met PDFCreator.
“Vrije software in de klas” verder lezen

Online eLeercursus over eLeren

eLeren is voor vele docenten en directies een harde noot om te kraken. De zoektocht naar de meerwaarde is niet eenvoudig. Je hoort de meest uiteenlopende uitspraken, gaande van

“Tsk tsk tsk is die computer in het onderwijs nu *echt* nodig? Vroeger deden we dit ook niet en ging het toch allemaal goed? Hebben wij in Vlaanderen niet het beste onderwijs in de hele wereld, waarom dan zoveel willen veranderen? Ik heb daar helemaal geen tijd voor!”
tot
“Waw ik gebruik sinds dit academiejaar een digitaal leerplatform en de studenten zijn razend enthousiast – ze zijn veel gemotiveerder, zoeken zelf vanalles op, ik kan veel beter aan permanente evaluatie doen, en het is gewoon veel plezieriger en interactiever.”.

“Online eLeercursus over eLeren” verder lezen

Vlaamse school wint Europese e-learning Award

Op 8 en 9 december vond in Parijs de jaarlijkse EMINENT-conferentie plaats. Deze conferentie brengt beleidsmakers, wetenschappers en de privé-sector bijeen om van gedachten te wisselen over e-learning en de ICT-integratie in Europese onderwijssystemen. De conferentie wordt georganiseerd door European Schoolnet in opdracht van de Europese Commissie. Naar goede gewoonte worden op de conferentie ook de Europese e-learning Awards uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan verdienstelijke ICT-projecten van Europese scholen.

“Vlaamse school wint Europese e-learning Award” verder lezen

Actua 17/12/05 – Meer controle op examens

Meer controle op examens
Minister Vandenbroucke wil dat hogescholen en universiteiten elkaars examens controleren. Deze wederzijdse controle moet de kwaliteit van de opleidingen garanderen. Daarmee komt de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), tegemoet aan de kritiek op zijn financieringsvoorstellen. Lees meer bij DS Online.

Aandacht voor zware boekentas overdreven?
Volgens specialisten is niet de zware boekentas de oorzaak van rugpijn bij jongeren. Lees meer bij DS Online.

Bouw biedt leerlingen secundair 3000 stageplaatsen aan.
Op voorstel van de minister van Onderwijs heeft de Vlaamse regering 5 nieuwe sectorconvenants goedgekeurd. Met de bouwsector, met de horeca, met de sector van het bezoldigde personenvervoer, met de montagesector en met de sector van de kappers en de schoonheidsverzorging werden concrete afspraken gemaakt. (Persbericht ministerie Ondw.)

Dag van de Docent (update)

Gisteren 15/12 vond in KATHO de “Dag van de Docent” plaats. Edubloggers Tom Wambeke en Maarten Cannaerts verzorgden een workshop (presentatie) rond (flexibel) e-Leren in een e-Maatschappij. Een zoektocht waarin de twee sprekers afwisselend antwoorden, anekdotes, praktijkervaringen inzake e-leren toetsten aan het publiek. Wat vooral opviel was de enthousiaste opkomst voor de sessie (ongeveer 50 deelnemers), en de toffe sfeer onder de deelnemers. Een mentaliteit van “laat ze maar komen, wij maken er iets van!”.
dag van de docent

“Dag van de Docent (update)” verder lezen

UNESCO en de “digital divide”

In het kader van 60 jaar UNESCO (ontstaan op 16 November 1945 als antwoord op de wereldoorlog) belicht de organisatie deze week de “digital divide” tussen zij die ICT beheersen en zij dit dat niet doen. Unesco promoot twee actielijnen om dit te overbruggen, in de eerste plaats het toegankelijk maken van internet en aan de andere kant het stimuleren van het wereldwijd delen van kennis.

Meer bepaald gaat UNESCO in op de impact van ICT op onderwijs, gender, diversiteit, toegankelijkheid en jeugd.

Kortom, thema’s die de Edublogs-lezer niet onberoerd laten. Mooie doelstellingen zijn één zaak, maar het is geen geheim dat grote, internationale organisaties al eens in een onoverzichtelijk bureacratisch kluwen verzanden, en er kan niet gezegd worden dat de World Summit on the Information Society in Tunis jongstleden alleen lof oogste.

Akkoord, een heldere sitemap van de UNESCO-website krijgt zelfs een mindmap-geschoolde edublog-veteraan niet zo dadelijk voor elkaar, maar het aanbod is na wat grasduinen toch coherenter dan het lijkt. Zo vind je toch maar een “Free & Open Source Software Portal” waar niet alleen het bekende GNU-logootje doorschemert maar waar ook een heel verdiensetlijk overzicht van tools achter schuilt. Niet zonder enige pattriotische fierheid zien we daar toch ook Dokeos verschijnen. belangrijk is vooral dat een korte check uitwees dat de meeste rubrieken vrij snel tot de courant als nuttig ervaren instrumenten leidt. In die zin als portal voor iemand die z’n weg nog moet zoeken erg geslaagd.

Je vindt natuurlijk ook een hele reeks al dan niet eerder gezwollen visieteksten, maar ook stevige artikels, niet zelden in meerdere talen in PDF beschikbaar, zoals een wat zware tekst over het statuut van het basisrecht “freedom of information“. Het leuke is echter dat je na wat speuren ook dingen zal vinden als “How to do community radio

e-leren een must?

Volgens dit artikel gaan ze in Michigan iets verder met e-leren. Een stukje uit het artikel:

Michigan HS students will need to take online course to graduate.
The Michigan State board of ed is considering a proposal to require that every student take at least one course online prior to graduation, as a means of preparing young people for the increasingly Internet-based world of work and university.

Conferentie bloggen, SURF OWD2005 en de EduKast

De SURF onderwijsdagen, dat is bijna 4 weken geleden. Ondertussen werden er al hopen andere conferenties gehouden (zoals Les Blogs in Parijs) en besproken hier op edublogs.be (Online Educa in Berlijn). Toch wil ik nog even terugblikken op de SURF onderwijsdagen en het bloggen/podcasten aspect specifiek. Ik heb echt veel aan de onderwijsdagen gehad, maar ik kreeg het gewoon niet geblogd. Een bloggers-blok zeg maar.

Eerst iets over het bloggen op conferenties. Op de SURF onderwijsdagen hadden maar enkelen een laptop bij. De conferentie was online aanwezig, maar echt massaal werd er niet geblogd. Een omgekeerd scenario, zoals bij Les Blogs in Parijs, leverde duidelijk een betere zichtbaarheid op (sneller en meer content online). Concreet vertaalde zich dat hier in minstens 700 posts en 3621 foto’s (bron: conferentie blog). Ter vergelijking: op het edublogs.nl kanaal staan een 70-tal posts en op Flickr heb ik 119 foto’s gevonden met als onderwerp de SURF onderwijsdagen.
“Conferentie bloggen, SURF OWD2005 en de EduKast” verder lezen

COS: Computers op School

Vorige week maandag nam ik louter toevallig op de ICT-praktijkdagen een tijdschrift mee, COS genaamd. Het lag op mijn stapel “snel doorlezen” vandaag, maar ik bleef langer plakken dan verwacht.

Uit het redactioneel van Theo Louwers: “November 2005 is voor COS een mijlpaal. Voor het eerst in het zeventienjarige bestaan gaat het blad de grens over. COS wordt op vijf december op de ICT-praktijkdag in Antwerpen uitgereikt aan zeshonderd leraren… Het initiatief voor uitgave in België werd genomen door drie enthousiaste ICT-pioniers: Hans De Four, Kurt Klynen en Frank Vandewyer. …”.


“COS: Computers op School” verder lezen

Actua 10/12/2005 – Te veel leraars

Er zijn te veel leraars
De komende vier jaar is er een overschot aan leerkrachten in Vlaanderen. Dat blijkt uit het ,,Arbeidsmarktrapport 2005” van het departement Onderwijs. Het tekort waarmee ons onderwijs kampte, is daarmee omgebogen. Lees meer bij DS Online, schooldirect of bekijk het volledige rapport.

Minister krijgt kerstrapport
Na anderhalf jaar als minister van Onderwijs laat Frank Vandenbroucke een dubbel gevoel achter. Hij krijgt vaak applaus voor zijn correcte analyses, zijn doordachte voorstellen en zijn verregaande ambities. Maar er is ook kritiek. Lees het artikel bij DS Online, alsook de aansluitende artikels: “Ambities botsen op moeizame uitvoering” en “Hete hangijzers krijgen aandacht”.

Actie ‘Red de rug’
Tachtig tot negentig procent van de Vlaamse leerlingen sleurt elke dag een schooltas mee die veel te zwaar is: meer dan tien procent van hun eigen lichaamsgewicht. Dat stelde Klasse voor Ouders tien jaar geleden vast. Scholen, oudercomités en zelfs ziekenfondsen sprongen sinds dan mee op de ‘Red de Rug’-actie van Klasse. Er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Nog steeds zijn boekentassen te zwaar. De problemen blijven zich vooral situeren in de eerste graad secundair onderwijs. 18 % van de 14-jarigen heeft last van rugpijn. Ouders lanceren nu een briefschrijfactie naar de uitgeverijen. Klasse voor Ouders verspreidt de oproep in 700.000 Vlaamse gezinnen. Die worden meteen ook opgeroepen om thuis mee te werken aan een ‘lichtere boekentas’. Lees meer over deze actie.

ICT in de scholengemeenschappen

Maandag ll. had ik het genoegen samen met Stephen Hargreaves een sessie te mogen geven op de AAL-dag aan de Plantijnhogeschool in Antwerpen over ‘ICT en scholengemeenschappen’.
De belangstelling was behoorlijk, zo’n kleine twintig ICT-coördinatoren van overal ten lande waren op het appel. We hadden op voorhand voorbereidende lectuur ter beschikking gesteld op http://klascement.net/dirk met een * voor de must-read documenten. De idee dat de ICT-co’s de tijd zouden vinden om er een aantal van te lezen getuigde van mijn kant van een ongekend optimisme – maar ja, zo steek ik nu eenmaal in elkaar. “ICT in de scholengemeenschappen” verder lezen

Educa Berlin: een paar achterafbedenkingen

Het programma van de presentatie-sessies zat propvol, net zoals bepaalde sessies. Het zou interessant zijn om eens te kijken hoeveel volk de verschillende topics trokken, waarschijnlijk kan je daar goed de trends (of hypes) in het veld uit afleiden.

Hot topics: Gaming was ook op Educa goed voor een drukbezochte sessie. De sprekers hadden het vooral over de jeugd in hun vrije tijd en bijscholing voor de werkende mens.
Verder hoorde je van sprekers ook vaak de bedenking dat hun innovatie of project gestuurd werd door pedagogische overwegingen (pedagogy-driven), of dat ze willen werken vanuit de behoeften van de student (learner-centred), of nog: dat ICT in een educatieve instelling van bovenaf opleggen (top-down approach) niet werkt, net zomin als technologie om de technologie ("throwing technology at people doesn’t work"). Allicht is dat een begrijpelijke reactie tegen de hypes die de e-learning wereld af en toe beroeren en die eigenlijk ver van het bed van de meeste docenten en leerlingen staan. De toegevoegde waarde van e-learning is ook moeilijk hard te maken, behalve dan voor samenwerking (Martin Valcke, SURF2005).

“Educa Berlin: een paar achterafbedenkingen” verder lezen

Dag van de Docent

Om de weg terug te vinden in de onderwijskundige jungle van het flexibiliseringsdecreet reikt men op de dag van de docent (donderdag 15 december) enkele stevige draden aan die terug houvast bieden. Eén van de draden is de toekomstige rol van e-leren en wordt u aangereikt door twee edubloggers. De opmars van de www-factor in het Hoger Onderwijs is een feit, een zoektocht naar de meerwaarde van de -e- binnen -e-leren een uitdaging. Om de blog-traditie verder te zetten mag je alvast terug uitkijken naar de (online) verslaggeving van dit evenement.

Dag van de docent